Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1908020303DOĞAL BOYAZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenci gerekli atölye ortamı ve donanım sağlandığında tekniğe ve gelenekselliğe uygun doğal boyacılık yapabilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR.GÖR. Melahat TELERİ
Öğrenme Çıktıları
1 Boya bitkilerini tanıyabilecektir.
2Boya reçetesi hazırlayabilecektir.
3Lifleri ıslatabilecektir.
4Boyama yapabilecektir.
5Farklı mordanlarla farklı renkler elde edebilecektir.
6Lifleri kullanıma hazırlayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"A) BOYA BİTKİLERİNİ TANIMAK 1. Doğal boyalar ve önemi 2. Ülkemizde doğal boya kullanımı 3. Doğal boyaların halıcılıkta kullanılması 4. Boya veren malzemeler a. Bitkisel boyalar 5. Bitkinin yapısındaki boyarmaddeler B) BOYA REÇETESİ HAZIRLAMAK 1. Boya veren bitkiler a. Boyacı sumağı, mürver ağacı b. Sakız ağacı, mayıs papatyası 2. Boya reçetesi hazırlama a. Boya bitkilerini toplama b. Bitkileri kurutma A) LİFLERİ ISLATMAK 1. Tekstil lifleri a. Hayvansal lifler b. Bitkisel lifler 2. Yünün özellikleri 3. Yünün boyamaya hazırlanması B) BOYAMA YAPMAK 1. Lif ve boya teknolojisi 2. Yün boyamada kullanılan araçlar 3. Boya yaparken uyulması gereken kurallar 4. Boyama koşulları 5. Boyamada öncelik tanınan işlemler C) FARKLI MORDANLARLA FARKLI RENKLER ELDE ETMEK 1. Mordanlar 2. Mordanlamanın uygulanış biçimleri D) LİFLERİ KULLANIMA HAZIRLAMAK 1. Boyayı fıxse (sabitleme)etme a. Mordan ile b. ısı ile 2. Boyanmış lifleri kurutmak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Doğal boyalar ve ülkemizdeki önemiX
2Boya veren hammaddeler ve boya eldesiX
3Boya elde edilen bitkilerX
4Boya elde edilen bitkiler X
5Boya reçetesi hazırlamaX
6Tekstil lifleri X
7Yünün özellikleri ve boyaya hazırlanmasıX
8Boyamada kullanılan araçlar ve uyulması gereken kurallarX
9Mordan ve önemiX
10Kimyasal ve doğal mordanlarX
11Mordanların uygulanış biçimleriX
12Çeşitli boyama tarifleri X
13Boyanın fikse edilmesi X
14Liflerin kullanıma hazır hale getirilmesiX
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım8216
Uygulama/Pratik5210
Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr