Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001037İLETİŞİMSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin, pazarlama faaliyetlerini yerine getirirken müşteriler ve işin özelliklerine göre en uygun iletişim türünü seçerek iletişim kuracağı kişi/ kişilerle Türkçeyi etkin kullanmasını ve bu süreçte örgüt yapısı, örgüt içi iletişim sistemini göz önünde bulundurarak iletişim kurmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Suzan MOÇ
Öğrenme Çıktıları
1 Amaca uygun iletişim türünü seçebilecek
2Sözlü iletişim kurabilecek
3Yazılı iletişim kurabilecek
4Sözsüz iletişim kurabilecek
5Türkçeyi etkin kullanabilecek
6Türkçeyi etkin yazmabilecek
7Örgüt içi biçimsel iletişim sağlayabilecek
8Örgüt içi biçimsel olmayan iletişim sağlayabilecek
9 Örgüt dışı iletişim kurabilecek
10İletişim aralarını etkin ve verimli kullanabilecek
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. İletişim türlerini kullanmak a. Müşteri ve işin özelliklerine göre amaca uygun iletişim türünü seçebilecektir. b. Müşteri veya personele uygun ifadeler kullanarak sözlü iletişim kurabilecektir. c. Müşteri veya personele göre uygun format ve içerikte yazılı iletişim kurabilecektir. d. Müşteri veya personelin sosyo-kültürel özelliklerine uygun sözsüz iletişim kurabilecektir 2. Türkçeyi etkin kullanmak a. Diksiyon kuralları çerçevesinde Türkçeyi etkin konuşabilecektir. b. Türkçeyi Türk Dil Kurumu’nun imla kurallarına göre etkin yazabilecektir. 3. Örgütsel iletişim kurmak a. Örgüt yapısı ve iletişim sistemine göre etkili biçimsel iletişim kurabilecektir. b. Örgüt kültürüne göre örgüt içinde etkili olarak biçimsel olmayan iletişim kurabilecektir. c. Örgüt dışındaki kişi ve kurumlarla, bu kişi ve kurumların özellikleri ve örgüt yapısına göre etkili örgüt dışı iletişim kurabilecektir. d. Hedef kitlenin özelliklerine göre iletişim araçlarını etkin ve verimli kullanabilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Amaca uygun iletişim türünü seçmek
2Sözlü iletişim kurmak
3Yazılı iletişim kurmak
4Yazılı iletişim kurmak
5Sözsüz iletişim kurmak
6Sözsüz iletişim kurmak
7Türkçeyi etkin kullanmak
8Türkçeyi etkin kullanmak
9Türkçeyi etkin yazmak
10Örgüt içi biçimsel iletişim sağlamak
11Örgüt içi biçimsel olmayan iletişim sağlamak
12Örgüt içi biçimsel olmayan iletişim sağlamak
13Örgüt dışı iletişim kurmak
14İletişim aralarını etkin ve verimli kullanmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
GENEL İLETİŞİM .ERKAN AKGÖZ, DR.MURAT SEZGİN
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
ÖÇ3   3          
ÖÇ4              
ÖÇ5              
ÖÇ6       3      
ÖÇ7              
ÖÇ8              
ÖÇ9            4 
ÖÇ10              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr