Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000404102EKOTOKSİKOLOJİZorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere çevre kirliliği ve çevreyi zehirleyen etkenler hakkında bilgi akışı vermek ve çevre toksikolojisi hakkında temel becerileri kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ulaş ÇALİŞİR
Öğrenme Çıktıları
1Çevre toksikolojisi çalışmalarını ve önemini kavrar
2Çevre toksikolojisi çalışmalarını ve önemini kavrar
3Temel toksisite testlerini öğrenir
4Temel toksisite testlerini öğrenir
5Hava, Su ve Toprak toksikolojisini öğrenir
6Hava, Su ve Toprak toksikolojisini öğrenir
7Kirleticilerin kontrollerini öğrenir
8Kirleticilerin kontrollerini öğrenir
9Kirleticilerin alınması ve taşınmasını öğrenir
10Kirleticilerin alınması ve taşınmasını öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevre toksikolojisine giriş, tanım ve tarihçe, çevre kirleticileri ve ekosisteme etkileri, çevre toksikolojisi ve risk değerlendirme, toksik doz spektrumu, maruz kalma, toksik etki ceşitleri, doz-cevap, toksisite testleri, biyomonitoring: akvatik sistemlerde kullanılan biyomarker ve biyoindikatörler, ekotoksikolojiye giriş, absorpsiyon, dağılım ve atılma, birikim, metabolizma, su toksikolojisi, hava ve toprak toksikolojisi, radyasyon, radyoaktivite ve etkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre Toksikolojisi Çalışmaları
2Çevre Toksikolojisinin Önemi
3Çevre Kirleticileri
4Hava Kirliliği
5Su Kirliliği
6Toprak Kirliliği
7Toksisite Testleri
8Kirleticilerin Alınması ve Taşınması
9Akvatik Sistemlerde Kullanılan Biyomarker ve Biyoindikatörler
10 Ekotoksikolojiye Giriş
11Radyasyon ve Radyoaktivite Etkileri
12Ağır Metallerle İndüklenmiş Hastalıklar
13Akut ve Kronik Toksik Etkileri
14Enzimler Üzerine Etkiler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi Kaya - Pirinçci - Bilgili
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1    5          
ÖÇ2    5          
ÖÇ3    5          
ÖÇ4    5          
ÖÇ5    5          
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
ÖÇ9               
ÖÇ10               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr