Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000404106ÇEVRE VE ENERJİZorunlu233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çevre Sağlığı öğrencilerine enerji-toplum-refah-çevre ilişkisi içinde enerji kaynaklarına yönelik bir altyapı hazırlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mahmut SOYLU
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci; enerjinin temel unsurlarını, yaşam içindeki önemini ve kişiler ile topluma etkilerini öğrenir.
2Öğrenci; enerjinin temel unsurlarını, yaşam içindeki önemini ve kişiler ile topluma etkilerini öğrenir.
3Dünyada ve ülkemizdeki birincil ve ikincil enerji kaynaklarının ne miktar ve boyutlarda olduğunu öğrenir.
4Dünyada ve ülkemizdeki birincil ve ikincil enerji kaynaklarının ne miktar ve boyutlarda olduğunu öğrenir.
5Birincil ve ikincil enerji kaynaklarının kullanılmasının sebep olduğu, stratejik – ekonomik ve çevresel sorunlara karşı nasıl yaklaşılması gerektiğini, teknoloji-fayda-risk üçgeninde değerlendirme ile öğrenir.
6Birincil ve ikincil enerji kaynaklarının kullanılmasının sebep olduğu, stratejik – ekonomik ve çevresel sorunlara karşı nasıl yaklaşılması gerektiğini, teknoloji-fayda-risk üçgeninde değerlendirme ile öğrenir.
7Enerji-toplum-refah-çevre ilişkisi içinde enerji kaynaklarından kişisel ve/veya çalışma hayatlarında nasıl faydalanılabilme ve daha verimli kullanabilme düşünce ve yetisini kazanacak bir altyapıya ulaşır.
8Enerji-toplum-refah-çevre ilişkisi içinde enerji kaynaklarından kişisel ve/veya çalışma hayatlarında nasıl faydalanılabilme ve daha verimli kullanabilme düşünce ve yetisini kazanacak bir altyapıya ulaşır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Enerji çeşitleri ve kaynakları, Enerji İhtiyacı, Fosil yakıt teknolojisi, Nükleer enerji teknolojisi, Gelecekteki enerji ihtiyacı için alternatif teknolojiler, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Tanımlar, Birimler
2Enerji – Toplumsal Gelişme İlişkisi
3Dünya ve Ülkemiz Enerji Kaynaklarına Genel Bakış
4Enerji Çeşitleri ve Kaynakları
5Birincil Enerji Kaynakları (Kömür, Petrol, Doğalgaz, Hidrolik, Nükleer)
6Birincil Enerji Kaynakları (Kömür, Petrol, Doğalgaz, Hidrolik, Nükleer)
7Birincil Enerji Kaynakları (Kömür, Petrol, Doğalgaz, Hidrolik, Nükleer)
8İkincil – Yenilenebilir Enerji kaynakları (Güneş, Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal, Hidrojen, Deniz Kaynaklı Enerjiler)
9İkincil – Yenilenebilir Enerji kaynakları (Güneş, Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal, Hidrojen, Deniz Kaynaklı Enerjiler)
10İkincil – Yenilenebilir Enerji kaynakları (Güneş, Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal, Hidrojen, Deniz Kaynaklı Enerjiler)
11Nükleer Enerji (Nükleer Reaksiyonlar ve Enerji Üretimi, Araştırma Reaktörleri)
12Nükleer Enerji (Nükleer Reaksiyonlar ve Enerji Üretimi, Araştırma Reaktörleri)
13Nükleer Güç Reaktörleri – Fisyon Reaktörleri (Hafif Sulu, Ağır Sulu ve Gaz Soğutmalı Reaktörler), Füzyon Reaktörleri)
14Gelecekteki enerji ihtiyacı için alternatif teknolojiler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Enerji Kaynakları Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü717
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)86
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ13  4           
ÖÇ23  4           
ÖÇ33  4           
ÖÇ43  4           
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr