Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3319002200DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin; temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip edebilme ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütme becerisi sağlanacaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Baycan DEMİRAL
Öğrenme Çıktıları
1Dış Ticaret Mevzuatını İzlemek
2İhracatçı Birlikleri İle İlişkileri Düzenlemek
3Temel İhracat Türlerini Uygulamak
4İthalat İşlemlerini Yürütmek
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1.İHRACAT MEVZUATI 2.İTHALAT MEVZUATI 3.İHRACATÇILAR BİRLİĞİNE ÜYELİK İŞLEMLERİ 4.İHRACAT İŞLEMLERİNDE ONAY 5.ÖZELLİK ARZ ETMEYEN İHRACAT 6.ÖZELLİK ARZ EDEN İHRACAT 7.İTHALATTA KAYIT İŞLEMLERİ 8.İTHALATTA İŞLEM SÜRECİ
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dış Ticaret Mevzuatını Oluşturan Unsurlar
2İhracat Mevzuatı
3İhracat Mevzuatı
4İthalat Mevzuatı
5İhracatçılar Birliğine Üyelik İşlemleri
6İhracatçılar Birliğine Üyelik İşlemleri
7Özellik Arz Etmeyen İhracat
8Özellik Arz Etmeyen İhracat
9Özellik Arz Eden İhracat
10Özellik Arz Eden İhracat
11İhracat Sürecinin Aşamaları
12İthalatta Kayıt İşlemleri
13İthalatta Kayıt İşlemleri
14İthalatta İşlem Sürecinin Aşamaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: 1.Bedestenci,Ç.2010.Dış Ticaret işlemleri ve Uygulamalar.Gazi Kitabevi.Ankara Önerilen Yardımcı Kaynaklar: 1.Gürsoy,Y.2008.Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi,Ekin Basım Yayın Dağıtım.Bursa 2.Kaya,F.2008.Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi,Beta Basım Yayın Dağıtım.İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ12             
ÖÇ2              
ÖÇ3  3           
ÖÇ4       5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr