Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400905103SAĞLIK HUKUKUZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, çalışma hayatında sorumlu oldukları mevzuat hükümleri, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Recep GÜLŞEN
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık mevzuatı tarihçesi, temel kavramlar, hasta-sağlık çalışanları ilişkisi konularında genel bilgi sahibi olmak
2Sağlık çalışanlarının çalışma hayatında sorumlu oldukları yasal düzenlemeler ile ilgili bilgi sahibi olmak.
3Sağlık Çalışanın Cezai, Hukuki, Mesleki ve İdari Sorumlukları hakkında bilgi sahibi olmak.
4Aydınlatılmıs onam kavramı ve önemi konusunda bilgi sahibi olması.
5Hatalı Tıbbi Uygulamaların Ceza Hukuku ve Tazminat Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi Bilgisinin Edinilmesi.
6Tıbbi Uygulama Hatalarında Belgelendirme ve Bilirkişilik Kurumlarında Raporlandırma Süreçleri Konularında Bilgi sahibi Olması
7Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Sürecin sağlık çalışanları ve hasta Bakımından değerlendirilmesi,
8İş kanunu kapsamında çalışan sağlık çalışanlarının görev sorumluluk ve haklarını bilme.
9Devlet memurları kapsamında sağlık çalışanlarının görev, sorumluluk ve hakları konusunda bilgi sahibi olmak
10Sağlık çalışanlarının hizmet verdiği topluma, meslek üyelerine karşı etik sorumluluklarını bilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Derse devam, ders konuları hakkında hazırlıklı gelmek)
Dersin İçeriği
Giriş – Tanışma ve Ders İle İlgili Genel Tanımlama – Tarihçe, Temel Mevzuat Kavramları, Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar, Anayasa kapsamında sağlık ile ilgili kavramlar, Sağlık Hizmetleri temel kanunu, Umumi Hıfzısıhha kanunu, Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları-Sorumlulukları, İş kanunu kapsamında sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları, Genel sağlık Sigortası ve sosyal sigortalar kanunu kapsamında sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları, Acil Sağlık Hizmetleri mevzuatı,Sağlık Çalışanın Cezai Hukuki Mesleki ve İdari Sorumlulukları, Tıbbi Uygulama Hataları ve sonuçları ve çözüm yolları,Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk - Yasalar - -Etik Yaklaşım, Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç, Hatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku ve tazminat sorumluluğu Açısından Değerlendirme, Disiplin ve etik sorumluluklar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş – Tanışma ve Ders İle İlgili Genel Tanımlama X
2 Mevzuat ile ilgili Temel KavramlarX
3Anayasa kapsamında sağlık ile ilgili kavramlar ve sağlık çalışanlarının hakları ve sorumluluklarıX
4İş Kanunu kapsamında sağlık çalışanlarının yasal hak ve sorumluluklarıX
5Sağlık çalışanlarının atama ve nakile ilişkin mezuat hükümleriX
6Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar kapsamında sağlık çalışanlarının yasal hak ve sorumluluklarıX
7Hasta Hakları ve sorumlulukları kapsamında Sağlık Çalışanlarının sorumluluklarıX
8Ara SınavX
9Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumluluklarına girişX
10Hukuki sorumlulukX
11Aydınlatılmış onam ve sorumlulukX
12Disiplin SorumluluğuX
13Hatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku ve Tazminat sorumluluğu Açısından DeğerlendirmeX
14Tıbbi Uygulama Hataları Süreci-Bilirkişilik ve MedyaX
15Final SınavıX
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M. Hakan Hakeri: Tıp Hukuku, 12.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2017.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)115
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1523545
ÖÇ2454545
ÖÇ3545254
ÖÇ4545254
ÖÇ5254525
ÖÇ6254525
ÖÇ7454545
ÖÇ8452545
ÖÇ9254545
ÖÇ10454545
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr