Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Dış Ticaret (İ.Ö.) - Dış TicaretProgram Tanımları
Kuruluş
Dış Ticaret Programı, Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulunda 1998’yılında kurulmuş olup 1998-1999 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Dış Ticaret alanında önlisans derecesi verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Iğdır Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Dış Ticaret Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Dış Ticaret Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Iğdır Üniversitesi Dış Ticaret Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; matematik, hukuk, iktisat, işletme, dış ticaret, uluslararası pazarlama, uluslararası ekonomik kuruluşlar, ofis programları ve muhasebe alanlarındaki temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır. III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya yönelik, gümrük işlemleri, uluslararası iktisat, lojistik, iş ve sosyal güvenlik hukuku, mesleki yabancı dil, serbest bölgeler, Türkiye ekonomisi ve Avrupa birliği, bankacılık ve kambiyo işlemleri, uluslararası finansman, elektronik ticaret, dış ticarette standardizasyon, mesleki yazışma teknikleri, iletişim, araştırma yöntem ve teknikleri,dış ticarette paket programlar gibi belli başlı dersler okutulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Dış Ticaret Programını bitirenler her türlü işletmede iş bulabilecekleri gibi dış ticaretle uğraşan işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyoncuları yanında, uluslar arası lojistik firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” ünvanı ile çalışabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Dış Ticaret Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. DİKEY GEÇİŞ ALANLARI • Bankacılık • Bankacılık ve Finans • Bankacılık ve Finansman • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri • Ekonomi • İktisat • İşletme • İşletme Bilgi Yönetimi • Sermaye Piyasası • Uluslararası Finans • Uluslararası İşletmecilik • Uluslararası Ticaret • Uluslararası Ticaret ve Finansman • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Dış Ticaret Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör.Baycan DEMİRAL Adres: Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu İlhan Aliyev Bulvarı Iğdır baycand@hotmail.com
Bölüm Olanakları
Dış Ticaret Programı 1998 yılından itibaren eğitim veren bir bölümdür. Bölüm bünyesinde söz konusu anabilim dallarında bilimsel yeterliliklerini Türkiye ve uluslararası alanlarda ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Dış Ticaret alanında temel bilgilere sahip olmak ve kullanılan çeşitli belgeleri tanıyabilmek
2İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
3Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak
4Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek, pazar araştırmaları yapabilmek ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilmek
5Uluslararası ticaret oluşumları ve uluslararası ticaret politikaları bilgisine sahip olmak
6Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olmak
7Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak
8Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olmak
9Uluslararası ticaret ve AB hukuku bilgisine sahip olmak
10İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olmak
11Mesleği ile ilgili mevzuatı takip ederek temel hukuk bilgilerine sahip olmak
12Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak
13Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
14Dış ticaret konusunda mesleki İngilizce bilgisine sahip olmak.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11111111111111
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 3319001100 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-I Zorunlu 3 0 0 3
3 9900001029 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 1 0 5
4 9900001055 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 4
5 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 4
6 9900001085 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
7 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
8 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 2 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 3319002200 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-II Zorunlu 3 0 0 3
3 9900001046 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 3
4 3302001100 OFİS PROGRAMLARI-I Zorunlu 2 1 0 4
5 3300002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 4
6 9900001123 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 1 0 4
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
8 3319002101 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR Zorunlu 2 0 0 3
9 3319002102 ULUSLARARASI PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 2
10 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 3 0 29
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3319003101 GÜMRÜK İŞLEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
2 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Zorunlu 3 0 0 3
3 3319003102 LOJİSTİK Zorunlu 2 1 0 4
4 9900001053 MESLEKİ YABANCI DİL Zorunlu 3 1 0 4
5 3300003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 4
6 3319003104 SERBEST BÖLGELER Zorunlu 2 0 0 2
7 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
8 3319003105 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
9 3319003106 ULUSLARARASI İKTİSAT-I Zorunlu 2 1 0 2
Toplam 16 4 0 32
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3319004100 BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
2 9900001094 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 3
3 3319003100 DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR Zorunlu 1 1 0 2
4 3319004101 DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON Zorunlu 2 0 0 3
5 3319003103 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 3300004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 4
7 3319004102 ULUSLARARASI FİNANSMAN Zorunlu 2 1 0 3
8 3319004206 ULUSLARARASI İKTİSAT-II Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 13 5 0 23
 
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr