Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1908020503TÜRK-İSLAM MİTOLOJİSİ VE İKONOGRAFİSİ Zorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Mitolojisinin ana hatlarını kavrama, Türk mitolojisini oluşturan önemli konuların yanı sıra Türk mitolojisinin önemli metinleri hakkında bilgi sahibi olma
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Emin Nuri SALMANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
5Türk mitolojisi ve diğer mitolojiler arasındaki farkların farkında olur.
6Türk mitolojisi ve kültürel yapının arka planı hakkında bilgi sahibi olur.
7Neden-sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak tarihsel konuları değerlendirecekler ve bu bağlamda araştırma ve inceleme eserlerini meydana getirebileceklerdir.
8Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk Mitolojisinin içeriği ve özelliklerini kavrama, Türk mitolojisinde önemli yere sahip olan sayı, hayvan ve renk gibi unsurları bilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mit, Mitoloji, Ritüel ve mitoloji ile ilgili temel kavramların tanıtımıOkuma, kritize etme
2Mitoloji, Animizm, FetişizmOkuma, kritize etme
3Mit ve Din ilişkisiOkuma, kritize etme
4Şamanizm ve Türk MitolojisiOkuma, kritize etme
5Türk Mitolojisinin temel özellikleriOkuma, kritize etme
6Türk Mitolojisini diğer mitolojilerden ayıran özelliklerOkuma, kritize etme
7Mitolojik Metinler: DestanlarOkuma, kritize etme
8 Ara Sınav
9Yaratılış Mitleri: Altay Yaratılış EfsaneleriOkuma, kritize etme
10Türeyiş Mitleri: Uygur Destanı ve Oğuz Kağan DestanıOkuma, kritize etme
11Türk Mitolojisi ve totemizmOkuma, kritize etme
12Türk Mitolojisi ve hayvanlar: Kurt, at, kartal vs.Okuma, kritize etme
13Türk mitolojisi ve renkler: sarı, kırmızı, siyah vs.Okuma, kritize etme
14Türk Mitolojisi ve SayılarOkuma, kritize etme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002. Muharrem Ergin, Oğuza Kağan Destanı, İstanbul 1988.Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2001. Abdulkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, Ankara 1968.Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 2006. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 1-2, Ankara 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Alan Çalışması8216
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr