Ders Öğretim Planı
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
182000403100SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜCompulsory234
Level of Course Unit
Short Cycle
Objectives of the Course
Su kalitesinin tanımı, su kalitesinin kullanma amacına (rekreasyonal, balık üretim, içme, kullanma) ve karakterine (deniz, göl, akarsu, baraj, içme suyu rezervuarı, sulak alan, haliç) göre kalite kriterlerinin değişkenliğini ve kirlilik nedenlerini öğrenmek.
Name of Lecturer(s)
Dr. Öğr. Üyesi Sevtap TIRINK
Learning Outcomes
1Su kirliğinin nedenlerinin araştırılması
2Su kirliğinin nedenlerinin araştırılması
3Su kalitesini belirleyen fiziksel kimyasal ve biyolojik parametrelerin öğrenilmesi
4Su kalitesini belirleyen fiziksel kimyasal ve biyolojik parametrelerin öğrenilmesi
5Biyo-indikatör bakterilerin özellikleri ve suya etkileri
6Biyo-indikatör bakterilerin özellikleri ve suya etkileri
7Ağır metal, petrol, pestisit, antibiyotik, radyoaktivite, deterjan varlığının su kalitesi üzerindeki etkileri
8Ağır metal, petrol, pestisit, antibiyotik, radyoaktivite, deterjan varlığının su kalitesi üzerindeki etkileri
9Su Kalitesi bakteriyolojik ve kimyasal analiz metotlarının öğrenilmesi
10Su Kalitesi bakteriyolojik ve kimyasal analiz metotlarının öğrenilmesi
Mode of Delivery
Birinci Öğretim
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri. Yüzeysel sularda biyolojik mekanizmalar. Kirlilik unsurlarının sınıflandırılması. Hidrolojik çevrim sırasında su kalitesinde doğal ve antropojen değişimler. Askıda yüzücü ve koloidal maddeler. Isıl kirlenme. Toksik, radyoaktif ve güç ayrışabilen maddeler. Organik unsurlar. Su kirliliğinde azotlu maddelerin fosforun ve fotosentezin etkisi. Mikrobiyal kirlenme. Akarsu, göl, yeraltı suyu ve deniz kirlenmesi su kalite kriterleri ve standartları. Sucul ortamların korunmasında çevresel etkilerin değerlendirilmesi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Su Kalitesinin Tanımı2
2Suyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri2
3Deniz ve İçmesularında Yaşanan Kirliliğin Kaynaklarının Tanımlanması2
4Akarsu, Göl ve Yeraltı Sularının Kirlilik Kaynakları 2
5Akarsu, Göl ve Yeraltı Sularının Kalite Kriterleri ve Standartları2
6Bakteriyolojik Kirlilik Kaynakları2
7Bakteriyolojik Kirliliğin Su Kalitesine Etkileri 2
8Kimyasal Kirlenme ve Ağır Metallerin Etkileri2
9Deterjanların Su Kalitesine Etkileri2
10Pestisitlerin Kaynakları, Pestisitlerin Sınıflandırılması ve Su kalitesine Etkileri2
11Su kirliliğinde azotlu maddelerin fosforun ve fotosentezin etkisi2
12Petrol Kirliliğinin Su Kalitesine Etkileri2
13Denizden Petrolün Uzaklaştırlmasında Dünyada kullanılan Metotlar2
14Suların Kimyasal Analizinde Kullanılan Standart Metotlar 2
Recommended or Required Reading
Su Kirliliği Doç.Dr.Ziya LUGAL GÖKSU
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Ara Sınav1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
SUM100
Language of Instruction
Türkçe
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması7214
Alan Gezisi7321
Beyin Fırtınası14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOTAL WORKLOAD (hours)130
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
LO15              
LO25              
LO33              
LO42              
LO54              
LO6               
LO7               
LO8               
LO9               
LO10               
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr