Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3319003104SERBEST BÖLGELERZorunlu232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersle öğrencinin, serbest bölge mevzuatını takip edebilmesi ve serbest bölgelerde dış ticaret işlemlerini yapabilmesi sağlanacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğre.Gör.Melahat BATU AĞIRKAYA
Öğrenme Çıktıları
11.Serbest Bölgeleri Tanımak
22.Serbest Bölge Türlerini Ayırt Etmek
33. Serbest Bölgelerde Dış Ticaret Uygulamalarını Analiz Etmek
44. Serbest Bölge Mevzuatını Takip Etmek
55, Serbest Bölgede Vergi Uygulamalarını Analiz Etmek
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"1- Serbest Bölge Tanımı ve Çeşitleri 2- Serbes Bölgelerin Genel Özellikleri 3- Serbest Bölgelerde Dış Ticaret Uygulamaları - Serbest Bankacılık Bölgeleri - Antrepolar - Serbest Şehirler 4- Serbest Bölge Mevzuatı 5- Serbest Bölgelerin Ülke Ekonomisine Faydaları - İhracatı Artırıcı Etkisi Bakımından - İthalata Etkisi Bakımından 6- Serbest Bölgelerin Ülke Ekonomisindeki Olumsuz Etkileri 7- Serbest Bölge İşletmeciliği 8- Serbest Bölgelerde Sağlanan Teşfikler - Vergi Muafiyetleri - Hızlandırılmış Amortisman 9- Dünyadaki Serbest Bölgeler - Singapur ve Hong-kong Serbest Bölgesi - Tayvan ve Güney Kore 10- Türkiyedeki Serbest Bölge Uygulamaları - Serbest Bölgelerde Vergi Ayrıcalıkları - Ücretlerde Stopaj İstisnası - İmalat Faaliyetlerine İlişkin İstisna 11- Serbest Bölgelerde Kullanılan Belgeler"
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Serbest Bölgelerin Tanımı
2Serbest Bölgelerin Çeşitleri
3Serbest Bölgelerde Dış Ticaret Uygulamaları
4Serbest Bölgeler Mevzuatı
5Serbest Bölgelerin Ülke Ekonomisine Faydaları
6Serbest Bölgelerin Ülke Ekonomisindeki Olumsuz Etkileri
7Serbest Bölge İşletmeciliği
8Serbest Bölgelerde Sağlanan Teşfikler
9Dünyadaki Serbest Bölgeler
10Türkiyedeki Serbest Bölge Uygulamaları
11Serbest Bölgelerde Vergi Ayrıcalıkları
12Ücretlerde Stopaj İstisnası
13İmalat Faaliyetlerine İlişkin İstisna
14Serbest Bölgelerde Kullanılan Belgeler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kaynak:İthalat ihracat budur yazarı:Öğr.Gör.Sarp ağaçdere Yayın evi:detay yayıncılık Ankara 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ12    3    3   
ÖÇ22    3    3   
ÖÇ32    3    3   
ÖÇ42    3    2   
ÖÇ52    3    3   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr