Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000404105ATIKSU ARITIMIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kullanılmış suların nicelik ve niteliklerinin tanıtılması, atıksuların arıtımında kullanılan ünitelerin ve süreçlerin teorilerinin verilerek tasarımlarının yapılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Sevtap TIRINK
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler ders sonunda atıksu arıtma tesisi arıtım ünitelerinin tasarımını öğreneceklerdir
2Öğrenciler ders sonunda atıksu arıtma tesisi arıtım ünitelerinin tasarımını öğreneceklerdir
3Öğrenciler ders sonunda arıtma tesislerinin bakım ve işletilmesiyle ilgili bilgi sahibi olacaklardır
4Öğrenciler ders sonunda arıtma tesislerinin bakım ve işletilmesiyle ilgili bilgi sahibi olacaklardır
5Öğrenciler ders sonunda su ile ilgili mevzuatları öğreneceklerdir
6Öğrenciler ders sonunda su ile ilgili mevzuatları öğreneceklerdir
7Öğrenciler ders sonunda kayıt tutma ve rapor yazmayı öğreneceklerdir
8Öğrenciler ders sonunda kayıt tutma ve rapor yazmayı öğreneceklerdir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kullanılmış suların özellikleri, kullanılmış suları arıtma metotları, kullanılmış suların fiziksel ve kimyasal yollarla temizlenmesi ile ilgili çeşitli yapı ve tesisler, biyolojik arıtma yöntemleri: Aktif çamur yöntemi ve uygulanması, aktif çamur sistemleri ve aktif çamur sistemlerinin havalandırılması, havalandırmalı lagünler, stabilizasyon havuzları, biyolojik filtrasyon ve damlatmalı filtreler, anaerobik arıtma, tabii biyolojik arıtma metotları, ileri arıtma sistemleri, fosseptikler, proje kriterlerinin tespiti ve arıtma tesisi projelerinin hazırlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kullanılmış suların özellikleri, 2
2kullanılmış suları arıtma metotları, 2
3kullanılmış suların fiziksel yollarla temizlenmesi ile ilgili çeşitli yapı ve tesisler, 2
4kullanılmış suların kimyasal yollarla temizlenmesi ile ilgili çeşitli yapı ve tesisler, 2
5biyolojik arıtma yöntemleri: Aktif çamur yöntemi ve uygulanması, 2
6aktif çamur sistemleri ve aktif çamur sistemlerinin havalandırılması, 2
7havalandırmalı lagünler, 2
8stabilizasyon havuzları, 2
9biyolojik filtrasyon ve damlatmalı filtreler, 2
10anaerobik arıtma, 2
11tabii biyolojik arıtma metotları, 2
12ileri arıtma sistemleri, 2
13fosseptikler, 2
14proje kriterlerinin tespiti ve arıtma tesisi projelerinin hazırlanması.2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Öztürk, İ., Timur, H. ve Koşkan, U., “Atıksu Arıtımının Esasları. Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü”, Çevre ve Orman Bakanlığı, 2005. 2. Samsunlu, A., “Atık Suların Arıtılması”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Laboratuvar Ara Sınavı111
Laboratuvar Sınavı122
Deney Sonrası Quiz14114
Sözlü Sınav14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)134
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ155 55    55    
ÖÇ255 55    555 5 
ÖÇ3 5553   5  5   
ÖÇ45 55          5
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr