Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
19080100104İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İş sağlığı ve güvenliği alanında temel teorik bilgilerin, mevzuatta bulunan temel yükümlülüklerin; bilhassa sağlık alanında ünvanıyla çalışacak olan Sağlık Hizmetleri MYO mezunu teknikerlerin görev yetki ve sorumluluklarının öğretilmesi. Başta hastanelerde, sağlık bakım hizmetleri ve diğer iş yerlerinde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları, nedenleri, sonuçları ve önlenmesiyle ilgili bilgilerin verilmesi ile ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak. İş sağlığı ve güvenliği konusunu ve uygulama alanını kapsamlı olarak öğrenmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör Kenan GÜRÇAM
Öğrenme Çıktıları
1İş sağlığı alanında bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. İş sağlığı alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
2İş sağlığı Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
3Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinliklerin içinde ekip olarak yer alır.
4İş Sağlığı alanında uluslararası etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
5 İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğrenir.
6Kaza oluşumu ve çeşitlerini kavrar.
7Meslek Hastalıkları ve korunma yollarını öğrenir.
8Ergonominin (İşçi ve işyeri yeri koşullarının işçi sağlığına etkisi) kavranması
9İş güvenliğinin tanınması ve önlem alınma yollarını öğrenir.
10İş güvenliğinde Koruyucuların (Makine ve Kişisel Koruyucular) tanıtılması ve kullanılmasının gereğinin kavratılması
11 İlkyardım kurallarının öğrenilerek uygulama örnekleri sunulması
12İş Güvenliği Soruşturmasının nasıl yapıldığının gösterilmesi
13 Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemlerinin belirtilip kavranması
14İş Hukuku ve yönetmeliklerinin anlaşılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Belirtilen kaynaklardan derse hazırlıklı gelmek. Ders ile ilgili istenilen kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi, İş Hukuku, Fiziksel, Biyolojik, Kimyasal ve Psikososyal Risk Etmenleri, Ergonomi, Acil Durum Planlar, Güvenlik Kültürü, Ekranlı Araçlarda İSG, İş Kazaları, Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma, Risk Değerlendirme, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Elektrikli Aletlerde İSG, İlk yardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, Uyarı Levhaları, Ulusal ve uluslararası standartlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler, İSG alanında mevzuatımızda bulunan temel düzenlemeler, İSG Yönetim Sistemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İş sağlığına girişSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
2İş sağlığının tarihsel gelişimi.Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
3İş sağlığının boyutları ve unsurlarıSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
4İş sağlığı hizmetleri sunumu ve örgütlenme, Temel İş Sağlığı HizmetleriSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
5İş sağlığı hİzmetleri "tıbbi boyut"Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
6İş sağlığı Hizmetleri "teknik boyut"Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
7İş sağlığında değerlendirme yöntemleriSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
8Ara sınav
9İş sağlığında Hassas gruplarSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
10İşe özel incelemeler ve risk yönetimiSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
11İş sağlığı epidemiyolojisiSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
12İş ve çevre sağlığı ilişkileriSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
13İşle ilgili hastalıklar, meslek hastalıkları ve İş kazalarıSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
14ErgonomiSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
15İş sağlığında uluslararası etik kurallarSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
16Yarıyıl Sonu Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-İş Sağlığı ve Güvenliği, Atatürk Üniversitesi Yayınları, -
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz212
Derse Katılım14228
Tartışma10110
Soru-Yanıt10110
Bireysel Çalışma339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Rapor212
Performans212
Sözlü Sınav212
Ev Ödevi414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1545555
ÖÇ2555555
ÖÇ3555555
ÖÇ4555555
ÖÇ5555555
ÖÇ6555555
ÖÇ7555555
ÖÇ8555555
ÖÇ9555555
ÖÇ10555555
ÖÇ11555555
ÖÇ12555555
ÖÇ13555555
ÖÇ14555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr