Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
200401306104HAVA YOLU TAŞIMACILIĞIZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hava yolu taşımacılığı uygulamaları, avantajları ve dezavantajları, hava yolu taşımacılığı tipleri, tanımlamalar, kullanılan belgeler, fiyatlandırma ilkeleri, hava yolu araç türleri, hava yolu işletmeleri, hava yolu taşıma tarafları ve organizasyonu, hava yolu taşımacılığında uluslararası örgütler ve uluslararası kurallar ile ilgili bilgiler edindirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Hava yolu taşıma faaliyetlerini tanımlar, kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinir.
2Uluslararası ve ulusal hava yolu taşımacılığının özellik ve fonksiyonlarını açıklar.
3Taşıma sistemleri içinde hava yolu taşımacılığının işlevlerini bilir.
4Hava yolu taşıma işletmemeciliği ile ilgili bilgi sahibi olur.
5Uluslararası ve ulusal hava yolu taşımacılığına ilişkin yasal düzenlemeleri bilir ve uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Hava yolu taşımacılığına ilişkin tanım ve kavramlar, hava yolu taşımacılığının özellikleri, hava yoluna taşımacılığına ilişkin ulusal ve uluslararası nitelikteki yasal düzenlemeler, hava yoluna ilişkin belgeler, navlun ve maliyet hesaplamaları, teslim biçimleri ile hava yolu ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile hava yolu işletmeciliği için gerekli koşullar ve belgeler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hava yolu kavram, tanım ve tarihi
2Hava yolu taşımacılığı önemi ve avantajları
3Ulusal hava yolu taşımacılığının gelişimi
4Hava yolu taşımacılığının ulusal ve uluslararası karşılaştırılması
5Hava yolu altyapı özellikleri
6Hava yolu taşımacılığında kullanılan araç türleri
7Hava yolu eşya taşımacılığı
8Hava yolu yolcu taşımacılığı
9Ara sınav
10Hava yolu taşımacılığında kullanılan belgeler
11Hava yolu taşımacılığında yetkili kurum ve kuruluşlar
12Ulusal ve uluslararası hava yolu taşımaları
13Hava yolu taşımacılığında entegrasyon
14Ulusal ve uluslararası hava yolu taşıma mevzuatı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kara Yolu Yük Taşımacılığı-Alpaslan DOĞAN-Beta Yay. T.C. Ulaştırma Bakanlığı UNECE www.icao.org www.iata.org www.mevzuat.govtr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı170
Final Sınavı için Bireysel Çalışma130
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4520
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma71070
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1444433
ÖÇ2344434
ÖÇ3443344
ÖÇ4433334
ÖÇ5444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr