Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400901106GENEL İŞLETMEZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İşletme bilimine ilişkin temel kavramlar, kavramlar, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi, dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayaz YUsuf ALTIN
Öğrenme Çıktıları
1İşletme ile ilgili güncel kavramları kullanabilecek ve işletme ile ilgili temel kavramları ifade edebelecek
2İşletme ile ilgili güncel kavramları kullanabilecek ve işletme ile ilgili temel kavramları ifade edebelecek
3İşletmeleri farklı kriterlere göre sınıflayabilecek
4İşletmeleri farklı kriterlere göre sınıflayabilecek
5İşletmeyi çevresiyle birlikte varoluş nedenini anlayabilecek.
6İşletmeyi çevresiyle birlikte varoluş nedenini anlayabilecek.
7İşletme fonksiyonlarını ifade edebilecek
8İşletme fonksiyonlarını ifade edebilecek
9İşletmelerin yönetimi ile ilgili temel bilgileri ifade edebilecek
10İşletmelerin yönetimi ile ilgili temel bilgileri ifade edebilecek
11İşletmelerin topluma fayda sağlama kavramını ve sosyal sorumluluk kavramını açıklayabilecektir.
12İşletmelerin topluma fayda sağlama kavramını ve sosyal sorumluluk kavramını açıklayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
İşletme bilimine ilişkin temel kavramlar, kavramlar, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi, dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel işletmecilik kavramları, işletmeciliğin tarihsel gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi
2Dersin tanımı, ders içeriği açıklaması
3İşletmenin amaçları, çevresi ve sınıflandırılması
4İşletmenin uzak ve yakın çevre unsurları
5İşletmenin kuruluşu, yer seçimi
6İşletmenin maliyetleri, gelirleri ve performansı
7İşletmenin yönetim fonksiyonu
8İşletmenin yönetim ve tedarik fonksiyonu
9Ara sınav
10İşletmenin üretim fonksiyonu
11 İşletmenin pazarlama fonksiyonu
12İşletmenin finansman ve muhasebe fonksiyonu
13İşletmenin tedarik ve lojistik fonksiyonu
14İşletmenin AR-GE fonksiyonu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Mümin Ertürk. İşletme Biliminin Temel İlkeleri. Beta Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı170
Final Sınavı için Bireysel Çalışma130
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı144
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10440
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10880
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4555534
ÖÇ5      
ÖÇ6      
ÖÇ7      
ÖÇ8555534
ÖÇ9      
ÖÇ10      
ÖÇ11      
ÖÇ12555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr