Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
200401306003PROJE YÖNETİMİSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Proje yönetimi ve proje başarısına etki eden anahtar yönetim konuları; proje yönetimi fonksiyonları; zaman yönetimi, maliyet analizi ve proje yönetimine bağlı lineer programlama ve optimizasyon hakkında bilgi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Rapor hazırlama, takım çalışması, sözlü sunum gibi değerlendirme yöntemleri öğrenilerek, kendini ifade etme konusunda beceriler geliştirmek
2Proje yönetimi bilgi alanlarını öğrenerek, olası problemlere karşın bu bilgi alanlarında öğretilen çözüm ve yöntemleri kullanmak
3Proje zaman yönetiminde kullanılabilecek planlama yöntemlerini öğrenmek
4Projelerin zaman planlamasının nasıl yapıldığı, izlendiği ve kontrol edildiği hakkında bilgi sahibi olmak
5Projelerin zaman yönetimini gerçekleştirmek için kullanılan yazılımları uygulamalarıyla birlikte öğrenmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Proje yönetimine giriş; Proje yönetimi bilgi alanları hakkında genel bilgi; Proje entegrasyon yönetimi; Proje kapsam yönetimi, Proje zaman yönetimi, Proje maliyet yönetimi, Proje kalite yönetimi; Proje insan kaynakları yönetimi; Proje iletişim yönetimi; Proje risk yönetimi; Proje tedarik yönetimi; Maliyet ve zamana bağlı proje planlaması; planlama metodları; Gantt ve çubuk diyagramlar; Ağlar (networks) ; (CPM ve PERT), Ok ve öncelik sistemleri; Kaynak atama; Zaman ve maliyet optimizasyonu; Olasılığa dayalı ve deterministik ağlar; Bilgisayar uygulamaları (PRİMAVERA, MSPROJECT) ; Uygulamada meydana çıkabilecek problemlerin çözümü.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Proje yönetimine giriş, Program yönetimi, Portföy yönetimi, Proje Yaşam döngüsü ve organizasyon, Kritik proje başarı faktörleri, Performans yönetimiyokyok
2Proje Entegrasyon Yönetimiyokyok
3Proje Kapsam Yönetimiyokyok
4Proje Zaman Yönetimi – Proje Planlamayokyok
5Proje Maliyet Yönetimiyokyok
6Proje Kalite Yönetimiyokyok
7Proje İnsan Kaynakları Yönetimiyokyok
8Örnek Proje İncelemesiyokyok
9Ara Sınavyokyok
10Proje Risk Yönetimiyokyok
11Proje İletişim Yönetimiyokyok
12Proje Tedarik Yönetimiyoknone
13Proje Paydaş Yönetimiyokyok
14Proje Örnekleri İncelemeyokyok
15Finalyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Construction project management” Frederick E. Gould, Nancy E. Joyce, Third Edition, 2009 Gerekirse güncel akademik çalışmalar ve notlar sağlanacaktır.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Derse Katılım110
Takım/Grup Çalışması220
Örnek Vaka İncelemesi220
Proje Tasarımı /Yönetimi110
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Proje Tasarımı /Yönetimi166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8540
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1333434
ÖÇ2324444
ÖÇ3432332
ÖÇ4233323
ÖÇ5222343
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr