Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3319003103MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİZorunlu242
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersle öğrencinin, dış ticarette kullanılan terimleri ve yazışma yöntemlerini uygulanması sağlanacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt.Gör.Turhan MOÇ
Öğrenme Çıktıları
1Ticari Yazışmada Uyulacak Ana İlkeler Kavrayacak
2Temel Ticari Kelimeler ve Cümleler Bilecek
3İş Mektuplarının Anlatım Ve Şekil Yönünden Bölümleri Hakkında Bilgi Sahibi Olacak
4İş Mektuplarının Yazabilecek
5Yazı Düzenleme ve Telefon Görüşmeleri Yapabilecek
6İnternet Ortamında İngilizce Yazışma Teknikleri Öğrenecek
7Uluslararası Ticari Kısaltmaları Kavrayacak
8Teslim ve Ödeme Şekillerine İlişkin Kısaltmaları Öğrenecek
9Dış Ticaret Belgelerine İlişkin Kısaltmalar Kavrayacak Dış Ticarette Kullanılan Terimler ve Yazışma Yöntemleri Öğrenecek
10Dış Ticarette Kullanılan Terimler ve Yazışma Yöntemleri Öğrenecek
11Bankacılık Terimleri Ve Yazışmaları Öğrenecek
12Akreditifli Ödemeye İlişkin YazışmalarI Bilecek
13Diğer Ödeme Şekillerine İlişkin YazışmalarI Öğrenecek
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"1- Ticari Yazışma Kurallarını Uygulamak a. Ticari Yazışmaların Genel Formatını Kavramak b. Yazışmalarda Kullanılan Temel Kısaltmaları Uygulamak 2- Dış Ticarette Kullanılan Terimler Ve Yazışma Yöntemlerini Uygulamak a. Dış Ticarette Kullanılan Terimleri ve Yazışma Yöntemlerini Uygulamak b. Bankacılık Terimleri ve Yazışmalarını Uygulamak "
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ticari Yazışmada Uyulacak Ana İlkeler
2Temel Ticari Kelimeler ve Cümleler
3İş Mektuplarının Anlatım Ve Şekil Yönünden Bölümleri
4İş Mektuplarının Yazılması
5Yazı Düzenleme ve Telefon Görüşmeleri
6İnternet Ortamında İngilizce Yazışma Teknikleri
7Uluslararası Ticari Kısaltmalar
8Teslim ve Ödeme Şekillerine İlişkin Kısaltmalar
9Dış Ticaret Belgelerine İlişkin Kısaltmalar
10Dış Ticarette Kullanılan Terimler ve Yazışma Yöntemleri
11Bankacılık Terimleri Ve Yazışmaları
12Akreditifli ödemeye ilişkin yazışmalar
13Vesaik Mukabili ödemeye ilişkin yazışmalar
14Diğer ödeme şekillerine ilişkin yazışmalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Ders Notu: Ebru Gülsoy İHRACATTA YAZIŞMA TEKNİKLERİ T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 2006 2- İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ Pınar KARAMAN Uzman Yardımcısı İSTANBUL, MAYIS
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
ÖÇ33             
ÖÇ4              
ÖÇ5    2         
ÖÇ6              
ÖÇ7              
ÖÇ8              
ÖÇ9           4  
ÖÇ10              
ÖÇ11              
ÖÇ12              
ÖÇ13              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr