Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000404100KATI ATIKLARZorunlu244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı katı atıkların kaynaktan itibaren nihai bertaraf merkezine getirilinceye kadar geçen adımları değerlendirebilmek, bu amaçla kullanılan araç ve ekipmanları öğrenmek ve bertaraf metotlarını öğrenerek yorum geliştirebilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mahmut SOYLU
Öğrenme Çıktıları
1Katı atık tanımını yapmak, sınıflandırmak, katı atıklarda madde gruplandırmak, fiziksel, kimyasal parametreleri analiz metodlarını öğrenmek.
2Katı atıklarda genel toplama, taşıma kriterlerini bilmek ve hesaplamalarını yapmak.
3Düzenli depolama sahaları dizaynı, inşaatı ve işletilmesini öğrenmek.
4Kompost ve biyometanizasyon proseslerini, yakma, piroliz ve gazlaştırma gibi termal bertaraf tekniklerini öğrenmek.
5Katı atıklar ve kontrolü yönetmeliğini incelemek, plan ve projelendirmede yönetmelikle uyum sağlamak.
6Katı atıklar konusunda alanı ile ilgili problemlere çözümler üretebilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Katı atıklar ve üretim miktarları, katı atıkların özellikleri; katı atıkların depolanması, katı atıkların toplanması, katı atıkların taşınması (taşıma optimizasyonu), aktarma merkezleri, katı atık bertaraf yöntemleri: Düzenli depolama metotları, kompostlaştırma, yakma-piroliz, katı atıkların geri kazanılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Katı atıkların sınıflandırılması, Katı atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri,
2Katı atık analizleri,
3Katı atıkların toplanması ve toplamada kullanılan sistemler,
4Katı atıkları kaynağında ayrı toplama ve esasları,
5Katı atık transfer istasyonları ve tasarım esasları
6Katı atıkların bertarafında kullanılan yöntemler,
7Katı atıkların düzenli depo sahalarında bertarafı,
8Düzenli depolama alanları yer seçim ve tasarım esasları,
9Düzenli depolama alanlarını işletme esasları,
10Katı atıkların kompostlaştırılması ve kompostlaştırma esasları,
11Kompost tesislerinin tasarım esasları,
12Kompost tesislerinin işletilmesi,
13Katı atıkların yakılması ve yakma esasları,
14Katı atık yakma tesislerinin işletilmesi ve baca gazı arıtma esasları,
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. F.Kreith, ‘Katı atık yönetimi el kitabı’, McGraw-Hill, 1994 2. Katı Atıklar Ders Notları (Yrd. Doç. Dr. Aysun ALTIKAT)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü14114
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Alan Gezisi122
Örnek Vaka İncelemesi428
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4445354453235455
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr