Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Tarla Bitkileri - Tarla BitkileriProgram Tanımları
Kuruluş
Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak 2009 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Ziraat Mühendisliği-Tarla Bitkileri alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.,
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Iğdır Üniversitesi" anasayfasında yer alan “IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KAYIT, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz uygulamaya geçmediğinden önceki öğrenmenin tanınması başlatılmamıştır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölümün temel amacı, Tahıllar, Yemeklik dane baklagiller, Yağ, Lif, Nişasta, Şeker, Keyf, Yem ve Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, Çayır-Mer'aların yönetimi ve ıslahı konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarla Bitkileri Bölümü mezunları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitülerinde ve diğer çeşitli resmi kuruluşlarda,tarımsal amaçlı kooperatiflerde, Tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem,şeker,konserve,salça,sigara vb.) tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları durumunda kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Not değerlendirmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'inin 27. Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu ve/veya bütünleme sınavı notlarından hesaplanır. Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavının başarı notuna katkısı, %60 olacak şekilde belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'inin "Mezuniyet, diploma, diploma eki ve sertifika" bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tlf: 0476 223 00 48- 4068
Bölüm Olanakları
İki adet labaratuvar bulunmakta olup, Tarla Bitkileri ile ilgili analizlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca bağımsız kendi sulama imkanı olan 130 da'lık işlemeli tarıma uygun deneme alanının yanısıra, tarla evi ve sera bulunmaktadır. Başta bir adet traktör olmak üzere çok sayıda alet ve ekipman bulunmaktadır. Teorik ve uygulama için gerekli imkanlar yeterli düzeydedir.

Program Çıktıları
1Ziraat mühendisliği ile ilgili genel bilgiye sahip olma.
2Tarla bitkileri ile ilgili genel bilgiye sahip olma.
3Tarla Bitkileri alanına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama ve çözme becerisi
4Ziraatle ilgili mühendislik bilgileri ile Matematik ve fen bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme,
5Üretim veya ARGE çalışmasını tasarlama, deneme yapma ve sonuçları yorumlama becerisi,
6Başta tarla bitkileri olmak üzere, tarımın değişik alanlarında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bilgi üretme becerisi
7Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme iradesine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
8Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
9 Özellikle Tarla Bitkileri alanındaki bilimsel konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
10Ülke ve dünya gerçeklerinin bilincinde sorgulama, çözümler üretebilme, kendine güvenme ve ürettiklerini ülkesine ve insanlığa aktarma ve uygulama becerisi
11Kalite ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında bilinç sahibi olabilme

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11222233333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160701101101 BİLGİSAYAR Zorunlu 1 2 0 4
2 160701101100 BOTANİK-I Zorunlu 3 0 0 5
3 160701101102 FİZİK Zorunlu 3 0 0 5
4 160701101103 İKLİM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
5 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
6 160701101104 KİMYA Zorunlu 3 0 0 5
7 160701101105 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 5
8 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 18 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160701102200 BOTANİK-II Zorunlu 3 0 0 5
2 180700002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
3 160701102104 GENEL EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 5
4 160701102101 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 1 2 0 4
5 160701102102 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
6 160701102100 TARLA TARIMI Zorunlu 2 0 0 5
7 160701102103 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
8 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 4 0 33
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160701103101 FİTOPATOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
2 160701103105 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
3 160701103102 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
4 160701103103 TARIM MAKİNELERİ Zorunlu 2 2 0 5
5 160701103104 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Zorunlu 3 0 0 4
6 160701103100 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 5
7 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160701104103 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
2 160701104104 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
3 160701104100 BİTKİ GENETİĞİ VE SİTOGENETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
4 160701104101 ENSTRÜMANTAL ANALİZ Zorunlu 3 0 0 5
5 160701104105 ENTOMOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
6 160701104102 GENEL ZOOTEKNİ Zorunlu 2 2 0 4
7 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 6 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
2 160701105100 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 5
3 160701105101 ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Zorunlu 3 2 0 5
4 0700005001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - I Seçmeli - - - 0
5 160701105103 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
6 0701105000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 160701105102 YAĞ BİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 15 6 0 15
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 160701106100 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 6
3 0700006001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - II Seçmeli - - - 0
4 160701106203 MESLEKİ YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
5 0701106000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
6 0701106104 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Zorunlu 3 2 0 7
Toplam 13 6 0 17
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160701107100 BİTKİ ISLAHI Zorunlu 2 2 0 6
2 0700007001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - III Seçmeli - - - 0
3 160701107102 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I Zorunlu 0 2 0 2
4 160701107101 SERİN İKLİM TAHILLARI Zorunlu 3 2 0 6
5 9900001062 SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS Seçmeli - - - 0
6 0700000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 11 6 0 18
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160701108102 ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ Zorunlu 3 0 0 6
2 0700008001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - IV Seçmeli - - - 0
3 160701108202 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-II Zorunlu 0 2 0 2
4 9900001154 SOSYAL- KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS Seçmeli - - - 0
5 160701108101 TOHUMLUK BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
6 160701108100 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 14 4 0 18
 
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160701105104 BİTKİ MUKAVEMET ISLAHI Seçmeli 2 0 0 3
2 160701105104 BİTKİ MUKAVEMET ISLAHI Seçmeli 2 0 0 3
3 160701105105 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 160701105105 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
5 160701105106 BİLİMSEL YAZIM VE SUNUM TEKKNİKKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 160701105106 BİLİMSEL YAZIM VE SUNUM TEKKNİKKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
7 160701105107 TARIM TARİHİ VE MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
8 160701105107 TARIM TARİHİ VE MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
9 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701305116 PEYZAJ ALANLARINDA HYDROSEEDING Seçmeli 2 2 0 4
2 0701305116 PEYZAJ ALANLARINDA HYDROSEEDING Seçmeli 2 2 0 4
3 0701305117 TOPRAK KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
4 0701305117 TOPRAK KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
5 160701105108 GENEL BAĞCİLİK Seçmeli 1 2 0 4
6 160701105108 GENEL BAĞCİLİK Seçmeli 1 2 0 4
7 160701105109 SERİN İKLİM SEBZELERİ Seçmeli 2 2 0 4
8 160701105109 SERİN İKLİM SEBZELERİ Seçmeli 2 2 0 4
9 160701105110 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
10 160701105110 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
11 160701105111 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 4
12 160701105111 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 4
13 160701105112 BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
14 160701105112 BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
15 160701105113 MİKOLOJİ Seçmeli 1 2 0 4
16 160701105113 MİKOLOJİ Seçmeli 1 2 0 4
17 160701105114 GENEL HERBOLOJİ Seçmeli 1 2 0 4
18 160701105114 GENEL HERBOLOJİ Seçmeli 1 2 0 4
19 160701105115 KIRSAL KALKİNMA Seçmeli 2 0 0 4
20 160701105115 KIRSAL KALKİNMA Seçmeli 2 0 0 4
21 160701105116 TARİMSAL İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 2 0 4
22 160701105116 TARİMSAL İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 2 0 4
23 160701105117 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 4
24 160701105117 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 4
25 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
26 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
27 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160701106102 TARLA BİTKİLERİ ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 160701106102 TARLA BİTKİLERİ ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 160701106103 PARFÜMERİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 160701106103 PARFÜMERİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
5 160701106104 TARLA BİTKİLERİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
6 160701106104 TARLA BİTKİLERİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
7 160701106105 PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
8 160701106105 PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
9 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701306114 PEYZAJ ALANLARINDA REKREASYON ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 0 4
2 0701306114 PEYZAJ ALANLARINDA REKREASYON ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 0 4
3 0701306115 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 4
4 0701306115 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 4
5 0701406115 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
6 160701106106 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
7 160701106106 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
8 160701106107 BAHÇE BİTKİLERİ EKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 0
9 160701106107 BAHÇE BİTKİLERİ EKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 0
10 160701106108 SICAK İKLİM SEBZELERİ Seçmeli 1 2 0 0
11 160701106108 SICAK İKLİM SEBZELERİ Seçmeli 1 2 0 0
12 160701106109 ÜZÜMSÜ MEYVELER Seçmeli 2 2 0 0
13 160701106109 ÜZÜMSÜ MEYVELER Seçmeli 2 2 0 0
14 160701106110 BİTKİ AKAROLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 0
15 160701106110 BİTKİ AKAROLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 0
16 160701106111 BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 0
17 160701106111 BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 0
18 160701106112 BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
19 160701106112 BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
20 160701106113 ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE TARIM İLAÇLARI Seçmeli 2 0 0 0
21 160701106113 ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE TARIM İLAÇLARI Seçmeli 2 0 0 0
22 160701106114 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 0
23 160701106114 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 0
24 160701106115 TARIM MUHASEBESİ Seçmeli 2 2 0 0
25 160701106115 TARIM MUHASEBESİ Seçmeli 2 2 0 0
26 160701106116 ÜRETİM EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 0
27 160701106116 ÜRETİM EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160701107103 ÇAYIR MERA ISLAHI Seçmeli 3 0 0 4
2 160701107103 ÇAYIR MERA ISLAHI Seçmeli 3 0 0 4
3 160701107104 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
4 160701107104 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
5 160701107105 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 160701107105 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
7 160701107106 LİF BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
8 160701107106 LİF BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
9 160701107107 SICAK İKLİM TAHILLARI Seçmeli 3 0 0 4
10 160701107107 SICAK İKLİM TAHILLARI Seçmeli 3 0 0 4
SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
3 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 4
4 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 4
5 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
6 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
7 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 4
8 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 4
9 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
10 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
11 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
12 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
13 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 4
14 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160701108103 YEM BİTKİLERİ MUHAFAZA VE DEPOLAMA Seçmeli 3 0 0 4
2 160701108103 YEM BİTKİLERİ MUHAFAZA VE DEPOLAMA Seçmeli 3 0 0 4
3 160701108104 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
4 160701108104 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
5 160701108105 TARLA ÜRÜNLERİ KALİTE STANDARTLARI VE DEPOLAMA Seçmeli 3 0 0 4
6 160701108105 TARLA ÜRÜNLERİ KALİTE STANDARTLARI VE DEPOLAMA Seçmeli 3 0 0 4
7 160701108106 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
8 160701108106 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
9 160701108107 BİTKİSEL GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 4
10 160701108107 BİTKİSEL GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 4
SOSYAL- KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
3 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 4
4 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 4
5 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
6 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
7 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 4
8 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 4
9 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
10 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
11 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
12 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
13 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 4
14 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 4
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr