Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Sağlık Yönetimi - Sağlık YönetimiProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
First Cycle
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Sağlık yönetimi alanı ile ilgili güncel kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygulama.
2Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme becerisi kazanma.
3Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede güncel bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma.
4Sağlık yönetiminde ileri düzeyde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygulama.
5Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olma.
6Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
123333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Compulsory 2 0 0 2
2 190400901104 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Compulsory 3 0 0 4
3 190400901106 GENEL İŞLETME Compulsory 3 0 0 4
4 190400901105 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Compulsory 3 0 0 4
5 190400901101 İKTİSADA GİRİŞ I Compulsory 3 0 0 4
6 190400901103 İŞLETME MATEMATİĞİ I Compulsory 3 0 0 4
7 9900001157 KARİYER PLANLAMA Compulsory 1 0 0 2
8 190400901102 MUHASEBE I Compulsory 3 0 0 4
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Compulsory 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Compulsory 2 0 0 2
Total 25 0 0 30
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190400902100 2. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Elective - - - 3
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Compulsory 2 0 0 2
3 180400002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Compulsory 3 0 0 3
4 190400902101 İKTİSADA GİRİŞ II Compulsory 3 0 0 4
5 190400902105 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Compulsory 3 0 0 3
6 190400902103 İŞLETME MATEMATİĞİ II Compulsory 3 0 0 3
7 190400902102 MUHASEBE II Compulsory 3 0 0 4
8 9900000213 TÜRK DİLİ - II Compulsory 2 0 0 2
9 9900000214 YABANCI DİL - II Compulsory 2 0 0 2
10 190400902104 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Compulsory 3 0 0 4
Total 26 0 0 30
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190400903100 3. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Elective - - - 4
2 190400903104 İDARE HUKUKU Compulsory 3 0 0 4
3 190400903101 İSTATİSTİK I Compulsory 3 0 0 5
4 190400903102 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Compulsory 3 0 0 5
5 190400903106 SAĞLIK KURUMLARINDA MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Compulsory 3 0 0 4
6 190400903105 TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ Compulsory 3 0 0 4
7 190400903103 YÖNETİM MUHASEBESİ Compulsory 3 0 0 4
Total 20 0 0 30
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190400904100 4. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Elective - - - 4
2 190400904106 İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Compulsory 3 0 0 4
3 190400904101 İSTATİSTİK II Compulsory 3 0 0 5
4 190400904104 İŞ HUKUKU Compulsory 3 0 0 4
5 190400904105 SAĞLIK BİLGİ YÖNETİMİ Compulsory 3 0 0 4
6 190400904102 SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM YÖNETİMİ Compulsory 3 0 0 5
7 190400904103 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Compulsory 3 0 0 4
Total 20 0 0 30
 
5. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190400905100 5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Elective - - - 8
2 190400905104 HASTANE ÖRGÜT YÖNETİMİ I Compulsory 3 0 0 5
3 190400905101 MALİYET MUHASEBESİ I Compulsory 3 0 0 4
4 190400905103 SAĞLIK HUKUKU Compulsory 3 0 0 4
5 190400905102 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM I Compulsory 3 0 0 4
6 190400905105 SAĞLIK KURUMLARINDA GİRİŞİMCİLİK Compulsory 3 0 0 5
Total 18 0 0 30
 
6. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190400906100 6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Elective - - - 8
2 190400906104 HASTANE ÖRGÜT YÖNETİMİ II Compulsory 3 0 0 4
3 190400906101 MALİYET MUHASEBESİ II Compulsory 3 0 0 3
4 190400906103 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Compulsory 3 0 0 3
5 190400906109 SAĞLIK EKONOMİSİ Compulsory 3 0 0 3
6 190400906102 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM II Compulsory 3 0 0 3
7 190400906105 SAĞLIK YÖNETİMİ ALAN UYGULAMASI Compulsory 1 2 0 6
Total 19 2 0 30
 
7. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190400907100 7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Elective - - - 12
2 190400907101 MUHASEBE DENETİMİ Compulsory 3 0 0 5
3 190400907110 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ Compulsory 3 0 0 4
4 190400907102 SAĞLIK POLİTİKASI Compulsory 3 0 0 5
5 190400907103 STRATEJİK YÖNETİM Compulsory 3 0 0 4
Total 15 0 0 30
 
8. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190400908100 8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Elective - - - 16
2 190400908109 BİTİRME TEZİ VE SEMİNERİ Compulsory 2 2 0 5
3 190400908101 HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Compulsory 3 0 0 5
4 190400908102 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PROJE YÖNETİMİ Compulsory 3 0 0 4
Total 11 2 0 30
 
2. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190400902106 İLK VE ACİL YARDIM Elective 1 1 0 3
2 190400902107 DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA Elective 2 0 0 3
3 190400902108 SAĞLIKLI BESLENME Elective 2 0 0 3
3. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190400903108 HALK SAĞLIĞI Elective 2 0 0 4
2 190400903109 TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ VE TIBBİ TERMİNOLOJİ Elective 2 0 0 4
3 190400903110 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YATIRIM ANALİZİ Elective 2 0 0 4
4 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Elective 2 2 0 0
4. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190400904108 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Elective 2 0 0 4
2 190400904109 TIBBİ DOKÜMANTASYON Elective 2 0 0 4
3 190400904110 HASTALIKLAR BİLGİSİ Elective 2 0 0 4
4 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Elective 2 2 0 0
5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Elective 2 0 0 2
2 190400905106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Elective 3 0 0 4
3 190400905107 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA Elective 3 0 0 4
4 190400905108 SAĞLIK KURUMLARINDA RİSK YÖNETİMİ Elective 3 0 0 4
5 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Elective 2 0 0 4
6 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Elective 2 0 0 4
6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190400906106 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 4
2 190400906107 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Elective 3 0 0 4
3 190400906108 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Elective 3 0 0 4
4 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Elective 2 0 0 2
5 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Elective 1 2 0 4
7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190400907104 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ Elective 3 0 0 4
2 190400907106 VERGİ MUHASEBESİ Elective 3 0 0 4
3 190400907107 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Elective 3 0 0 4
4 190400907108 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK Elective 3 0 0 4
5 190400907109 SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ Elective 3 0 0 4
8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 190400908103 EPİDEMİYOLOJİ Elective 3 0 0 4
2 190400908104 SAĞLIK BİLİŞİMİ Elective 3 0 0 4
3 190400908105 TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELER Elective 3 0 0 4
4 190400908106 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 4
5 190400908107 SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER Elective 3 0 0 4
6 190400908108 KAMU MALİYESİ Elective 3 0 0 4
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr