Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
200401303100ULUSAL LOJİSTİK MEVZUATI-IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ulaştırma ve lojistik ile ilgili ulusal nitelikteki yasal düzenelemlerin öğretilmesi dersin amacını oluşturmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan ALPASLANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Ulusal ulaştırma ve lojistik mevzuatları ile ilgili temel kavramları tanımlar/açıklar.
2Yasal sorumlulukları ve yükümlülükleri bilir
3Lojistik ve ulaştırma ile ilgili görevli resmi kurum ve kuruluşları öğrenir.
4Ulaştırma ve lojistik süreçlerin yönetimi ve işleyişini mevzuat hükümlere göre yapar, takip eder.
5Ulaştırma ve lojistik ile ilgili resmi kurum ve kuruluşları tanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Lojistik ve taşıma işlerine ilişkin yürürlükte olan ulusal ulaştırma mevzuatları, yetkili kurum ve kuruluşlar ile bunların görevleri, lojistik faaliyetlerde bulunanların sorumlulukları ile tüm taşıma türleri için geçerli olan ulusal ve genel yasal düzenlemler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel kavramlar
2Lojistik, taşıma ve ulaştırma ile ilgili görevli resmi kurum ve kuruluşlar
3Lojistik, taşıma ve ulaştırma ile ilgili yasal düzenlemelere genel bakış
4Lojistik, taşıma ve ulaştırma ile ilgili taraflar
5Lojistik, taşıma ve ulaştırma ile ilgili sorumluluklar
6Lojistik, taşıma ve ulaştırma ile ilgili yükümlülükler
74925 sayılı Kara Yolu Taşıma Kanunu
8Kara Yolu Taşıma yönetmeliği
9Ara sınav
10Kara Yolu Taşıma yönetmeliği
112918 Kara Yolları Trafik Kanunu
12Mesleki Yeterlilik Mevzuatı
13T.C. Ulaştırma Bakanlığı Genelgeleri
14T.C. Ulaştırma Bakanlığı Genelgeleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
T.C. Ulaştırma Bakanlığı www.mevzuat.gov.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı170
Final Sınavı için Bireysel Çalışma130
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4520
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma1010100
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1444444
ÖÇ2444444
ÖÇ3333333
ÖÇ4433344
ÖÇ5444434
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr