Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Sağlık Yönetimi - Sağlık YönetimiProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Sağlık yönetimi alanı ile ilgili güncel kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygulama.
2Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme becerisi kazanma.
3Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede güncel bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma.
4Sağlık yönetiminde ileri düzeyde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygulama.
5Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olma.
6Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
123333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 190400901104 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
3 190400901106 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 4
4 190400901105 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
5 190400901101 İKTİSADA GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 4
6 190400901103 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0 0 4
7 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
8 190400901102 MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 4
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 25 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400902100 2. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 3
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 180400002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
4 190400902101 İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 4
5 190400902105 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
6 190400902103 İŞLETME MATEMATİĞİ II Zorunlu 3 0 0 3
7 190400902102 MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 4
8 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
9 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
10 190400902104 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 26 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400903100 3. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 4
2 190400903104 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
3 190400903101 İSTATİSTİK I Zorunlu 3 0 0 5
4 190400903102 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
5 190400903106 SAĞLIK KURUMLARINDA MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 4
6 190400903105 TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 4
7 190400903103 YÖNETİM MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 20 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400904100 4. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 4
2 190400904106 İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
3 190400904101 İSTATİSTİK II Zorunlu 3 0 0 5
4 190400904104 İŞ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
5 190400904105 SAĞLIK BİLGİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
6 190400904102 SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
7 190400904103 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 20 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400905100 5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 8
2 190400905104 HASTANE ÖRGÜT YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 0 5
3 190400905101 MALİYET MUHASEBESİ I Zorunlu 3 0 0 4
4 190400905103 SAĞLIK HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
5 190400905102 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM I Zorunlu 3 0 0 4
6 190400905105 SAĞLIK KURUMLARINDA GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 18 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400906100 6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 8
2 190400906104 HASTANE ÖRGÜT YÖNETİMİ II Zorunlu 3 0 0 4
3 190400906101 MALİYET MUHASEBESİ II Zorunlu 3 0 0 3
4 190400906103 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 3
5 190400906109 SAĞLIK EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 3
6 190400906102 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM II Zorunlu 3 0 0 3
7 190400906105 SAĞLIK YÖNETİMİ ALAN UYGULAMASI Zorunlu 1 2 0 6
Toplam 19 2 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400907100 7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 12
2 190400907101 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
3 190400907110 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
4 190400907102 SAĞLIK POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 5
5 190400907103 STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 15 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400908100 8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 16
2 190400908109 BİTİRME TEZİ VE SEMİNERİ Zorunlu 2 2 0 5
3 190400908101 HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
4 190400908102 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PROJE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 11 2 0 30
 
2. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400902106 İLK VE ACİL YARDIM Seçmeli 1 1 0 3
2 190400902107 DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 3
3 190400902108 SAĞLIKLI BESLENME Seçmeli 2 0 0 3
3. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400903108 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
2 190400903109 TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ VE TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
3 190400903110 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YATIRIM ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
4 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
4. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400904108 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
2 190400904109 TIBBİ DOKÜMANTASYON Seçmeli 2 0 0 4
3 190400904110 HASTALIKLAR BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 190400905106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
3 190400905107 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 4
4 190400905108 SAĞLIK KURUMLARINDA RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
5 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 4
6 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 4
6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400906106 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 190400906107 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 4
3 190400906108 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
4 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 2
5 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 4
7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400907104 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 190400907106 VERGİ MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
3 190400907107 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Seçmeli 3 0 0 4
4 190400907108 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 4
5 190400907109 SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400908103 EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
2 190400908104 SAĞLIK BİLİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 4
3 190400908105 TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 4
4 190400908106 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
5 190400908107 SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
6 190400908108 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 4
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr