Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001046MAKRO EKONOMİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin giriş düzeyinde makro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik politikaları analiz yeteneğini geliştirmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Arzu DURSUNOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Üretimi ve katma değeri hesaplayabilecektir.Temel makro ekonomik kavramları tanımak
2Makro ekonomik göstergeleri analiz etmek
3Para piyasasını takip edebilecektir
4Para politikasını takip edebilecektir.
5Para piyasasında denge oluşumunu analiz edebilecektir
6Mal piyasasında denge oluşumunu analiz edebilecektir
7Emek piyasasında denge oluşumunu analiz edebilecektir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, Milli muhasebe kavramları, Başlıca makro ekonomik okullar, Tüketim - Yatırım, Ekonomik büyüme ve kalkınma, İsthdam,Enflasyon,Merkez Bankası ,Para ve Maliye Politikası
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Kavramlar
2Milli Muhasebe Kavramları
3Başlıca Makro ekonomik okullar
4Tüketim-Yatırım
5Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
6İstihdam, tam istihdam-eksik istihdam
7İstihdam, tam istihdam-eksik istihdam
8Enflasyon
9Enflasyon çeşitleri, philips eğrisi
10Para Piyasası
11Merkez Bankası ve Para Politikası
12 Para Politikasının araçları
13IS-LM Eğrisi,konumu, denge analizi
14Maliye Politikası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İktisada Giriş-Ersan Bobutoğlu-Metin Berber-Kenan Çelik, İktisada Giriş-Aydın Türkbal , İktisada Giriş-Zeynel Dinler-Ders Kitabı- Yardımcı Kitaplar:Ardıç Oğuzhan-Makro iktisat, seçkin yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 4            
ÖÇ2              
ÖÇ3              
ÖÇ43             
ÖÇ5              
ÖÇ6   4          
ÖÇ7              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr