Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192000403100HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Hava kirliliğinin nedeni, kontrolü ve gelişmiş sistemleri öğrenciye tanıtmak. Hava kirliliğine neden olan etkenlerin azaltılması yada kontrolü konusunda gelişen sistemlerin araştırılması ve yapılması gereken işlemleri öğretmek. İlgili sistemlerin tasarımında ve işletmesinde mühendislik yaklaşımlarını ve uygulamalarını öğrencilere aktarmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Sevtap TIRINK
Öğrenme Çıktıları
1Hava kirliliğinin nedenlerinin öğrenilmesi
2Hava kirliliğinin kontrolu ile ilgili sistemlerin öğrenilmesi
3Hava kirliliği uygulamalarının temel özelliklerinin anlaşılması
4Gaz ve partikül kirleticilerin kontrol teknolojilerinin öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hava kirliliğinin tanımı, çeşitleri, etki ve kaynakları; hava kirliliği mevzuatı; meteroroloji, duman davranışı ve dispersiyon; bacalar ve hava kirlenmesi kontrolü; hava kirletici kaynaklar; kirletici ve kaynak envanteri; partiküler madde kontrolü; gaz ve buharların kontrolünde genel ilkeler; kükürt ve azot oksitlerin kontrolü, taşıt araçlarından kaynaklanan hava kirlenmesi; hava kirlenmesi modelleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hava kirleticilerin tarihsel süreci
2Kirleticiler ve kaynakları
3Yanma ve yanma ürünleri
4Kirletici ölçme teknik ve yöntemleri
5Yasal dayanaklar ve mevzuatlar
6Fosil yakıtlar ve özellikleri
7Taşıt araçlarından kaynaklı hava kirliliği
8Partiküler madde, gaz ve buhar kontrolü
9İzne tabi tesisler ve işletmeler
10Uluslararası anlaşmalar ve yaptırımlar
11Hava kirliliğini azaltıcı yöntemler
12Hava kirliliğini önleyici teknikler
13Emisyon sınır değerleri
14Küresel ısınma – Hava kirliliği ve sonuçları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hava Kirliliği ve Kontrolünün Esasları Prof.Dr. Aysen Müezzinoğlu Hava Kalitesi Yönetimi Prof. Dr. Durmuş KAYA ve Prof. Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14114
Takım/Grup Çalışması14114
Bireysel Çalışma717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr