Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400907109SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri; bilimsel bilgi ve teknolojinin kullanımı, stratejik önemi, sağlık teknolojisi yönetiminde kurumlar ve insanlar, genel bilim ve teknoloji yönetimi politikalarının önemi, sağlık sektöründe yüksek maliyetli sağlık teknolojilerinin kullanımı ve üretimi hakkında teorik bilgi, hastane teknoloji yönetiminde kapsayıcı örnek uygulama, pratik uygulamalar için gerekli yaklaşımlar konularında bilinçlendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Tekin SANCAR
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık bilimlerine ilişkin bilgi sahibi olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi
2Tıbbi problemleri tanıma, formülize etme ve çözme becerisi
3Mesleki ve etik sorumluluğu anlama ve uygulama becerisi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, bilim ve teknoloji yönetiminin kavramlarını, tanımlarını, önemini ve gelişimini; sağlık teknolojisi gruplarını, sağlık donanımları ve ilaçlar; Türkiye’de sağlık teknolojisi yönetimi ve değerlendirmesini; sağlık kurumlarında teknolojik ihtiyaçları / gereksinimleri, sağlık teknolojilerinin kurum dışından sağlanmasını; sağlık teknolojisi geliştirme aşamaları ve yönetimi; fizibilite çalışması ve fayda değerlendirmesini içerir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilim ve Teknoloji Yönetimi: Kavramlar, Tanımlamalar, Önemi, Gereği, Gelişme Aşamaları
2Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Yönetimi: Gelişme, Mevcut Durum, Önlemler
3Sağlık Teknolojisi Yönetimi: Gelişimi, Kavramlar, Tanımlamalar, Donatım ve İlaç
4Sağlık Teknik ve Teknolojilerinin Gelişme Aşamaları (Sağlık Donatımları, İlaçlar için), Yönetim Kademeleri
5Ülke Düzeyi Sağlık Teknolojisi Yönetimi: Mevcut Durum, Ülke Uygulamaları, Sonuçlar
6Türkiye’de Ülke Düzeyi Sağlık Teknolojisi Yönetimi: Mevcut Durum
7Türkiye’de Ülke Düzeyi Sağlık Teknolojisi Yönetimi: Önlemler (Sağlık Donatımları, İlaçlar)
8Arasınav
9Sağlık Kuruluşlarında Birim Düzeyi Teknoloji Yönetimi: Mevcut Durum, Sorunlar, Önlemler, Yöneticiler Üzerindeki Baskılar
10Sağlık Kuruluşlarında Teknolojik İhtiyaçların Yönetimi
11İhtiyacın Kuruluş Dışından Karşılanması: Teknoloji Seçiminde Talep Değerlendirmesi
12Teknoloji Seçiminde Fizibilite Araştırması, Teknoloji Seçiminde Fayda Araştırması, Teknolojik Ürünün Satın Alınması
13Sağlık Kuruluşlarında Teknik Hizmetlerin Örgütlenmesi: Teknik Hizmetler, Teknik Hizmet Birimler/Sağlık Kuruluşlarında Bakım ve Onarım Hizmetleri, Ayar Denetimi (Kalibrasyon) Hizmetleri, Teknolojik Risk Yönetimi
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sargutan A. Erdal (2006) Sağlık Sektöründe ve Sağlık Kuruluşlarında Teknoloji Yönetimi, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6848
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma71070
Ev Ödevi3412
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)132
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1554444
ÖÇ2444444
ÖÇ3555554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr