Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400908103EPİDEMİYOLOJİSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitki hastalıklarının seyrinde ekolojinin ve epidemiyolojinin önemi ile ilgili bilgileri edindirmek, Mikroorganizmaların yaşam döngülerini etkileyen faktörler ile ilgili uzmanlık gerektiren bilgileri edindirmek, Epidemik seviyede olan hastalık etmenlerini tanıtmak, hastalık etmenlerinin mücadelesi açısından ekolojik ve epidemiyolojik özelliklerin erken uyarı sistemlerime entegrasyonu hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Mustafa AKBABA
Öğrenme Çıktıları
1Bitki hastalıklarının potansiyel olumsuz etkileri hakkında bilgi verebilme.
2Hastalığa neden olan çevresel faktörleri tanımak ve etkilerini öğrenebilme
3Hastalığın oluşum koşullarını analiz edebilme ve gözlemler yapabilme
4Bitki patojenlerinin epidemiyolojik özelliklerini değerlendirebilme
5Hastalık döngüsü ve hastalıklarla mücadelede arasındaki ilişkiyi açıklayabilme
6Bitki hastalıklarla mücadelede erken uyarı sistemlerinin etkin olarak uygulayabilme
7Fitopatoloji ile ilgili konularda diyaloğa girebilme ve fikir yürütebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Genel Bitki Koruma Bitki Hastalıkları (bakteri, fungus, virüs vb)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hastalık kavramı, bitki hastalıklarının önemi ve tarihçesi
2Hastalık üçgeni (Konukçu, Patojen, Çevre Etkileşimi)
3Abiotik ve Biotik hastalıklar: Hastalık Döngüsü
4Hastalık oluşumunu etkileyen faktörler: Liebig’ in Minimum Yasası, Shelford’un ekolojik tolerans yasası
5Hastalık oluşumunu etkileyen iklimsel faktörler: Sıcaklık, Nem,
6Hastalık oluşumunu etkileyen iklimsel faktörler: Işık, Rüzgar, Yağmur
7Hastalık oluşumunu etkileyen toprak faktörleri: Toprak sıcaklığı, nemi, yapısı,
8Hastalık oluşumunu etkileyen diğer faktörler: Kimyasal çevre, pH, bitki besin maddeleri, ilaçlar
9Hastalık oluşumunu etkileyen diğer faktörler: İnsan, vektörler, konukçu, yabancı otlar, antagonistler
10Epidemiyolojinin tanımı, amacı, çalışma alanları, ilgili terimle
11Epidemiyolojik Araştırma Yollarının Sınıflandırılması, Epideminin elementleri
12Epidemilerin seyri, Epidemilerin analizleri, Önceden tahmin ve uyarı sistemleri
13Bitki hastalıklarının mücadelesinde ekolojik özelliklerin değerlendirilmesi
14Bitki hastalıklarının mücadelesinde epidemiyolojik özelliklerin değerlendirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Agrios,G.N.,2005. Plant pathology. 5 th edition, Elsevier Academic Press,U.S. pp. 948 2. Cooke, B. M. ;D. Gareth Jones and B. Kaye (eds.), 2006. The Epidemiology of Plant Diseases, 2nd edition, Springer. 3. Biçici,M., Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi. ÇÜZF yayınları, ders kitabı,Adana. (1993)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1523545
ÖÇ2525452
ÖÇ3542542
ÖÇ42 4545
ÖÇ5254523
ÖÇ6254525
ÖÇ7454545
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr