Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
200401302003YENİLİKÇİLİKSeçmeli123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İletmelerde yenilik ve yeniliği yönetebilme becerilerinin kazandırılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Yenilik yönetiminin önemini kavrar.
2Yenilik yönetiminde gereken becerileri öğrenir.
3Yaptığı bir çalışmanın sunumunu yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Yenilikçilik, yenilikçilik ile ilgili kavramlar ve tanımlar, yenilikçiliğin işletmeler ve toplum için önemi, rekabet avantajının elde edilebilmesinde yenilikçiliğin rolü, yenilikçiliğin uygulanması, araştırma ve geliştirme çalışmaları ile örnek yenilikçi uygulamarını içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yenilik kavramı ve tanımlar
2Ekonomi ve Piyasa Adaptasyonu
3Firma içinde Yenilik Yönetimi
4Yenilik ve Operasyon Yönetimi
5Fikri Mülkiyet Yönetimi
6Kurumsal Bilgi Yönetimi
7Kurumsal Yenilik Yönetimi
8Kurumsal Yenilik Yönetimi
9Ara sınav
10Stratejik İttifaklar ve Ağlar
11Araştırma ve Geliştirme Yönetimi
12Açık Yenilik ve Teknoloji Transferi
13Yeni Hizmet Yeniliği
14Uygulama örnekleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yenilik (inovasyon) ve Yenilik Yönetimi-Murat Bay, Umut Çil-Nobel Bilimsel Eserler Trott, P., Innovation Management and New Product Development, 4th Ed., 2008, Prentice-Hall.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı170
Final Sınavı için Bireysel Çalışma130
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4520
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma71070
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1344443
ÖÇ2443434
ÖÇ3434343
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr