Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Bitki Koruma - Bitki KorumaProgram Tanımları
Kuruluş
Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulması kararlaştırılan Iğdır Ziraat Fakültesinin kuruluş kararnamesi, 2006/10381 karar no ile 26163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Fakültemiz, 22/05/2008 tarihinde 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa eklenen Ek 100 üncü madde ile yeni kurulan Iğdır Üniversitesine bağlanmıştır. Bahçe Bitkileri Bölümü ve Anabilim Dalı 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Lisans düzeyinde eğitime 2009-2010 öğretim yılından itibaren başlayan Bitki Koruma Bölümü, Iğdır Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi arasında 2009 yılında imzalanan ortak lisansüstü eğitim protokolü çerçevesinde yüksek lisans eğitimine de başlayacaktır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Bitki Koruma alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'nda programa devam etmek için yeterli puanı almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bitki Koruma Bölümü 4 yıllık bir program çerçevesinde; tarımsal ürünlerde hastalık, zararlı ve yabancı otların neden olduğu ürün kayıplarına çözümler oluşturulmasına konularında ziraat mühendisi yetiştirmektedir. Programın ilk iki yılı, tarım biliminin temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllar ise ağırlıklı olarak fitopatoloji ve entomoloji ile ilgili konulara ayrılmış bulunmaktadır. Program kapsamında teorik ile arazi ve laboratuvar çalışmaları gibi pratik konular yer almaktadır. Ancak bunların haricinde, dönemlerde birkaç seçmeli ders, öğrencilerin farklı ürünlere ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin vermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ziraat Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Ziraat Mühendisi ünvanını almış mezunlar, gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda devlet memuru olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, fide, fidan üretim, depolama, ihracat-ithalat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ”nde ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç.Dr. Ahmet ULUDAĞ ahmet.uludag@igdir.edu.tr Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Karsyolu Üzeri Eski Hastahane Binası 76000 IĞDIR Faks: +90.476.226 12 51 Tel: +90.476.226 13 14 (pbx) E-Mail: bitkikoruma@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüzce kullanım imkanı bulunan 3 adet laboratuvar ve 1 adet uygulama alanı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1fitopatoloji, entomoloji ve yabancıotlar hakkında bilgi edinir
2Bitki Koruma alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, bu alandaki problemleri çözmeye yönelik öneriler geliştirebilmek.
3hastalık, zararlı ve yabancıot tanıma becerisi
4Bitki Koruma alanında veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak
5Bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenini kazanmak.
6Bitki Koruma ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve çözüm önerilerini konunun uzmanı olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme.
7Proje yönetimi, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile ilgili konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
8Bitki Koruma alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olmak.
9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak.
10Bitki zararlıları, hastalıkları ve yabancı otların teşhisi, zararları, biyolojileri ve mücadeleleri ile ilgili bilgileri çiftçilere aktarabilmek
11Bitki Koruma konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme becerisi kazanmak.
12Temel Bitki Koruma kavramlarını ve prensiplerini tanımlayabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
112233333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701301101 BOTANİK - I Zorunlu 3 0 0 5
2 9900001022 FİZİK Zorunlu 3 0 0 5
3 9900001036 İKLİM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
4 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 0
5 9900001045 KİMYA Zorunlu 3 0 0 5
6 9900001081 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 5
7 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
8 9900001079 ZOOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 20 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701302102 BİYOKİMYA Zorunlu 3 0 0 5
2 0701302201 BOTANİK - II Zorunlu 3 0 0 5
3 180700002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
4 9900001099 GENEL EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 5
5 0701302101 GENETİK Zorunlu 3 0 0 5
6 9900001156 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
7 9900001072 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
8 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 2 0 33
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001021 FİTOPATOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
2 0701102104 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 1 2 0 4
3 0701303100 GENEL ZOOTEKNİ Zorunlu 2 2 0 5
4 9900001064 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
5 0701402103 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
6 9900001066 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Zorunlu 3 0 0 4
7 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001002 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
2 9900001010 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
3 9900001019 ENTOMOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
4 9900001032 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
5 9900001065 TARIM MAKİNELERİ Zorunlu 2 2 0 5
6 9900001067 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 5
7 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 10 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 0701308111 BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 4
3 0701305113 BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
4 0701305115 GENEL HERBOLOJİ Zorunlu 1 2 0 3
5 0700005001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - I Seçmeli - - - 3
6 0701305114 MİKOLOJİ Zorunlu 1 2 0 3
7 0701305000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 11 6 0 18
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 0701306100 BİTKİ AKAROLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 3
3 0701306101 BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 4
4 0701306108 BİTKİ ZARARLILARI SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAMA Zorunlu 2 0 0 4
5 0701308109 BÖCEK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
6 0701306105 BÖCEK SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
7 0700006001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - II Seçmeli - - - 3
8 0701306000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 3
Toplam 14 6 0 27
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701307107 BİTKİ FUNGAL HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 4
2 0701307109 BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI - I Zorunlu 0 2 0 3
3 0700007001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - III Seçmeli - - - 4
4 9900000117 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I Zorunlu 0 2 0 2
5 9900001062 SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS Seçmeli - - - 4
6 0700000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
7 0701307106 TARLA BİTKİLERİ VE SEBZE ZARARLILARI Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 10 8 0 25
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701308209 BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI - II Zorunlu 0 2 0 3
2 0701308107 BİTKİ KORUMA MAKİNALARI Zorunlu 2 0 0 3
3 0700008001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - IV Seçmeli - - - 4
4 0701308103 MEYVE VE BAĞ ZARARLILARI Zorunlu 2 2 0 4
5 9900000217 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-II Zorunlu 0 2 0 2
6 9900001154 SOSYAL- KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS Seçmeli - - - 4
7 0701308114 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 12 8 0 24
 
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701305107 BİTKİ NEMATOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 0701305108 PARK VE SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 2 0 0 3
3 0701305109 KENTSEL ENTOMOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 0701305110 BİTKİ PATOJEN EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
5 0701305111 BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAMA Seçmeli 2 0 0 3
6 0701305112 ALTERNATİF HERBOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
7 9900001155 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701105100 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 3
2 0701105104 ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Seçmeli 3 2 0 3
3 0701105105 YAĞ BİTKİLERİ Seçmeli 1 2 0 3
4 0701205105 GENEL BAĞCILIK Seçmeli 1 2 0 3
5 0701205106 SERİN İKLİM SEBZELERİ Seçmeli 2 2 0 3
6 0701205107 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
7 0701205108 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
8 0701305116 PEYZAJ ALANLARINDA HYDROSEEDING Seçmeli 2 2 0 0
9 0701305117 TOPRAK KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
10 0701405100 KIRSAL KALKINMA Seçmeli 2 0 0 3
11 0701405105 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 2 0 3
12 0701406103 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 3
13 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
14 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 0
15 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701306107 ÇİFTLİK VE EVCİL HAYVAN ZARARLILARI Seçmeli 2 0 0 3
2 0701306110 ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
3 0701306113 ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701106100 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 3
2 0701106104 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 2 0 3
3 0701206102 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
4 0701206105 BAHÇE BİTKİLERİ EKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 3
5 0701206106 SICAK İKLİM SEBZELERİ Seçmeli 1 2 0 3
6 0701208106 ÜZÜMSÜ MEYVELER Seçmeli 2 2 0 3
7 0701306114 PEYZAJ ALANLARINDA REKREASYON ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 0 3
8 0701306115 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 3
9 0701405102 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 3
10 0701406102 TARIM MUHASEBESİ Seçmeli 2 2 0 3
11 0701406105 ÜRETİM EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 3
12 0701406115 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
13 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
14 9900000224 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 2 0 0 3
15 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
16 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701307110 BİTKİ KORUMADA SUNUM VE YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 0701307111 GLOBAL DEĞİŞİKLİK VE BİTKİ KORUMA Seçmeli 3 0 0 4
3 0701307112 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
4 0701307113 DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 4
SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 4
3 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
4 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 4
5 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
6 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701308110 BİTKİ KORUMADA DENEME VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
2 0701308112 BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 3 0 0 4
3 0701308115 DEPOLANMIŞ ÜRÜN HASTALIKLARI Seçmeli 3 0 0 4
4 0701308116 ENTEGRE MÜCADELE Seçmeli 3 0 0 4
SOSYAL- KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 4
3 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
4 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 4
5 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
6 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 4
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr