Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3320003100PAZARLAMA ARAŞTIRMASISeçmeli234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin, problemi açık bir şekilde ortaya koyabilmesini ve pazarlama araştırma amacını belirleyebilmesini, problemin özelliği ve araştırmanın niteliğine göre pazarlama araştırması için veri kaynaklarını ve veri toplama yöntemlerini belirleyebilmesini, problemin özelliğine göre, pazarlama araştırmasında örnek kitleyi belirleyebilmesini ve örnekleme sürecini yerine getirebilmesini, verileri toplayıp analiz ederek, raporlayabilmesini sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Murat YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma için gerekli verileri toplama yeteneğinin kazanılması
2Pazarlama araştırması analizlerini yapabilecek yeteneğin kazanılması
3Araştırma raporu hazırlama ve sunma yeteneğini kazandırılması
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlama Araştırması Kavramı; Tanımı; Önemi ve Uygulama Alanları; Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi ve Sınırları; Organizasyon İçindeki Yeri; Araştırma Sürecinin Tanımlanması; Problemin Ortaya Konması; Veri Kaynaklarının Belirlenmesi; Örnekleme; Örnekleme Yöntemleri ve Hataları; Veri Toplamada Kullanılacak Yöntemin Seçimi: Anket, Gözlem, Deney, Projeksiyon, Ölçekleme yöntemi; Verilerin Toplanması, Verilerin dökümü ve analizi: Tek değişkenli ve çok değişkenli analizler; Araştırma Raporunun Hazırlanması; Pazarlama Araştırmasının Türleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Pazarlama araştırmasının önemi.
2Pazarlama araştırmasının diğer akademik alanlarla olan ilgisi ve organizasyonda pazarlama araştırmasının yeri.
3Pazarlama araştırması süreci.Pazarlama araştırması kavramı, pazarlama araştırmasının tanımı.
4Pazarlama araştırmasında problemin tanımlanması.
5Örnekleme ve örnekleme yöntemleri, ikincil veriler
6Anket ve anket yöntemleri
7Soru ve ölçek türleri
8Ara sınav
9Pazarlama araştırmasında gözlem ve gözlem yöntemleri
10Pazarlama araştırmasında deney yöntemi.
11Verilerin toplanması ve verilerin sınıflandırılması.
12Verilerin analizi
13Değişkenler arasındaki ilişkileri ve farklılıklarla ilgili veri analizi
14Pazarlama araştırma raporunun hazırlanması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tenekecioğlu, Birol, (1998) Pazarlama Araştırması, Eskişehir Tokol,Tuncer,(2013) Pazarlama Araştırması, Bursa
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)99
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ12   5    1  2 
ÖÇ2 3 4    1 53  
ÖÇ3  1    2     2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr