Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000402106HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMASeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, haritaların çevre uygulamarındaki önemini kavratmak, harita çeşitlerini ve onlardan yararlanma yollarını tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Sevtap DOĞRU
Öğrenme Çıktıları
1Haritanın temel unsurlarını tanımak
2Harita çeşitlerini tanımak
3Çeşitli fiziki (jeoloji, jeomorfoloji, iklim, hidrografya, toprak ve bitki), beşeri (nüfus, yerleşme) ve ekonomik (zirai, maden, ulaşım, sanayi ve turizm) haritaların hazırlanma yöntemlerini tanımak
4Çeşitli tematik haritaları yorumlayabilmek
5Haritalar üzerinde havza sınırlandırma, eğim, uzunluk, alan hesapları gibi uygulamaları gerçekleştirebilmek
6Çeşitli amaçlarla hazırlanmış haritaları kullanabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haritanın tanımı, elemanları, ölçekler, Harita tipleri, izohipsler ve topografya haritaları, Hidrografya ve toprak haritaları ile çalışmalar, kroki çizimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Harita’nın tanımı, Çevre öğrenimindeki yeri ve önemi
2Haritanın temel unsurları
3Harita çeşitleri
4Harita çizim teknikleri
5Jeoloji haritalarının yorumlanması
6Jeomorfoloji haritalarının yorumlanması
7İklim haritalarının yorumlanması
8Hidrografya haritalarının yorumlanması
9Toprak ve bitki haritalarının yorumlanması
10Nüfus ve yerleşme haritalarının yorumlanması
11Ekonomik coğrafya konuları ile ilgili hazırlanan haritaların yorumlanması
12Haritalarda uzunluk, alan uygulamaları
13Topoğrafya haritalarında eğim analizleri
14Kroki çizimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları (Öğr. Gör. Sevtap DOĞRU)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması11010
Örnek Vaka İncelemesi236
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15335   4 35  5 
ÖÇ253 3         4 
ÖÇ344 3           
ÖÇ44              
ÖÇ553 44          
ÖÇ6  5 5     4335 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr