Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001158GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASISeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirilmek; insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle toplumda göç ve afetler, engelliler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak; katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak olup bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü ve farkındalığı artırmak; böylece öğrencilerin seçecekleri bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak bir plan dâhilinde bir dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Gönüllülük uygulamalarının önemini kavrayabilme.
2Gönüllülük uygulamalarının önemini kavrayabilme.
3Toplumsal sorunları tartışabilme
4Toplumsal sorunları tartışabilme
5Toplumsal sorunlar hakkında uzman olmayan kişileri bu konuda bilgilendirebilme
6Toplumsal sorunlar hakkında uzman olmayan kişileri bu konuda bilgilendirebilme
7Toplumun yerel ve evrensel güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlayabilme.
8Toplumun yerel ve evrensel güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlayabilme.
9Gönüllülük çalışmalarının içinde gönüllü olarak yer almaya dair olumlu tutum geliştirebilme
10Gönüllülük çalışmalarının içinde gönüllü olarak yer almaya dair olumlu tutum geliştirebilme
11Projeleri yürütürken hem proje içinde, hem proje dışında etkili iletişim kurabilme.
12Projeleri yürütürken hem proje içinde, hem proje dışında etkili iletişim kurabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler; Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin içeriğinin tanıtılması, gönüllülük toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi. / Dersin içeriğinin tanıtılması, gönüllülük toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi.
2Gönüllülük uygulamalarının önemi. / Grupların Belirlenmesi
3Yönetim ve Organizasyon Kavramları / Grup Proje çalışmalarının tartışılması
4Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi / Sınıf Proje çalışmalarının tartışılması
5Toplumun güncel sorunlarını belirleme gönüllülük kapsamında toplum ile ilgili hangi alanlarda çalışılabileceğinin tartışılması / Grup proje çalışmalarının uygulanması
6Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.) / Grup proje çalışmalarının uygulanması
7Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.) / Grup proje çalışmalarının uygulanması
8Ara Sınav
9Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım / Grup proje çalışmalarının uygulanması
10Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım / Sınıf proje çalışmalarının uygulanması
11Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler; Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım / Sınıf proje çalışmalarının uygulanması
12Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük / Sınıf proje çalışmalarının uygulanması
13Yapılan projelerin sunumu
14Yapılan projelerin değerlendirilmesi
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12336
Takım/Grup Çalışması5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4520
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8648
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1323232
ÖÇ2232545
ÖÇ3523214
ÖÇ4214215
ÖÇ5545254
ÖÇ6524524
ÖÇ7      
ÖÇ8      
ÖÇ9      
ÖÇ10      
ÖÇ11      
ÖÇ12      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr