Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001123TİCARET HUKUKUZorunlu124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin ticari iş, ticari hüküm veticari yargı hükümlerini inceleyebilmesi,ticaret şirketlerinde menkul kıymetler, pay senetleri, ortaklık ve tip değiştirme,iflas,rehin ve tasfiye işlemlerini yapabilmesi ve kambiyo senetleri ile ilgili işlemleri yapabilmesi sağlanacaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Arzu DURSUNOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Ticaret hukuk sistemini sınıflandırabilecektir
2Ticari iş ve hükümleri yorumlayabilecektir.
3Ticaret sicili işlemlerini izleyebilecektir.
4Ticaret unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapabilecektir.
5İflas ve Rehin İşlemlerini Takip Edebilecektir
6Kıymetli evrak ve türlerini tanıyacaktır
7Kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapabilecektir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1.Temel Kavramlar 2.Ticari yargı 3.Kıymetli Evraklar 4.Şirketler hukuku
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ticaret Hukukunun Yapısı
2Ticari İş, Ticari Sözleşmeler
3Ticari Yargı Sistemi
4Ticari Yargı Sistemi
5Dava Açma Süreleri
6Dava Açma Süreleri
7Ticaret Sicil Memurluğu
8Ticaret Sicil Memurluğu
9Unvan, Marka Ve Patent
10Unvan, Marka Ve Patent
11Ticaret Şirketleri
12Ticaret Şirketleri
13Pay Senetleri Ve Sermaye Araçları
14Pay Senetleri Ve Sermaye Araçları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Kayhan Şaban,Ticaret Hukuku,Seçkin yayınları- 2- M.Fatih Dikici- Seçkin yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 2            
ÖÇ2              
ÖÇ3  3           
ÖÇ4              
ÖÇ5     4        
ÖÇ6              
ÖÇ7              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr