Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3320004104PERAKENDE YÖNETİMİSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin perakendeciliğin yapısı ve işleyişi ile perakendeciler tarafından kullanılan stratejileri anlamalarını sağlamak amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Perakendecilik kavramını tanımlamak
2Perakendeciliğin ekonomideki yerini ve önemini açıklayabilmek
3Dağıtım kanalı içinde perakendeciliğin yerini değerlendirmek
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Perakendecilikte müşteri ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesi, sahipliğe göre perakende işletmeleri, mağaza türlerine göre perakende işletmeleri, web üzerinden ve geleneksel olmayan yöntemlerle perakendecilik, tüketici davranışını anlamak, bölge analizi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Perakendeciliğe Giriş
2Perakendecilikte Stratejik Planlama
3Perakende İşletmeleri, Türleri
4Geleneksel Olmayan Perakendecilik
5Tüketici Davranışı: Hedef Kitleyi Belirleme ve Anlama
6Perakendecilikte Uzun Vadeli İlişkiler Kurma ve Yönetme
7Mağaza Yeri Seçimi, Karlılık Analizleri
8Mağaza Düzeni
9Perakendecilikte İnsan Kaynakları Yönetimi
10Bilgi Sistemleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi
11Bilgi Sistemleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi
12Ürün ve Fiyatlandırma Stratejileri
13İletişim Stratejisi
14Proje Sunumları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AYDIN, Kenan, Perakende Yönetiminin Temelleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Gözlem2510
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)145
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ11   5   4   1 
ÖÇ2 2 4 2 1 4 2 2
ÖÇ3  3   5   1  3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr