Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1908020504RESTORASYON İLKE VE YÖNTEMLERİZorunlu356
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders, yapısal tasarıma dayalı mimari özelliklerin temelini öğretmek ve bütünleşik bir tasarım süreci hakkında fikir vermek için yoğunlaşmaktadır. Özellikle mimari ve mühendislik tasarım projelerinin bütünsel bir bakış sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders mimarlık ve inşaat mühendisliği arasındaki bağlantıyı anlamak için mimarların, mimari tasarımların ve yapısal tasarım ilkelerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Öğrenci hem mimar hem de inşaat mühendisleri için tasarım düşüncelerini ve felsefelerini öğrenecek. Öğrenciler ünlü yapı tasarımlarını bilir ve mimari hareketlerin ilkelerinin yapısal gelişime etkilerini kavrar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğretim Üyesi Cavit polat
Öğrenme Çıktıları
1Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
3Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
4Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
5Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
6Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
7Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
8Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
9Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi.
10Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, tasarım süreci ve yapı / yapım sürecinin mimari ve yapısal ilkelerinin içeriği ve bağlamı ile bunların bütünleştirici etkileşimlerini kapsar. Ders aynı zamanda aşağıdaki konularda Giriş'i de kapsar; Dikkat çekici mimarlar ve onların tasarım felsefesi ve teknik bilgilerini hem mimari yönleri hem de yapısal tasarım konuları açısından destekliyor.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders Programına Giriş
2Mimarlık ve Yapısal Tasarım Konusuna Giriş
3Yapısal Tasarımın Mimarlıkla Etkileşimi - Örneklendirme
4Yapısal Tasarımın Mimarlıkla Etkileşimi – Helenistik
5Yapısal Tasarımın Mimarlıkla Etkileşimi – Roma
6Yapısal Tasarımın Mimarlıkla Etkileşimi – Gotik
7Yapısal Tasarımın Mimarlıkla Etkileşimi – Rönesans
8Ara Sınav
9Yapısal Tasarımın Mimarlıkla Etkileşimi - Barok
10Yapısal Tasarımın Mimarlıkla Etkileşimi - Rococo
11Yapısal Tasarımın Mimarlıkla Etkileşimi – Art Nevo
12Yapısal Tasarımın Mimarlıkla Etkileşimi - Osmanlı
13Yapısal Tasarımın Mimarlıkla Etkileşimi – Uluslararası Stil
14Yapısal Tasarımın Mimarlıkla Etkileşimi – Modern Mimari
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Macdonald, Angus J. Structure and architecture. – 2nd ed., Elsevier, 2001. ISBN 0 7506 4793 0
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)170
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
ÖÇ6      
ÖÇ7      
ÖÇ8      
ÖÇ9      
ÖÇ10      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr