Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001094DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİZorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin dış ticaret muhasebe sistemini oluşturarak ithalat ve ihracat muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ögr.Gör. Turgay ŞAŞMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Dış ticaret hesap planı oluşturabilecektir
2Döviz işlemlerini kaydedebilecektir.
3 Leasing yapabilecektir.
4 Factoring yapabilecektir.
5Forfaiting yapabilecektir.
6Eximbank kredisi sağlayabilecektir.
7Ödemeleri kaydedebilecektir.
8KDV işlemlerini kaydedebilecektir.
9Devlet yardımlarından faydalanabilecektir.
10 İthalat kayıtları yapabilecektir.
11KDV işlemlerini kaydedebilecektir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"1. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE MUHASEBE 2.DÖVİZ İŞLEMLERİ 3.LEASİNG 4.FACTORİNG 5.FORFAİTİNG 6.EXİMBANK KREDİSİ 7.İHRACAT ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 8.DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KDV 9. DIŞ TİCARETTE DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİKLER 10.İTHALAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 11. İTHALAT İŞLEMLERİNDE KDV"
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dış ticaret işlemlerinde muhasebe X
2Dış ticarette hesap planı X
3"Kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi " X
4Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi X
5Leasing X
6Factoring X
7"Forfaiting Eximbank Kredisi " X
8İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları X
9"İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları Dış ticaret işlemlerinde KDV " X
10Dış ticaret işlemlerinde KDV X
11Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler X
12İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi X
13"İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi İthalat işlemlerinde KDV " X
14İthalat işlemlerinde KDV X
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"Dr. Ferudun KAYA, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları, Detay Yayıncılık Doç.Dr. Sami KARACAN,Dış Ticaret İşlemleri ve Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Umuttepe Yayınları"
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ12             
ÖÇ2              
ÖÇ3              
ÖÇ4    3         
ÖÇ5              
ÖÇ6              
ÖÇ7          3   
ÖÇ8              
ÖÇ9              
ÖÇ10              
ÖÇ11              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr