Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000403103ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİZorunlu232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çeşitli faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerini belirlemek ve bu etkilerin ortadan kaldırılması yada minimize edilmesi için yapılması gereken çalışmaların ortaya konulması ve denetimine katkıda bulunmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mahmut SOYLU
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci, çevre üzerinde görülebilecek etkilerin türü, derecesi ve genişliği konusunda bilgi edinir.
2Öğrenci projelerin etki alanı içerisindeki yenilenemez kaynakların önem derecesini belirler.
3Öğrenci projelerde alınacak kararlar sonucu çevreye olan etkilerinin çözümlenmesi ve olumsuz etkilerin gücünün nasıl hafifletilmesi gerektiğini öğrenir.
4Öğrenci takım içerisinde sorumluluk alır.
5Öğrenci sürdürülebilirlik konusunda bilinç geliştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevresel Etki Değerlendirmesine giriş. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği. Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmalarının planlanması yönetimi ve aşamaları. Çevresel etkilerin belirlenmesinde kullanılan metotlar. Çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarında kullanılan indeksler ve göstergeler. Çeşitli ortamlarda çevresel etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılan metotlar. Çevresel etki değerlendirmesi raporlarının hazırlanması. Halkın ÇED sürecine katılımı. Çevresel denetim.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevresel Etki Değerlendirmesine giriş.
2Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği.
3Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği.
4Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmalarının planlanması yönetimi ve aşamaları.
5Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmalarının planlanması yönetimi ve aşamaları
6Çevresel etkilerin belirlenmesinde kullanılan metotlar.
7Çevresel etkilerin belirlenmesinde kullanılan metotlar.
8Çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarında kullanılan indeksler ve göstergeler.
9Çeşitli ortamlarda çevresel etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
10Çeşitli ortamlarda çevresel etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
11Alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılan metotlar.
12Çevresel etki değerlendirmesi raporlarının hazırlanması.
13Halkın ÇED sürecine katılımı.
14Çevresel denetim.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Canter, L.W. , 1977, Environmental Impact Assessment; McGraw-Hill Book Company, New York, USA, 331s. 2. Çevresel Etki Değerlendirmesi ders notları (Öğr. Gör. Sevtap DOĞRU)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Tartışma515
Soru-Yanıt515
Beyin Fırtınası515
Proje Hazırlama515
Proje Sunma5210
Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)61
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555445335445553
ÖÇ2545534554545455
ÖÇ3544553333554454
ÖÇ4545544453355454
ÖÇ5455433534445554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr