Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
200401303001ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders çevresel ve ekonomik kalkınma uygulamalarını politik ve yönetimsel yaklaşımlarla günışığına çıkararak, öğrencilere sürdürülebilirlik politikalarını kıyaslama becerisi kazandırarak, yeni politikalar geliştirebilme yetkinliğini verebilmeyi amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Çevresel sorunlar, kaynaklar ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkileri kurar.
2Sürdürülebilirlik faaliyetlerin lojistik yönetimi açısından önemini kavrar.
3Çevresel sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma teorilerini iktisadi ve sosyal göstergeler yardımıyla açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Çevre ve doğal varlılara ilişkin temel kavramlar, çevre unsurları, kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri, yenilenebilir kaynaklar, kirletici unsurlar, sera gazları ve kirletici unsurlar ile konuya ilişkin yasal düzenlemeler bu dersin içeriğini olu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sürdürülebilirliğin ve çevresel duyarlılığın tarihsel gelişimi
2Günümüz koşullarında sürdürülebilirliğin önemi ve kapsamı
3Çevresel sürdürülebilirliğe giriş
4Çevresel dışsallıklar ve piyasa aksaklıkları
5Sürdürülebilir kalkınma teorisi
6Çevre ve kalkınma üzerine: “Çevresel Kuznets eğrisi”
7Çevresel sürdürülebilirlik-kriz ilişkisi
8Endüstriyel ekoloji ve yeşil kalkınma
9Ara sınav
10Kahverengi-Yeşil Alanlar, Ekonomi Temelli Göstergeler ve Analizler
11Yenilenebilir Enerji
12Sürdürülebilirlik, çevresel adalet ve refah İlişkisi
13Sürdürülebilirliğin teknoloji ve lojistik ile ilişkisi
14Lojistikte, çevre ve sürdürülebilirlik uygulamaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dünya Klasmanında Sürdürülebilir Üretim*Gümüşoğlu, Ş. Beta Basım Yayım. Sürdürülebilir Büyüme: İnsanlar, Gezegen ve Kâr. Fisk, P. (2011). Mediacat Kitapları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı170
Final Sınavı için Bireysel Çalışma130
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4520
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma71070
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1343444
ÖÇ2434334
ÖÇ3434333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr