Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400908107SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLERSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler çalışmalarının ortaya çıkış süreci ve bu disiplin ile ilgili temel kuram, ilkeleri incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Necmettin İŞCİ
Öğrenme Çıktıları
1Halkla ilişkilerin tanımını ve tarihçesini öğrenir.
2Halkla ilişkilerin tanımını ve tarihçesini öğrenir.
3Halkla ilişkiler çalışmalarının ortaya çıkış sürecini öğrenir.
4Halkla ilişkiler çalışmalarının ortaya çıkış sürecini öğrenir.
5Halkla ilişkilerin amaçlarını öğrenir.
6Halkla ilişkilerin amaçlarını öğrenir.
7Halkla ilişkilerin örgütsel yapısını öğrenir.
8Halkla ilişkilerin örgütsel yapısını öğrenir.
9Halkla ilişkiler uzmanının niteliklerini öğrenir.
10Halkla ilişkiler uzmanının niteliklerini öğrenir.
11Halkla ilişkilerde hedef kitle ve iletişimi öğrenir.
12Halkla ilişkilerde hedef kitle ve iletişimi öğrenir.
13Halkla ilişkiler programlarında sektörün işleyişi öğrenir.
14Halkla ilişkiler programlarında sektörün işleyişi öğrenir.
15Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetlerinin neler olduğunu öğrenir
16Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetlerinin neler olduğunu öğrenir
17Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin nasıl örgütlendiğini bilir.
18Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin nasıl örgütlendiğini bilir.
19Halkla ilişkilerde kullanılan araç, gereç ve yöntemleri öğrenir.
20Halkla ilişkilerde kullanılan araç, gereç ve yöntemleri öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Belirtilen kaynaklardan derse hazırlıklı gelmek. Ders ile ilgili istenilen kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
Halkla ilişkilerin tarihçesi; Halkla ilişkilerin tanımı; Dünya’da ve Türkiye’de halkla ilişkiler; Halkla ilişkiler çalışmalarının ortaya çıkış süreci; Halkla ilişkilerin amaçları ve sosyal sorumlulukları; Halkla ilişkilerin örgütsel yapısı; Halkla ilişkiler uzmanının nitelikleri; Halkla ilişkilerde hedef kitle; Halkla ilişkiler iletişim; Halkla ilişkiler programlarında sektörün işleyişi; Halkla ilişkiler ve tanıtım.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halkla İlişkilerin tanımı ve halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi. Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
2Halkla İlişkilere yakın kavramlar. Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
3Sağlık Kuruluşlarında halkla ilişkiler ihtiyacının ortaya çıkaran nedenler. Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
4Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerde izlenen amaçlar. Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
5Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerde temel ilkeler. Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
6 Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin örgütlenmesi. Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
7Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin örgütlenmesi. Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
8Ara sınav
9Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler programının geliştirilmesi. Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
10Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin tanıtım faaliyetleri. Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
11Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin tanıma faaliyetleri. Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
12Sağlık kuruluşlarında lobicilik, sponsorluk ve imaj yaratma. Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
13Halkla ilişkilerin uygulama alanları. Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
14Halkla ilişkilerde kullanılan araç, gereç ve yöntemler.Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
15Halkla ilişkilerde kullanılan araç, gereç ve yöntemler. Düz anlatım, Power point sunumu, Soru cevap ve Tartışma
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler, Doç.Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Gazi kitabevi 2001 2) İletişim ve Halkla İlişkiler, Yrd. Doç. Dr. İlker Bıçakçı ,MediaCat Yayınları 1998 3) İşletmelerde Halkla İlişkiler, Zeyyat Sabuncuoğlu, Alfa Aktüel, 2004 4) Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi Yayınları 2011 5) "Sağlık hizmetleri ve halkla ilişkiler ders notları", Öğr. Gör. Necmettin İŞCİ.(2013)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz212
Derse Katılım14114
Tartışma515
Soru-Yanıt515
Beyin Fırtınası14114
Seminer15115
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Sözlü Sınav111
Performans212
Ev Ödevi212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)109
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1545235
ÖÇ2545454
ÖÇ3254525
ÖÇ4254525
ÖÇ5252323
ÖÇ6452545
ÖÇ7354523
ÖÇ8452545
ÖÇ9545232
ÖÇ10454545
ÖÇ11      
ÖÇ12      
ÖÇ13      
ÖÇ14      
ÖÇ15      
ÖÇ16      
ÖÇ17      
ÖÇ18      
ÖÇ19      
ÖÇ20      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr