Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3320004102MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Müşteri ilişkileri yönetimi kavramına hakim, müşteri istek ve ihtiyaçlarını tanıyan, müşteri ilişkileri yönetim sürecini uygulayabilen, müşteri değer yönetimini ve müşteri sınıflamasını bilen, müşteri kazanma ve tutma kavramlarını tanıyan, müşteri bağlılığı olgusuna hakim, müşteri şikayetleri yönetimini tanıyan, uygulama sürecinde uygun bilgi teknolojisini seçebilen, ilişkisel pazarlama sürecinde veri toplama yetkinliğine sahip bireyler yetiştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hakan DUMAN
Öğrenme Çıktıları
1Değişen pazarlama anlayışı içinde, müşterinin öneminin ortaya çıkarılması
2Müşteri kazanma, kazanılan müşterinin elde tutulması, kaybedilen müşterinin yeniden kazanılması
3Müşteri ilişkilerinin, işletme yönetimi, çalışanlar ve müşteriler açısından ele alınarak irdelenmesi
4Sürdürülebilir rekabet açısından müşteri memnuniyetinin sürekliliği için toplam kaliteden ve değer odaklı ürün ve hizmetlerin üretilmesine gelinen süreçlerin anlaşılması
5Müşteri sadakat programlarını, müşteri sikayetleri yönetimini, müşteri ilişkileri yönetimi sürecine uygun bilgi teknolojilerini tanıma ve seçme yeteneğinin kazanılması
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı, Önemi 2. Müşterilerle İletişim ve Boyutları 3. Hizmetlerde Müşteri Bağlılığı ve Kalite 4. Müşteri İlişkilerinde Stratejik Yaklaşım 5. Müşteri İlişkilerinin Planlaması ve Uygulama Süreci 6. Örgüt Kültürü ve Müşteri İlişkileri 7. Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları 8. Müşteri İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı, Önemi
2İletişim Kavramı ve İletişim Süreci ve Ögeleri
3İletişim Türleri ve Müşterilerle İletişim Engellerini Çözmede Etkili Dinleme
4Hizmet Kavramı, Hizmetler ve Müşteri İlişkileri, Müşteri Bağlılığı ve İlgili Kavramlar
5Hizmet Kalitesi, Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmini, Parasuraman, Zeithaml ve Berry’nin Hizmet Kalitesi Modeli
6Müşteri İlişkilerinde Stratejik Düşünme, Müşteri Tatmini ve Müşteri Bağlılığı
7Müşteri Odaklı Olmak, Müşteri Değeri, Müşteri Veritabanını Korumak ve Genişletmek
8Müşteri İlişkilerinin Planlanması ve Müşteri İlişkileri Uygulama Aşamaları
9Müşteri İlişkileri Yönetiminde Başarı/Başarısızlık Unsurları ve Müşteri İlişkileri Uygulamalarında Müşteriyi Elde Tutma ve Kazanma Stratejileri
10Örgüt Kültürü, Örgüt Kültürünün Unsurları ve Örgüt Kültürünün İşlevleri
11Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü, Müşteri Odaklı Kültür Değişim Strateji ve Süreci, Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) ve Örgüt Kültürü İlişkisi
12Pazarlama Kampanyaları ve Sadakat Programları
13Müşteri İlişkilerinde Satış Öncesi, Esnası ve Sonrası Yaşanabilecek Sorunlar; Sorunla Karşılaşan Müşteri İçin Seçenekler ; Şikayet Etme Kararı ve Hoşgörü Düzeyi
14Şikayet Yönetimi, Şikayetlerin Çözümü ve Şikayetlerin Salgın Haline Gelmesi ve Çözüm Süreci
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yavuz ODABAŞI - Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistem Yayıncılık Fahrettin Atıl Bilge - Müşteri İlişkileri Yönetimi (MYO) Cemalettin Aktepe, Mehmet Baş, Metehan Tolon - Müşteri İlişkileri Yönetimi diğer farklı kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14456
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ12          5  
ÖÇ2 32   53    4 
ÖÇ3  4     4    5
ÖÇ43  5     24   
ÖÇ5    1        3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr