Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Çevre Sağlığı - Çevre SağlığıProgram Tanımları
Kuruluş
Program 2011 yılında kurulmuş, 2012-2013 öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olanlar “Çevre Sağlığı Teknikeri” ünvanı almaktadır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Meslek Liselerinin “Çevre Sağlığı” programına sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olanlar bu önlisans programına sınavsız olarak girebilirler. Gereken koşullara sahip oldukları taktirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar ise Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli puan almaları koşuluyla sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile yerleştirilebilmektedirler. Ayrıca kaydını yaptırmak isteyen öğrencinin, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydının bulunmaması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Program Profili
Çevre Sağlığı programı, çok disiplinli bir programdır. Program; çevre, sağlık, ziraat, enerji, mühendislik, biyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya alanlarını içermektedir. Programın amacı, çevremizde var olan ve son yıllarda artmakta olan veya ileride karşılaşılabilecek çevre sorunlarına çözüm yolu arayabilecek, konusunda uzmanlaşmış, dinamik, kültürlü, aktif ve araştırmacı gençler yetiştirmek ve gerekli olan ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Program seçmeli ve zorunlu dersleri içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Çevre sağlığı alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda (memba suyu ve şişeleme tesisleri), Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda (gıda imal eden her türlü kurum ve kuruluşlar (Et-Balık Kurumu ve Kombinaları, süt ve süt mamulleri imal eden kurumlar)), Sağlık Bakanlığı’nda (Sağlık müdürlükleri, sağlık ocakları, sağlık grup başkanlıkları, hıfzıssıhha müdürlükleri, halk sağlığı laboratuarları), belediyelerde, özel sağlık kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası çevre hizmeti veren kuruluşlarda çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılabilir. Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olan adaylar, ÖSYM’nin “Çevre Sağlığı” önlisans mezunları için belirlediği lisans programlarından birine yerleştirilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Teorik sınavlar ders içeriğine uygun olarak çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış ifadeli, karşılaştırmalı ve açık uçlu olacak şekilde yapılmaktadır. Uygulamalı dersler ise uygulama sınavı ile değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak en az dört yarıyılda programdan mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Sevtap TIRINK Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu e-mail: sevtap.tirink@igdir.edu.tr Tel: 90 476 223 00 10- 3135
Bölüm Olanakları
Programdaki derslerle ilgili teorik eğitimin alınabileceği teknolojik donanımlı derslikler, 40 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuarı, uygulama çalışmaları için kimyasal ve makine-teçhizat donanımı hazır 2 adet laboratuar bulunmaktadır. Öğrencilere bilgiye erişim kolaylığı sağlamak amacıyla kablosuz internet ağı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2Ekosistem ve elemanları ile ilgili (su, toprak, hava) bilgi sahibi olmak.
3İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
4Çevre kirliliği, ölçüm ve arıtım yöntemleriyle ilgili bilgi sahibi olmak.
5Alanı ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi ve yorumlama yeteneğine sahip olmak.
6Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
7Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
8Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.), girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamak.
9Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
10Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
12Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
14Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111112333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 162000401102 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
4 162000401102 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
5 142000402101 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
6 192000401103 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
7 162000401100 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
8 192000401102 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
9 162000401101 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
10 162000401101 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 0
11 162000401103 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
12 162000401103 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
13 162000401104 HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
14 162000401104 HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
15 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
16 2000001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
17 2000001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
18 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
19 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
20 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
21 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 42 4 0 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 182000402100 ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI Zorunlu 2 4 0 5
4 162000402102 ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI Zorunlu 0 6 0 3
5 162000402101 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
6 162000402101 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 0
7 162000402100 HİDROLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
8 162000402100 HİDROLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
9 162000403105 KLİMATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
10 2000002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
11 2000002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
12 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
13 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
14 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
15 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
16 2000000001 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 8
17 2000000001 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 26 10 0 34
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000403104 BULAŞICI HASTALIKLAR Zorunlu 2 0 0 3
2 162000403104 BULAŞICI HASTALIKLAR Zorunlu 2 0 0 0
3 162000404106 ÇEVRE VE ENERJİ Zorunlu 2 0 0 3
4 162000403103 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Zorunlu 2 0 0 2
5 162000403106 GENEL PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
6 162000403106 GENEL PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
7 162000403101 HAVA KİRLİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
8 192000403100 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 2 0 4
9 162000404100 KATI ATIKLAR Zorunlu 2 2 0 0
10 162000403105 KLİMATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
11 2000003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
12 2000003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
13 182000403100 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 0 0 4
14 162000403102 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 2 0 4
15 162000403100 TOPRAK KİRLİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
16 162000403100 TOPRAK KİRLİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 28 6 0 32
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000404105 ATIKSU ARITIMI Zorunlu 2 2 0 4
2 162000404104 ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 2 0 4
3 162000404104 ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 2 0 0
4 192000404100 ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
5 162000404103 ÇEVRE VE MEVZUAT Zorunlu 2 0 0 3
6 162000404103 ÇEVRE VE MEVZUAT Zorunlu 2 0 0 2
7 162000403103 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Zorunlu 2 0 0 0
8 192000404102 EKOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
9 162000404102 EKOTOKSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
10 162000404101 GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 3
11 162000404101 GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 0
12 162000404100 KATI ATIKLAR Zorunlu 2 2 0 4
13 2000004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
14 2000004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
15 192000404101 SU ARITIMI Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 26 12 0 23
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000401105 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
2 162000401105 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
3 162000401106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 162000401106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 162000401107 ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
6 162000401107 ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 162000401108 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 0 0 3
8 162000401108 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 0 0 3
9 162000401109 ÇEVRESEL RİSK VE KAZA ÖNLEME Seçmeli 2 0 0 3
10 162000401109 ÇEVRESEL RİSK VE KAZA ÖNLEME Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000401106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
2 162000401107 ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162000401107 ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 162000401108 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 0 0 0
5 162000401109 ÇEVRESEL RİSK VE KAZA ÖNLEME Seçmeli 2 0 0 0
6 162000402106 HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 0
7 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
8 192000401100 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE ENSTRÜMANTAL ANALİZ Seçmeli 2 0 0 0
9 192000401101 MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 0
10 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
11 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000402103 RADYOBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 162000402103 RADYOBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162000402104 KONUT VE İŞYERİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
4 162000402104 KONUT VE İŞYERİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
5 162000402105 SU KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
6 162000402105 SU KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
7 162000402106 HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 3
8 162000402106 HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 3
9 162000402107 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
10 162000402107 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000402104 KONUT VE İŞYERİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
2 162000404110 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
3 162000404111 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 0
4 192000402100 RADYASYON VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 0
5 192000402101 ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
6 192000402101 ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
7 192000402102 SU KİMYASI Seçmeli 2 0 0 0
8 192000402103 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000403107 BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
2 162000403107 BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
3 162000403108 KENTLEŞME VE ÇEVRE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
4 162000403108 KENTLEŞME VE ÇEVRE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
5 162000403109 DOĞA KORUMA STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 162000403109 DOĞA KORUMA STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
7 162000403110 RAPORLAMA VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
8 162000403110 RAPORLAMA VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
9 162000403111 EKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
10 162000403111 EKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000403107 BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
2 162000403107 BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
3 162000403108 KENTLEŞME VE ÇEVRE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
4 162000403109 DOĞA KORUMA STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 162000403110 RAPORLAMA VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
6 192000403101 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ Seçmeli 2 0 0 0
7 192000403102 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 0
8 192000403103 AFET YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
9 192000403104 İLK YARDIM Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000404106 ÇEVRE VE ENERJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 162000404106 ÇEVRE VE ENERJİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162000404107 BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 3
4 162000404107 BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 3
5 162000404108 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
6 162000404108 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
7 162000404109 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
8 162000404109 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
9 162000404110 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
10 162000404110 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
11 162000404111 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
12 162000404111 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
13 182001704110 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000404107 BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 0
2 162000404108 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 162000404109 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 182001704110 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
5 192000404103 TIBBİ ATIKLAR Seçmeli 2 0 0 0
6 192000404104 TEHLİKELİ ATIKLAR Seçmeli 2 0 0 0
7 192000404105 MESLEKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 0
8 192000404106 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 0
9 192000404107 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
10 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
11 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
12 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr