Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182000402100ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARIZorunlu125
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çevre ile ilgili her konuda bilgi sahibi olabilecek, Çevre sağlığı etki değerlendirme raporu yorumlayabilen, Çevre kalite sistemlerini kullanabilme yeteneği kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Sevtap TIRINK
Öğrenme Çıktıları
1Çevre sağlığını etkileyen etkenleri öğrenir
2Atıkların çevreye verdiği zararı öğrenir
3Çevre sağlığı korunmasında gelişen sistemleri öğrenir
4Çevre kalite sistemlerini öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevre sağlığını kapsadığı konular ve sağlık açısından önemi, içme-kullanma suyunun insan sağlığı açısından önemi, insan dışkı ve idrarının zararsız duruma getirilmesi ve insan sağlığı açısından önemi, sağlıklı barınma koşulları, gıda denetiminin önemi, vektör kontrolü ve pestisitlerin insan sağlığı açısından önemi, gürültünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, katı atıkların tür ve özellikleri ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, çevre sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve görev, yetki ve sorumlulukları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre ve Sağlık İlişkisi 4
2Çevre Kavramları 4
3Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Çevre 4
4Çevre ve Enerji 4
5 Çevre Epidemiyolojisi 4
6Toprak Kirliliği 4
7İçme Suyu Kirleticileri ve Kirlilik Göstergeleri 4
8Evsel ve Kentsel Atıksu Arıtımı4
9Katı Atıklar ve Geri Dönüşüm 4
10Ekosistemler ve Sağlık4
11Çevre Sağlığı Göstergeleri Toksik 4
12Etkilenim ve Hastalık4
13Tehlike, Risk Ve Risk Değerlendirmesi 4
14Çevre Kirliliği ve İnsan Vücudu4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çevre Sağlığı Prof.Dr.Çağatay GÜLER
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14456
Takım/Grup Çalışması14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)145
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15              
ÖÇ25              
ÖÇ35              
ÖÇ45              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr