Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400903105TÜRK SAĞLIK SİSTEMİZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları, sağlık sistemi, sağlık örgütlenmesi ve sağlık denetimi konularında bilgi verilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Tekin SANCAR
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının kavramlarını açıklar.
2Sağlık sistemini tanımlar.
3Etkili sağlık hizmetlerinin özelliklerini sayar.
4Türkiye Cumhuriyeti sağlık örgütlenmesini açıklar.
5Uluslararası sağlık örgütlerini sayar.
6Sağlık hizmetlerinde risk yönetiminin önemini değerlendirir.
7Koordinasyonun sağlık hizmetlerindeki önemini tartışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sağlık hizmetinin özellikleri, sağlık kurumları ve özellikleri, sağlık örgütlemesi, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ve denetimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlığı etkileyen faktörler
2Etkili sağlık hizmetinin özellikleri
3Sağlık kurumları ve özellikleri
4Sağlık hizmetleri kullanımı etkileyen faktörler
5Sağlık örgütlemesi
6Türkiye Cumhuriyeti sağlık örgütlenmesi
7Sağlık Bakanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları/İl Sağlık Müdürlükleri'nin görev, yetki ve sorumlulukları/İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları'nın görev, yetki ve sorumlulukları
8Arasınav
9Uluslararası sağlık örgütleri
10Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
11Sağlık hizmetlerinde risk yönetimi
12Sağlık hizmetlerinde koordinasyon
13Sağlık hizmetlerinde denetim
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ak, Bilal. “Hastane Yöneticiliği”, Özkan Matbaacılık, Ankara, 1990. Akar, Çetin; Özalp, Hüseyin. “Sağlık Hizmetlerinde ve İşletmelerinde Yönetim” Somgür Yayıncılık, Ankara, 2000. Benli, Doğan; Özalp, Hüseyin. “Sağlık Hizmetlerinde Yönetim” Somgür yayıncılık, Ankara, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16580
Ev Ödevi6530
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)117
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1433343
ÖÇ2333333
ÖÇ3332343
ÖÇ4222233
ÖÇ5333333
ÖÇ6444444
ÖÇ7444445
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr