Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400906109SAĞLIK EKONOMİSİZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sağlık ekonomisi sistemi, kavram ve metodolojisinin öğretmeyi, sağlık ekonomisi analizi yapabilmeyi, Türk sağlık ekonomisinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Murat Eren
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık ekonomisi sisteminin, kavram ve metodolojisinin bilmek
2Sağlık ekonomisi analizinin yapabilmek.
3Türk sağlık ekonomisinin analiz edilebilmek ve değerlendirebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, sağlık ekonomisi kavramı ve gelişimi ile sağlık sektörünün ekonomideki rolü, Sağlık ekonomisi sistemi ve sağlık arz ve talebinin analizi, ekonomik büyüme ve kalkınma arasındaki ilişki ile ilgili konular vurgulanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekonomi Bilimi ve Temel Kavramlar
2Sağlık ve Sağlık Statüsü
3Sağlık Ekonomisi ve Gelişimi
4Arz ve Sağlık Hizmetleri Arzı
5Talep ve Sağlık Hizmetleri Talebi
6Sağlık Hizmetleri Pazarı
7Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Sağlık
8Ara Sınav
9Sağlık Hizmetleri Finansman Sistemleri
10Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Geri Ödeme Sistemleri
11Sağlık Sektörü ve İktisadi Planlama
12Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme
13Türkiye Sağlık Harcamaları Analizi
14Genel Sınava Hazırlık
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çelik, Yusuf, Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2011. Glied, S., Smith, P.C., (2011), The Oxford handbook of health economics, Oxford : New York : Oxford University Press Akcan, C.C., Saran, U., (2007), Sağlık ekonomisi ve sağlık yönetimi, İstanbul : Aura Kitapları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1555555
ÖÇ2444555
ÖÇ3454454
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr