Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1908020405ESKİ TÜRKÇE- IIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkçenin yazıyla saptanan ilk dönemi olan Eski Türkçeyi, kullanılan alfabeleri, metinleri ve dil özellikleriyle tanımak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR.GÖR. MELAHAT TELERİ
Öğrenme Çıktıları
1Eski Türkçe terimini ve terimin kapsamını kavrar. Orhon Türkçesi yazı dilini oluşturan tarihi, siyasi ve kültürel ortamdan haberdar olur. Orhon Türkçesi döneminde kullanılan alfabeyi tanır. Orhon Türkçesi yazı diliyle yazılmış yazılı ürünleri tanır, özelliklerini bilir. Orhon Türkçesi metinlerinin bulunuşu ve metinler üzerinde yapılan çalışmaları öğrenir. Orhon Türkçesi yazı dilinin özelliklerini kavrar. Orhon Türkçesi yazılı ürünlerine ilişkin sözvarlığı konusunda bilgi sahibi olur. Orhon Türkçesine ilişkin özellikleri diğer dönem ve sahalarla karşılaştırabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eski Türkçe, Orhon Türkçesi (Köktürkçe), Uygurca terimlerinin tanımı, kapsamı, dönemin genel özellikleri, I. ve II. Doğu Türk (Köktürk) Kağanlığı (Hüküm sürdüğü dönem, coğrafya, devletin siyasi ve idari yapısı, kağanlığı oluşturan topluluklar ve inanç sistemi), Orhon yazıtlarının bulunuşu ve yazıtlarla ilgili çalışmalar, Eski Türkçe çalışmalarına toplu bakış, genel olarak Eski Türkçe ve Orhon Türkçesine ilişkin kaynaklar, Orhon Türkçesi (Köktürkçe) metinleri, yazımda kullanılan alfabe, alfabenin kökeni konusundaki görüşler, Kültigin yazıtı Güney yüzünde yer alan satırlardan hareketle Orhon Türkçesinin ses, biçim, söz varlığı ve söz dizimi özellikleri, Tunyukuk yazıtındaki satırlardan hareketle Orhon Türkçesinin ses, biçim, söz varlığı ve söz dizimi özellikleri, Çoyr ve Kül İç Çor yazıtlarındaki satırlardan hareketle Orhon Türkçesinin ses, biçim, söz varlığı ve söz dizimi özellikleri, Ongin yazıtındaki satırlardan hareketle Orhon Türkçesinin ses, biçim, söz varlığı ve söz dizimi özellikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kaynak kitapların tanıtılması, Uygur Türkçesi döneminde Türkler, siyasi ve coğrafi özellikler 2 Uygur Türkçesinin yazım özellikleri 3 Uygur Türkçesine ait yazmaların genel özellikleri, örnek metinler 4 Uygur Türkçesinin ses özellikleri 5 Uygur Türkçesinin biçim özellikleri 6 Uygurca metinler üzerinde ses ve biçim değişmelerini art zamanlı inceleme 7 Ara sınav 8 Uygur Türkçesinde yapım ve çekim ekleri, el yazmalarına bağlı olarak inceleme 9 Uygur Türkçesinde yapım ve çekim ekleri, el yazmalarına bağlı olarak inceleme 10 Uygur Türkçesinin söz varlığı, yerli yabancı unsurlar, anlam olayları, örnek yazmalar üzerinde inceleme 11 Uygur Türkçesi cümle bilgisi 12 Uygurcaya ait farklı metinler üzerinde art zamanlı ses, biçim ve sentaks incelemesi 13 Uygurcaya ait farklı metinler üzerinde art zamanlı ses, biçim ve sentaks incelemesi 14 Dersin öğrenme çıktıları ve genel yeterliliklerin değerlendirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Muharrem Ergin=Orhun Abideleri A. Von Gabain=Eski Türkçenin Grameri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)86
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr