Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Lojistik Yönetimi - Lojistik YönetimiProgram Tanımları
Kuruluş
Lojistik Yönetimi Bölümü, Yükseköğretım Kurulu Başkanlığı'nın 28.05.2020 tarih ve 75850160-301.01.02-E.32144 sayılı karar ile Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açılmış ve ilk öğrencilerini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kabul etmiştir.
Kuruluş
Lojistik Yönetimi Bölümü, Yükseköğretım Kurulu Başkanlığı'nın 28.05.2020 tarih ve 75850160-301.01.02-E.32144 sayılı karar ile Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açılmış ve ilk öğrencilerini 2020-2021 eğitim-öğretim döneminden itabren kabul etmeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Lojistik Yönetimi Bölümünü başarı ile tamamlayıp, mezun olma hakkı elde edenlere, “Lojistik Yönetimi Lisans” diploması verilir. Bu diploma ile mezunlar ‘’Lojistik yöneticisi ve lojistik uzmanı’’ unvanını alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınav derecelerine göre kabul ve kayıt işlemleri yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mezuniyet hakkının elde edilebilmesi için; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen koşullar ile beraber, Iğdır Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmenliği, Iğdır Üniversitesi tarafından oluşturulan yönergeler, disiplin ile ilgili yasal düzenlemeler ile beraber, derse ilişkin devamsızlık limitlerine ilişkin şartların sağlanmış olması gerekir. Tüm gerekli koşulların sağlanması ile birlikte mezuniyet hakkı elde etmiş olan kişilere, Iğdır Üniversitesi Diploma Yönergesi'ne göre mezuniyetlerini tastik eden belge verilir. Bölüme yabancı uyruklu öğrenciler de kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mezuniyet hakkının elde edilebilmesi için; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen koşullar ile beraber, Iğdır Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmenliği, Iğdır Üniversitesi tarafından oluşturulan yönergeler, disiplin ile ilgili yasal düzenlemeler ile beraber, derse ilişkin devamsızlık limitlerine ilişkin şartların sağlanmış olması gerekir. Tüm gerekli koşulların sağlanması ile birlikte mezuniyet hakkı elde etmiş olan kişilere, Iğdır Üniversitesi Diploma Yönergesi'ne göre mezuniyetlerini tastik eden belge verilir. Ayrıca toplam en az 240 AKTS ders yükünün başarı ile tamamlanmış olması gerekir. Bölüme yabancı uyruklu öğrenciler de kabul edilmektedir.
Program Profili
Lojistik Yönetimi Bölümü, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı içermektedir. Eğitim süresi (İngilizce Hazırlık programı hariç), 4 yıl (8 yarıyıl) olarak planlanmıştır. Dersler teorik ağırlıklı ve Türkçe olmakla beraber, mesleki İngilizce, ikinci bir yabancı dil öğrenimini ve zorunlu iş yeri uygulamasını (staj) içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız lisans eğitimlerinin sonunda, ulusal ve uluslararası nitelikte taşımacılık (kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu gibi) ve lojistik işletmelerinde, yük ve yolcu taşımacılığı iş dallarında kamu kurum ve özel işletmelerinde görev alabilirler. Bunun yanında kendi bünyelerinde taşımacılık ve lojistik faaliyetlerini sürdüren işletmelerde, gümrük ve dış ticaret ile iştigal eden işletmelerde ya da kurumlarda çalışma olanakları elde edebileceklerdir. Ayrıca tedarik zinciri yöneticiliği, ulaştırma ve lojistik danışmanlığı da bölüm mezunları için diğer çalışma konularıdır. Mezunlarımız gerekli yasal koşulları sağlayarak; acente işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, taşıma işleri komisyonculuğu, dağıtım işletmeciliği ve diğer taşımacılık faaliyetlerinde girişimci olarak kendi işlerini de yürütebileceklerdir. Öte yandan lojistik bölümü lisans mezunları bazı yasal haklar da elde etmektedirler. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmekte olan Orta Düzey Yönetici (ODY) Belgesini eğitim ve sınavdan muaf olarak doğudan, Üst Düzey Yönetici (ÜDY) Belgesini ise eğitimden muaf olarak doğrudan sınava girme hakkı elde ederek sınavda başarılı olmaları halinde alabilmektedirler. Söz konusu mesleki yeterlilik belgeleri ulaştırma ve lojistik işletmeleri için belirli sayılarla yasal zorunluluğu olan belgelerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lojistik Yönetimi Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ilgili yasal koşullar ile başvuracakları programa ilişkin asgari şartları sağlamaları durumunda, lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
"Iğdır Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmenliği"nde belirtilen kurallar dahilinde sınavlar ile ölçme ve değerlendirme yapılır. Devamsızlık limitinin aşılması durumunda ilgili dersten başarısız olunduğu kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Ders müfredatında yer lalan derserden (seçmeli dersler dahil) toplam en az 240 AKTS yüke karşılık gelen derslerin başarı ile tamamlanması şarttır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres ve iletişim: Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, Merkez-Iğdır, 7600. Tel: 476 - 223 0010 Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan DOĞAN
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres ve iletişim: Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, Merkez-Iğdır, 7600. Tel: 476 - 223 0010 Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan DOĞAN
Bölüm Olanakları
Lojistik Yönetimi Bölümü, isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı ve ikinci yabancı dil eğitimi ile beraber, uluslararası düzeyde yetkin lojistik ve ulaştırma yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm mazunları için çeşitli olanaklar aşağıda sıralanmıştır: Çalışma olanakları: Uluslararası ve ulusal lojistik işletmelerinde, Uluslararası ve ulusal taşıma firmalarında (hava, deniz, demir, kara yolu), Ulaştırma, lojistik, gümrük ile ilgili kamu kuruluşlarında, Uluslararası ticaret faaliyetlerinde bulunan işletmelerde (ithalat-ihracat firmaları), Tedarik zinciri yöneticisi olarak tüm işletmelerde, Ulaştırma ve lojistik danışmanlığı ve eğitim kuruluşlarında, Gümrük firmaları ve müşavirliklerinde, Kendi bünyelerinde lojistik ve taşımacılık faaliyetlerini yürüten işletmelerde, çalışma olanakları mevcuttur. Girişimcilik olanakları: Uluslararası lojistik ve taşımacılık faaliyetleri (taşıma acentesi, taşıma işleri organizatörlüğü işletmeciliği gibi-ayrıca yasal koşulları bulunmaktadır), Ulaştırma ve lojistik danışmanlığı, Uluslararası ticaret danışmanlığı, gibi alanlarda girişimci olmaları (kendi işlerini yapmaları) mümkündür. Yasal haklar: Lojistik yönetimi bölümü mezunları aşağıdaki yasal hakları elde ederler (2020 yılında geçerli olan yasalara göre): T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca verilmekte olan Orta Düzey Yönetici Belgesini (ODY), Bakanlık tarafından yapılan eğitim ve sınavlardan muaf olarak doğrudan başvuru ile alabilirler. Üst Düzey Yönetici (ÜDY) Belgesini ise eğitimden muaf olarak doğrudan sınava girme hakkı elde ederek, sınavda başarılı olmaları koşulu ile alabilmektedirler. Söz konusu mesleki yeterlilik belgeleri ulaştırma ve lojistik işletmeleri için belirli sayılarla yasal zorunluluğu olan belgelerdir.

Program Çıktıları
11- Lojistik ve lojistik ile ilgili teknik ve akademik bilgilere sahip olur 2- Lojistik faaliyetlere ilişkin iş, işlem ve sürteçleri bilir. 3- Lojistik yöneyimine ilişkin kavram ve yöntemleri bilir. 4- Lojistik ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri ve güncel bilgilere erişim kanallarını bilir. 5- Lojistik ile ilgili doğru bilgilere ulaşabilecek yöntem ve kaynaklarını bilir. 6- Lojistik ile ilgili yasal otoriter kurum ve kuruluşları bilir. 7- Lojistik faaliyetlerinin gerektirdiği yasal ve etik mesleki şartları bilir.
21- Lojistik ve lojistik faaliyetlerin yönetiminde, kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygular. 2- Lojistik faaliyetlerin yönetiminde, sorunların çözümünde bilimsel ve sayısal çözüm yöntemlerini uygular. 3- Ulaştırma faaliyetler ile ilgili temel operasyonel problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözüm için uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 4- Bilgiye ulaşabilir ve araştırma yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5.-Takım çalışması yapabilir ve sorumluluk alır. 6- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını kullanabilme becerisi edinir 7- Çalışma arkadaşları ile etkin iletişim kurma becerisi edinir 8- Mesleki etik bilinci ile teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi kazanır. 6. Operasyonel süreçler ve problemler üzerinde bağımsız çalışabilir. 7. Proje geliştirme çalışmaları planlar ve ilgili etkinlikleri yönetir.
31- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 4- Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir. 5- Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
41- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 2- Çalışma alanına ilişkin olarak bilgi toplama, analiz etme ve uygulama aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde geliştirebilr 3- Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
51- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşır. 3- En az bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 4- Alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 5- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
61- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
123333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ING-HAZ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI HAZIRLIK Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401301000 1. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 200401301103 GENEL HUKUK Zorunlu 3 0 0 4
4 200401301101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
5 200401301100 İŞLETME MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
6 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
7 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
8 200401301102 ULAŞTIRMA TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
9 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 0 0 22
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401302000 2. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 180400002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
4 200401302100 EKONOMİ BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
5 200401302104 KÜRESEL COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 2
6 200401302103 MİKROEKONOMİ Zorunlu 3 0 0 5
7 200401302101 TAŞIMA TÜRLERİ Zorunlu 2 0 0 3
8 200401302102 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 4
9 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
10 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 0 0 26
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401303000 3. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 200401303101 İSTATİSTİK ANALİZ Zorunlu 2 0 0 3
3 200401303102 LOJİSTİK YÖNETİMİ-I Zorunlu 2 0 0 3
4 200401303103 MAKROEKONOMİ Zorunlu 3 0 0 4
5 200401303105 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
6 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
7 200401303100 ULUSAL LOJİSTİK MEVZUATI-I Zorunlu 3 0 0 4
8 200401303104 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 21 0 0 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401304000 4. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 200401304104 DAĞITIM KANALLARI Zorunlu 2 0 0 3
3 200401304101 KARA YOLU TAŞIMACILIĞI Zorunlu 2 0 0 3
4 200401304102 LOJİSTİK YÖNETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 5
5 200401304105 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
6 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
7 200401304103 TAŞIMA YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
8 200401304100 ULUSAL LOJİSTİK MEVZUATI-II Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 20 0 0 21
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401305000 5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 200401305100 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 200401305101 DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞI Zorunlu 2 0 0 3
4 200401305104 GÜMRÜK MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 5
5 200401305103 LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
6 200401305105 MESLEKİ YABANCI DİL III Zorunlu 2 0 0 2
7 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
8 200401305102 ULUSLARARASI LOJİSTİK MEVZUATI-I Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 20 0 0 21
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401306000 6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 200401306105 DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI Zorunlu 2 0 0 3
3 200401306103 DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
4 200401306104 HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI Zorunlu 2 0 0 3
5 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
6 200401306106 RUSÇA I Zorunlu 2 0 0 2
7 200401306100 STAJ Zorunlu 0 6 0 6
8 200401306101 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
9 200401306102 ULUSLARARASI LOJİSTİK MEVZUATI-II Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 19 6 0 24
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401307000 7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 200401307100 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 0 0 0 8
3 200401307103 LOJİSTİK MALİYETLER Zorunlu 2 0 0 3
4 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
5 200401307106 RUSÇA II Zorunlu 2 0 0 2
6 200401307102 TAŞIMA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
7 200401307101 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 16 0 0 22
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401308000 8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 200401308103 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE YENİ AKIMLAR Zorunlu 2 0 0 3
3 200401308100 LOJİSTİKTE PERFORMANS VE KALİTE Zorunlu 3 0 0 4
4 200401308102 ÖZGÜN LOJİSTİK UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 4
5 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
6 200401308106 RUSÇA III Zorunlu 2 0 0 3
7 200401308101 ULAŞTIRMA STRATEJİLERİ Zorunlu 2 0 0 4
8 200401308105 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK İLE İLGİLİ KURULUŞLAR Zorunlu 2 0 0 3
9 200401308104 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 23 0 0 25
 
1. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401301001 İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 200401301002 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 200401301003 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
4 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
2. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401302001 MESLEKİ SORUMLULUK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 3
2 200401302002 FİNANSAL MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 3
3 200401302003 YENİLİKÇİLİK Seçmeli 2 0 0 3
4 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
3. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401303001 ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Seçmeli 2 0 0 3
2 200401303002 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 200401303003 KÜRESEL TİCARET YAPISI Seçmeli 2 0 0 3
4 200401303004 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 2 0 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
4. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401304001 EKONOMİK COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 3
2 200401304002 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 200401304003 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 200401304004 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 2 0 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 200401305001 KARGO İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 200401305002 ULUSLARARASI TİCARET Seçmeli 2 0 0 3
4 200401305003 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
5 200401305004 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 2 0 0 3
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401306001 SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 200401306002 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 200401306003 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
5 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 4
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401307001 KARAR VERME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 200401307002 LİDERLİK Seçmeli 3 0 0 4
3 200401307003 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200401308001 YOLCU TAŞIMACILIĞI Seçmeli 3 0 0 4
2 200401308002 YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 4
3 200401308003 YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 4
4 200401308004 TERMİNAL VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr