Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Bahçe Bitkileri Atatürk Üniversitesi Ortak - Bahçe Bitkileri (Atatürk Üniversitesi Ortak)Program Tanımları
Kuruluş
Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulması kararlaştırılan Iğdır Ziraat Fakültesinin kuruluş kararnamesi, 2006/10381 karar no ile 26163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Fakültemiz, 22/05/2008 tarihinde 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa eklenen Ek 100 üncü madde ile yeni kurulan Iğdır Üniversitesine bağlanmıştır. Bahçe Bitkileri Bölümü ve Anabilim Dalı 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Lisans düzeyinde eğitime 2009-2010 öğretim yılından itibaren başlayan Bahçe Bitkileri Bölümü, Iğdır Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi arasında 2009 yılında imzalanan ortak lisansüstü eğitim protokolü çerçevesinde yüksek lisans eğitimine de başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bahçe Bitkileri Anabilim dalı yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar Bahçe Bitkileri alanında Yüksek Lisans derecesine (Ziraat Yüksek Mühendisi)sahip olur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına sahip olması, 2- Sayısal puan türünde en az 55 ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanına sahip olması, 3- Sayısal ALES puanının % 60`ı ile lisans AGNO’sunun (Ağırlıklı genel not ortalamasının) % 40`ının toplamının en az 55 olması, 4- En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamada, açılan kontenjan içinde yer alması, 5- Bilimsel hazırlık sınıfı koşuluyla kabul edilmesi halinde, bilimsel hazırlık sınıfını 1 yılda başarmış olması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bahçe Bitkileri programında lisans yapmış öğrenciler, doğrudan bölüme kabul edilmektedirler. Diğer lisans programlarından gelen öğrenciler ise, bir öğretim yılı yani iki yarıyıl bilimsel hazırlık dersleri aldıktan sonra Bahçe Bitkileri Bölümü yüksek lisans programına kabul edilmektedirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bahçe Bitkileri alanında yüksek lisans derecesini almak için öğrenciler, zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamak, tez konularıyla ilgili bir semineri vermek ve derleme veya orijinal bir çalışmayı tez olarak başarıyla sunmak ve savunmak zorundadırlar.
Program Profili
Yüksek Lisans programının amacı; öğrencileri, doktora programına devam edebilmeleri ve/veya kamu ve özel sektörde kariyer yapabilmeleri için hazırlamaktır. Yüksek Lisans programının hedefi; öğrencilerin, Meyve sebze ve bağ yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda güçlü bir temel bilgi geliştirmesi ve profesyonel ihtiyaçları ve ilgi alanlarıyla örtüşen bir alanda ihtisas yapmalarıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bahçe Bitkilerinde yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler, Bahçe Bitkilerinde ve/veya Bahçe Bitkileri alanından doktoraya kabul edilen programlarda doktora yapabilirler. Diğer taraftan, öğrenciler, tarım, ve diğer sektörlerde teknik eleman, yönetici ve proje lideri gibi görevler alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bahçe Bitkileri yüksek lisans programında eğitimini tamamlamış öğrenciler, aynı programda doktora yapabilecekleri gibi, Bahçe Bitkileri Programında yüksek lisansını tamamlamış öğrencileri kabul eden doktora programlarında da doktora yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü ders ve sınav yönetmeliğine dayalı olarak, ilgili dersin ders bilgi paketinde açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için müfredat dersleri listesinden ilgili derse bakınız.
Mezuniyet Koşulları
90-120 arasında AKTS iş yükü ile akademik faaliyeti başarmış olmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Mücahit PEHLUVAN, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü e posta: mucahit.pehluvan@igdir.edu.tr Telefon: +90 476 226 13 14
Bölüm Olanakları
Bölümümüzce kullanım imkanı bulunan 3 adet laboratuvar ve 1 adet uygulama alanı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Uzmanlık alanında bilgi üretme ve ülkesel ve bölgesel sorunları izleme ve farkına varabilme
2Bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve bunları amaca yönelik kullanabilme
3Bilimsel yöntemlere uygun olarak hipotez oluşturabilme ve buna göre araştırma kurgusu planlayabilme
4Uzmanlık alanında öğrendiklerini diğer disiplinlerle birlikte problemlerin çözümünde kullanabilme
5Uzmanlık alanında ihtiyaç duyulan yeni bilgi ve yöntemleri öğrenebilme
6Varılan bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade edebilme ve bunu bilimsel ortamlarda savunabilme
7Edindiği bu becerileri gerek bilim, gerekse pratikte kullanabilme
8Elde ettiği sonuçları irdeleyip değerlendirebilme
9Uzmanlık alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranabilme
10Uzmanlık alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetebilme

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1233333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BBSDG-GÜZ BAHÇE BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 6
2 BBSDG-GÜZ BAHÇE BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
3 BB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
4 BB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 20 0 0 18
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BBSDG-BAHAR BAHÇE BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 6
2 BBSDG-BAHAR BAHÇE BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
3 BBSDG-BAHAR BAHÇE BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
4 BBSDG-BAHAR BAHÇE BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
5 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
6 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
7 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
8 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
9 BB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
10 BB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
11 BB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
12 BB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 40 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BBSDG-GÜZ BAHÇE BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 6
2 BBSDG-GÜZ BAHÇE BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
3 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
5 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
6 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
7 FBETO-101 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
8 FBETO-101 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
9 BB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
10 BB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
11 BB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
12 BB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 36 0 0 90
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
3 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
4 BB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
5 BB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
6 BB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 24 0 0 42
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 BB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 6
 
BAHÇE BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AÜBBG-100 SEBZE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
2 AÜBBG-101 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBG-102 TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBG-103 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBG-104 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANIMI VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBG-105 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBG-106 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBG-107 MEYVE AĞAÇLARINDA DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBG-108 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBBG-109 BİTKİLERİN ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBBG-110 ORGANİK SEBZE TARIMI Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜTBBG-100 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜTBBG-101 TOPRAK SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜTBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜTBBG-103 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜTBBG-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜTEG-100 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜTEG-101 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜTEG-102 TARIMSAL YAYIM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 AÜTEG-103 FAYDA VE MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
28 AÜTEG-104 REFAH EKONOMİSİ VE POLİTİK ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 0
29 AÜTEG-105 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
30 AÜTEG-106 TARIM ÜRÜNLERİNDE MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Seçmeli 3 0 0 0
32 AÜZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ ISLAHINDA FENOTİPİK DEĞERLENDİRME METOTLARI Seçmeli 3 0 0 0
33 AÜZTG-102 İLERİ SÜT SIĞIRCILIĞI PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 AÜZTG-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 AÜZTG-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
36 AÜZTG-105 BİLGİSAYAR UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
37 AÜZTG-106 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
38 AÜZTG-107 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 AÜZTG-108 TÜRKİYE'DE GÖÇER ARICILIK VE SAHA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
40 AÜZTG-109 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
41 AÜZTG-110 MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
42 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
43 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
44 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
45 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
46 BBG-102 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
47 BBG-102 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
48 BBG-103 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
49 BBG-103 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
50 BBG-104 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
51 BBG-104 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
52 BBG-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
53 BBG-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
54 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
55 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
56 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
57 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
58 BBG-108 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
59 BBG-108 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
60 BBG-109 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
61 BBG-109 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
62 BBG-110 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖZEL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
63 BBG-111 SEBZE TOHUMU ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
64 BBG-112 TOHUM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
65 BBG-112 TOHUM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
66 BBG-113 ÖRTÜALTI ÖZEL SEBZE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
67 BBG-113 ÖRTÜALTI ÖZEL SEBZE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
68 BBG-114 SEBZE TOHUM TEKNOLOJİSİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
69 BBG-114 SEBZE TOHUM TEKNOLOJİSİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
70 BBG-115 BAHÇE BİTKİLERİNDE DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
71 BBG-116 MEYVE POMOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
72 BKG-100 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM Seçmeli 2 2 0 6
73 BKG-100 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM Seçmeli 2 2 0 6
74 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 6
75 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 6
76 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
77 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
78 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
79 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
80 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
81 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
82 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
83 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
84 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
85 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
86 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
87 BKG-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
88 BSMG-100 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
89 BSMG-101 BASINÇLI SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
90 BSMG-102 TARIMSAL SAVAŞ MAKİNALARI VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
91 BSMG-103 TARIM MAKİNALARININ KONSTRÜKSİYON ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
92 BSMG-104 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
93 BSMG-105 SULAMA ŞEBEKELERİNİN İŞLETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
94 BSMG-106 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
95 BSMG-107 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
96 BSMG-109 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
97 BSMG-110 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Seçmeli 3 0 0 0
98 BSMG-111 BSM MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
99 BSMG-112 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
100 BSMG-113 TARIMSAL YAPILARDA BETON Seçmeli 3 0 0 0
101 BSMG-114 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
102 BSMG-115 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
103 BSMG-116 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
104 EMG-100 ELEKTRİK ŞEBEKE KAYIPLARININ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
105 EMG-101 ENDÜSTRİYEL YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
106 EMG-102 ÇOK FAZLI ENERJİ SİSTEMLERİNİN FAZ KOORDİNATLARI İLE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
107 EMG-103 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALI SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
108 EMG-104 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
109 EMG-105 RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
110 EMG-106 MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
111 EMG-107 İLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
112 EMG-108 İLERİ DÜZEYDE YARIİLETKEN ELEMANLAR Seçmeli 3 0 0 0
113 GMG-100 SÜT İŞLETMELERİNDE SANİTASYON Seçmeli 3 0 0 0
114 GMG-101 SÜT TEKNOLOJİSİNDE HOMOJENİZASYON Seçmeli 2 2 0 0
115 GMG-102 SÜTTE BULUNAN BİYOAKTİF PROTEİNLER VE PETİTLER Seçmeli 3 0 0 6
116 GMG-103 FONKSİYONEL GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
117 GMG-104 GIDALARDA KARBONHİDRATLARIN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
118 GMG-105 HUBUBAT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
119 GMG-106 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 0
120 GMG-107 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
121 GMG-108 YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİSİNİN (HPLC) GIDALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
122 GMG-109 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
123 GMG-110 MODİFİYE YAĞLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
124 GMG-111 UÇUCU YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
125 GMG-112 GIDA BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
126 GMG-113 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 0
127 GMG-114 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
128 GMG-115 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
129 GMG-116 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
130 GMG-117 ET FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
131 İMG-100 YÜZEYSEL TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
132 İMG-101 ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
133 İMG-102 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
134 İMG-103 SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
135 İMG-104 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
136 İMG-105 YAPI İŞLETMESİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
137 İMG-106 MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
138 İMG-107 AKARSULARDA SEDİMENT HAREKETİ Seçmeli 3 0 0 0
139 İMG-108 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
140 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
141 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
142 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
143 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
144 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
145 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
146 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 6
147 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 6
148 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 6
149 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 6
150 TBBG-102 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE VERİ ANALİZ METODLARI Seçmeli 2 2 0 0
151 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 6
152 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 6
153 TBBG-103 TOPRAK HARİTALAMA VE UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 2 2 0 0
154 TBBG-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ 1 Seçmeli 2 2 0 0
155 TBBG-104 İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
156 TBBG-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
157 TBBG-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
158 TBBG-105 ADSORBSİYON Seçmeli 3 0 0 0
159 TBBG-106 KROMOTOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
160 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
161 TBBG-108 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
162 TBBG-109 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
163 TBDG-100 VERİ MADENCİLİĞİNİN ZİRAİ ARAŞTIRMALARDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
164 TBDG-103 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
165 TBDG-104 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİYOTEKNOLOJİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
166 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
167 TBG-102 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
168 TBG-103 FARKLI FAMİLYALARDA YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
169 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
170 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
171 TBG-105 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
172 TBG-106 TARLA BİTKİLERİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
173 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
174 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
175 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
176 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
177 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
178 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
179 TBG-110 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
180 TBG-111 ÇAYIR MERA ALANLARINDA BESİN ELEMENTLERİ DÖNGÜSÜ Seçmeli 3 2 0 0
181 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
182 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
183 TBG-113 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
184 TBG-114 YAĞ BİTKİLERİ VE BİTKİSEL YAĞ BİLİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
185 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
186 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
187 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
188 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
189 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
190 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
191 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
192 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
193 TBG-121 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
194 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
195 TBG-123 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
196 TBG-124 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
197 TBG-125 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
198 TBG-125 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
199 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 0
200 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
201 TBG-128 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 3 2 0 0
202 TBG-129 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
203 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
204 TBG-131 BİTKİ TAKSONOMİSİNDE TEHLİKE (IUCN) VE HABİTAT (EUNIS) KODLARI Seçmeli 3 0 0 0
205 TBG-132 AĞIR METAL HİPERAKÜMÜLATÖRÜ BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
206 TBG-133 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
207 TEG-100 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
208 TEG-100 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
209 TEG-101 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
210 TEG-101 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
211 TEG-102 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 6
212 TEG-102 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 6
213 TEG-103 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 6
214 TEG-103 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 6
215 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
216 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
217 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
218 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
219 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
220 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
221 TEG-107 TARIM İŞLETMELERİNDE KAYNAK KULLANIMI VE VERİMLİLİK Seçmeli 0 0 0 0
222 TEG-108 FAYDA MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
223 TEG-109 KIRSAL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
224 TEG-110 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
225 ZTG-100 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
226 ZTG-100 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
227 ZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ VARYASYON KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
228 ZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ VARYASYON KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
229 ZTG-102 HAYVAN ISLAHINDA İLERİ ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
230 ZTG-102 HAYVAN ISLAHINDA İLERİ ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
231 ZTG-103 TEKRARLANAN ÖLÇÜM DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 6
232 ZTG-103 TEKRARLANAN ÖLÇÜM DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 6
233 ZTG-104 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 6
234 ZTG-104 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 6
235 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREME Seçmeli 3 0 0 0
236 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREMENİN DENETLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
237 ZTG-106 KÜÇÜKBAŞ ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DAVRANIM Seçmeli 3 0 0 0
238 ZTG-106 HAYVAN DAVRANIMI Seçmeli 3 0 0 0
239 ZTG-107 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
240 ZTG-108 SPSS KULLANIMI VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
241 ZTG-110 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
242 ZTG-111 YEM KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
243 ZTG-112 HAYVAN BESLEME İLE İLGİLİ HASTALIKLAR Seçmeli 3 0 0 0
244 ZTG-113 RUMİNANTLAR İÇİN ALTERNATİF YEM KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
245 ZTG-114 KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
246 ZTG-115 GIDA VE YEM GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
247 ZTG-116 HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
BAHÇE BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AÜBBG-100 SEBZE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
2 AÜBBG-101 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBG-102 TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBG-103 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBG-104 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANIMI VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBG-105 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBG-106 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBG-107 MEYVE AĞAÇLARINDA DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBG-108 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜTBBG-100 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜTBBG-101 TOPRAK SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜTBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜTBBG-103 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜTBBG-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜTEG-100 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜTEG-101 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜTEG-102 TARIMSAL YAYIM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜTEG-103 FAYDA VE MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜTEG-104 REFAH EKONOMİSİ VE POLİTİK ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 0
27 AÜTEG-105 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
28 AÜTEG-106 TARIM ÜRÜNLERİNDE MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
29 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Seçmeli 3 0 0 0
30 AÜZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ ISLAHINDA FENOTİPİK DEĞERLENDİRME METOTLARI Seçmeli 3 0 0 0
31 AÜZTG-102 İLERİ SÜT SIĞIRCILIĞI PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
32 AÜZTG-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
33 AÜZTG-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
34 AÜZTG-105 BİLGİSAYAR UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
35 AÜZTG-106 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
36 AÜZTG-107 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
37 AÜZTG-108 TÜRKİYE'DE GÖÇER ARICILIK VE SAHA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
38 AÜZTG-109 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 AÜZTG-110 MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
40 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
41 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
42 BBG-102 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
43 BBG-103 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
44 BBG-104 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
45 BBG-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
46 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
47 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
48 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
49 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
50 BBG-108 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
51 BBG-109 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
52 BBG-110 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖZEL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
53 BBG-111 SEBZE TOHUMU ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
54 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
55 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
56 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
57 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
58 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
59 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
60 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
61 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
62 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
63 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
64 BKG-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
65 BSMG-100 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
66 BSMG-103 TARIM MAKİNALARININ KONSTRÜKSİYON ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
67 BSMG-104 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
68 BSMG-105 SULAMA ŞEBEKELERİNİN İŞLETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
69 BSMG-106 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
70 BSMG-107 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
71 BSMG-109 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
72 BSMG-110 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Seçmeli 3 0 0 0
73 BSMG-111 BSM MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
74 BSMG-112 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
75 BSMG-113 TARIMSAL YAPILARDA BETON Seçmeli 3 0 0 0
76 BSMG-114 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
77 BSMG-115 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 BSMG-116 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
79 EMG-100 ELEKTRİK ŞEBEKE KAYIPLARININ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
80 EMG-101 ENDÜSTRİYEL YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
81 EMG-102 ÇOK FAZLI ENERJİ SİSTEMLERİNİN FAZ KOORDİNATLARI İLE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
82 EMG-103 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALI SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
83 EMG-104 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
84 EMG-105 RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
85 EMG-106 MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
86 EMG-107 İLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
87 EMG-108 İLERİ DÜZEYDE YARIİLETKEN ELEMANLAR Seçmeli 3 0 0 0
88 GMG-103 FONKSİYONEL GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
89 GMG-104 GIDALARDA KARBONHİDRATLARIN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
90 GMG-105 HUBUBAT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
91 GMG-106 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 0
92 GMG-107 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
93 GMG-108 YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİSİNİN (HPLC) GIDALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
94 GMG-109 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
95 GMG-110 MODİFİYE YAĞLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
96 GMG-111 UÇUCU YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
97 GMG-112 GIDA BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
98 GMG-113 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 0
99 GMG-114 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
100 GMG-115 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
101 GMG-116 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
102 GMG-117 ET FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
103 İMG-100 YÜZEYSEL TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
104 İMG-101 ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
105 İMG-102 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
106 İMG-103 SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
107 İMG-104 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
108 İMG-105 YAPI İŞLETMESİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
109 İMG-106 MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
110 İMG-107 AKARSULARDA SEDİMENT HAREKETİ Seçmeli 3 0 0 0
111 İMG-108 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
112 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
113 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
114 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 0
115 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 0
116 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 0
117 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 0
118 TBBG-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ 1 Seçmeli 2 2 0 0
119 TBBG-104 İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
120 TBBG-105 ADSORBSİYON Seçmeli 3 0 0 0
121 TBBG-106 KROMOTOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
122 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
123 TBBG-108 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
124 TBBG-109 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
125 TBG-100 TARLA DENEMELERİNİN PLANLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 0
126 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 0
127 TBG-102 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
128 TBG-103 FARKLI FAMİLYALARDA YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
129 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 0
130 TBG-105 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
131 TBG-106 TARLA BİTKİLERİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
132 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
133 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
134 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
135 TBG-110 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
136 TBG-111 ÇAYIR MERA ALANLARINDA BESİN ELEMENTLERİ DÖNGÜSÜ Seçmeli 3 2 0 0
137 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
138 TBG-113 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
139 TBG-114 YAĞ BİTKİLERİ VE BİTKİSEL YAĞ BİLİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
140 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
141 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
142 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
143 TBG-118 İLAÇ BİTKİLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
144 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 0
145 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
146 TBG-121 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
147 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
148 TBG-123 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
149 TBG-124 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
150 TBG-125 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
151 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 0
152 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
153 TBG-128 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 3 2 0 0
154 TBG-129 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
155 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
156 TBG-131 BİTKİ TAKSONOMİSİNDE TEHLİKE (IUCN) VE HABİTAT (EUNIS) KODLARI Seçmeli 3 0 0 0
157 TBG-132 AĞIR METAL HİPERAKÜMÜLATÖRÜ BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
158 TBG-133 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
159 TEG-100 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
160 TEG-101 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
161 TEG-102 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
162 TEG-103 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
163 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
164 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
165 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
166 TEG-107 TARIM İŞLETMELERİNDE KAYNAK KULLANIMI VE VERİMLİLİK Seçmeli 0 0 0 0
167 TEG-108 FAYDA MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
168 TEG-109 KIRSAL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
169 TEG-110 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
170 ZTG-100 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
171 ZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ VARYASYON KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
172 ZTG-102 HAYVAN ISLAHINDA İLERİ ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
173 ZTG-103 TEKRARLANAN ÖLÇÜM DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 0
174 ZTG-104 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
175 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREMENİN DENETLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
176 ZTG-106 KÜÇÜKBAŞ ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DAVRANIM Seçmeli 3 0 0 0
177 ZTG-107 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
178 ZTG-108 SPSS KULLANIMI VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
179 ZTG-110 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
180 ZTG-111 YEM KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
181 ZTG-112 HAYVAN BESLEME İLE İLGİLİ HASTALIKLAR Seçmeli 3 0 0 0
182 ZTG-113 RUMİNANTLAR İÇİN ALTERNATİF YEM KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
183 ZTG-114 KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
184 ZTG-115 GIDA VE YEM GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
185 ZTG-116 HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
BAHÇE BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 AÜBBB-100 MEYVE AĞAÇLARININ DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBB-101 KÜRESEL ISINMANIN BAHÇE BİTKİLERİ YETŞTİRİCİLİĞİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBB-102 SEBZE TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBB-103 BİYOÇEŞİTLİLİK VE SEBZE GEN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBB-104 EGZOTİK SEBZELER Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBB-105 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBB-106 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBB-107 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNİN BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBBB-108 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBBB-109 SEBZELERDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKB-101 MİKOLOJİ VE LABAROTUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKB-102 SU İÇİ BİTKİLERİ VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKB-103 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKB-104 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKB-105 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜBKB-106 ENTOMOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜBKB-107 EKONOMİK ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜBKB-108 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜBKB-112 BÖCEK TOKSİKOLOJİSİ VE İNSEKTİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜBKB-113 UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜBKB-114 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
27 AÜTBBB-100 EROZYON (AŞINIM) TAHMİNİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
28 AÜTBBB-101 ETÜT HARİTALAMA VE ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 0
29 AÜTBBB-102 TOPRAK TAVRININ ESASLARI : TOPRAK İŞLEME Seçmeli 3 0 0 0
30 AÜTBBB-103 TOPRAK SU İLŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 AÜTBBB-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
32 AÜTBBB-105 GÜBRE ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
33 AÜTBBB-106 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 AÜTBBB-107 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
35 AÜTEB-100 TARIMSAL DEĞER BİÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
36 AÜTEB-101 AB TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
37 AÜTEB-102 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
38 AÜTEB-103 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
39 AÜTEB-104 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
40 AÜTEB-105 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
41 AÜTEB-106 TARIMSAL TİCARET POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
42 AÜTEB-107 UYGULAMALI TARIMSAL PAZARLAMA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
43 AÜTEB-108 EKONOMETRİK ANALİZLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
44 AÜTEB-109 TARIMSAL İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
45 AÜTEB-110 TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
46 AÜTEB-111 TARIMSAL ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
47 AÜZTB-100 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KARKAS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
48 AÜZTB-101 ET SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İLERİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
49 AÜZTB-102 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
50 AÜZTB-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
51 AÜZTB-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
52 AÜZTB-105 KRİMİNALİSTİK İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
53 AÜZTB-106 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 AÜZTB-107 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
55 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
56 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
57 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 6
58 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 6
59 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
60 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
61 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
62 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
63 BBB-104 ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
64 BBB-104 ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
65 BBB-105 EGZOTİK MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
66 BBB-105 EGZOTİK MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
67 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
68 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
69 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
70 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
71 BBB-108 SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
72 BBB-109 ÖRTÜ ALTI ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
73 BBB-110 BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
74 BBB-111 BAHÇE BİTKİLERİNDE EKOLOJİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 0
75 BBB-112 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
76 BBB-112 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
77 BBB-113 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
78 BBB-113 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
79 BBB-114 SEBZE TOHUMLUKLARININ KONTROL VE SERTİFİKASYONU Seçmeli 3 0 0 6
80 BBB-114 SEBZE TOHUMLUKLARININ KONTROL VE SERTİFİKASYONU Seçmeli 3 0 0 6
81 BBB-115 STANDART VE F1 HİBRİT TOHUMCULUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
82 BBB-115 STANDART VE F1 HİBRİT TOHUMCULUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
83 BBB-118 SEBZELERDE FİDE ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
84 BBB-120 İYİ TARIM UYGULAMALARI EUREP GAP GLOBAL GAP Seçmeli 3 0 0 0
85 BKB-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
86 BKB-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
87 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 6
88 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 6
89 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 6
90 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 6
91 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
92 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
93 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
94 BKB-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
95 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
96 BKB-107 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
97 BKB-108 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
98 BKB-109 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
99 BKB-110 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
100 BKB-111 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
101 BKB-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
102 BSMB-103 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
103 BSMB-104 TOPRAK İŞLEME ALET VE MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 0
104 BSMB-105 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
105 BSMB-106 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
106 BSMB-107 BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
107 BSMB-108 ÇELİK SİLOLOR Seçmeli 3 0 0 0
108 BSMB-109 HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA ÇEVRE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
109 BSMB-110 TARIMSAL MEKANİZASYONDA İŞ ETÜDÜ Seçmeli 3 0 0 0
110 BSMB-111 TARIM MAKİNALARI VE DENEY İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
111 BSMB-112 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
112 BSMB-113 SÜT SAĞIM MEKANİZASYONU VE SÜT İŞLEME MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
113 BSMB-114 TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
114 BSMB-115 MİNERAL GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE KALİBRASYONU Seçmeli 3 0 0 0
115 BSMB-116 TARLA BİTKİLERİNİN VE BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
116 BSMB-117 ANIZA DOĞRUDAN EKİM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
117 BSMB-118 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 3 0 0 0
118 BSMB-119 BİYOKÜTLE ENERJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
119 BSMB-120 HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
120 EMB-100 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE AŞIRI GERİLİMLER VE BUNLARA KARŞI KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
121 EMB-101 ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ/ Seçmeli 3 0 0 0
122 EMB-102 OPTOELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 0
123 EMB-103 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
124 EMB-104 İNCE FİLM BÜYÜTME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
125 GMB-109 KARBONHİDRATLARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
126 GMB-115 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
127 GMB-116 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
128 GMB-117 TAHILLARIN GIDALARA İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 0
129 GMB-118 UNLU MAMULLERDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
130 GMB-119 TAHIL DEPOLAMANIN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
131 GMB-121 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
132 GMB-122 İLERİ GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 0
133 GMB-123 YAĞ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
134 GMB-125 GIDA BİYOKİMYASI-II Seçmeli 3 0 0 0
135 GMB-126 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
136 GMB-127 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
137 GMB-128 ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
138 GMB-129 PROTEİN SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
139 GMB-130 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
140 GMB-131 LAKTİK ASİT FERMENTASYONU Seçmeli 3 0 0 0
141 GMB-132 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
142 GMB-133 GIDA BULAŞANLARI VE TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
143 GMB-134 GIDA SANAYİNDE MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
144 GMB-135 ET MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
145 GMB-136 ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
146 İMB-100 KAMU ALTYAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
147 İMB-101 YÖNETİM MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
148 İMB-102 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
149 İMB-103 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE ARAZİ DENEYLERİ Seçmeli 3 0 0 0
150 İMB-104 DERİN TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
151 İMB-105 ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
152 İMB-106 SU KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
153 İMB-107 HİDROKLİMATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
154 İMB-108 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
155 TBB-100 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 6
156 TBB-100 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 6
157 TBB-101 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
158 TBB-101 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
159 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
160 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
161 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
162 TBB-104 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
163 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
164 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
165 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
166 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
167 TBB-106 İLERİ ZİRAİ METEOROLOJİ Seçmeli 2 2 0 0
168 TBB-107 ÇAYIR MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
169 TBB-108 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
170 TBB-110 ÖZEL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
171 TBB-111 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
172 TBB-112 ÇAYIR VE MERALARDA VERİMLİLİĞİN DOĞAL YOLLARLA ARTTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 0
173 TBB-113 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
174 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
175 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
176 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
177 TBB-127 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
178 TBB-127 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
179 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
180 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
181 TBB-130 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 2 0 0
182 TBB-131 TAHIL VE BAKLAGİL TOHUMLUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
183 TBB-132 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
184 TBB-132 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
185 TBB-132 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
186 TBB-133 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 0
187 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
188 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
189 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
190 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
191 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
192 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
193 TBB-137 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
194 TBB-138 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
195 TBB-139 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
196 TBB-140 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
197 TBB-141 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
198 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
199 TBB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
200 TBB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
201 TBB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
202 TBB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
203 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
204 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
205 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
206 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
207 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
208 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
209 TBBB-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - I Seçmeli 2 2 0 0
210 TBBB-104 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
211 TBBB-105 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
212 TBBB-106 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
213 TBBB-107 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
214 TBBB-108 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 0
215 TBBB-109 BAĞLAYICILAR VE HİDRASYON ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
216 TBBB-110 TOPRAKTA KÜTLE TAŞINMASININ MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
217 TBBB-111 EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 0
218 TBBB-112 TOPRAK ENZİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
219 TBDB-103 MEYVE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
220 TBDB-109 ORGANİK TARIM VE GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
221 TBDB-129 MOLEKÜLER MARKÖR TEKNİKLERİNİN BİTKİ ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
222 TEB-100 TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
223 TEB-100 TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
224 TEB-101 GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
225 TEB-101 GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
226 TEB-102 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 6
227 TEB-102 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 6
228 TEB-103 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 6
229 TEB-103 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 6
230 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
231 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
232 TEB-105 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
233 TEB-105 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
234 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
235 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
236 TEB-107 ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
237 TEB-108 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
238 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
239 ZTB-100 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
240 ZTB-100 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
241 ZTB-102 SPSS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
242 ZTB-102 SPSS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
243 ZTB-103 SAS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
244 ZTB-103 SAS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
245 ZTB-104 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
246 ZTB-104 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
247 ZTB-105 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
248 ZTB-105 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
249 ZTB-107 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
250 ZTB-107 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
251 ZTB-108 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA BESLENMEYE BAĞLI METABOLİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
252 ZTB-109 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
253 ZTB-110 ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
254 ZTB-111 DENEY TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
255 ZTB-112 SPSS-II Seçmeli 3 0 0 0
256 ZTB-113 İN VİVO VE İN VİTRO SİNDİRİM DENEME TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
257 ZTB-114 SÜT İNEKLERİNDE RASYON HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
258 ZTB-115 RUMİNANTLARDA VİTAMİN VE MİNERAL METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 0
BAHÇE BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 AÜBBB-100 MEYVE AĞAÇLARININ DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBB-101 KÜRESEL ISINMANIN BAHÇE BİTKİLERİ YETŞTİRİCİLİĞİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBB-102 SEBZE TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBB-103 BİYOÇEŞİTLİLİK VE SEBZE GEN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBB-104 EGZOTİK SEBZELER Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBB-105 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBB-106 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBB-107 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNİN BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBBB-108 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBBB-109 SEBZELERDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0