Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001044KAMU MALİYESİSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere gelişen ve küreselleşen dünyada kamu maliyesini tanıma, konusunu, gelişim ve mali olaylar hakkında bilgilenmesini sağlama. Ayrıca kamu harcamaları, çeşitleri ile kamu gelirlerinin önem ve çeşitlerini kavrayabilme, betçe, devlet borçları ve maliye politikası konularını kavramaya yardımcı olmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer İhsan İŞLER
Öğrenme Çıktıları
1 Kamu Maliyesinin konusunu tanımılayabilecek
2 Kamu Maliyesinin gelişimini ve mali olayları açıklayabileçek
3Kamu ekonomik faaliyetlerini tanımlayabileçek
4 Kamu harcamalarının önemini ve çeşitlerini açıklayabileçek
5 Kamu harcamalarının tasnifini yapabileçek
6 Kamu gelirlerinin önemi ve çeşitlerini açıklayabileçek
7Kamu gelirlerinin ayrımını yapabileçek
8 Vergileri tasnif edebileçek
9 Bütçe kavramı ve bütçenin tarihi gelişimini anlayaçak
10 Türk Bütçe Sistemini kavrayaçak
11Devlet Borçlarını tanımlayabileçek ve kavrayaçak
12 Devlet Borçlarının Sınıflandırılmasını yapabileçek
13 Maliye Politikasını kavrayabileçek
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1- Kamu Maliyesinin konusunu tanımılayabilecek 2- Kamu Maliyesinin gelişimini ve mali olayları açıklayabileçek 3- Kamu ekonomik faaliyetlerini tanımlayabileçek 4- Kamu harcamalarının önemini ve çeşitlerini açıklayabileçek 5- Kamu harcamalarının tasnifini yapabileçek 6- Kamu gelirlerinin önemi ve çeşitlerini açıklayabileçek 7- Kamu gelirlerinin ayrımını yapabileçek 8-Vergileri tasnif edebileçek 9- Bütçe kavramı ve bütçenin tarihi gelişimini anlayaçak 10- Türk Bütçe Sistemini kavrayaçak 11-Devlet Borçlarını tanımlayabileçek ve kavrayaçak 12- Devlet Borçlarının sınıflandırılmasını yapabileCek 12- Devlet Borçlarının Sınıflandırılmasını yapabileçek 13- Maliye Politikasını kavrayabilecek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kamu Maliyesinin Tanımı Ve Konusu
2Kamu Maliyesinin Gelişimi ve Mali Olaylar
3Kamu Ekonomik Faaliyetleri
4Kamu Harcamalarının Önemi Ve Çeşitleri
5Kamu Harcamalarının Ayrımı
6Kamu Gelirlerinin Önemi Ve Çeşitleri
7Kamu Gelirlerinin Önemi Ve Çeşitleri
8Kamu Gelirlerinin Ayrımı
9Vergilerin Tasnifi
10Bütçe Kavramı Ve Bütçenin Tarihi Gelişimi
11Türk Bütçe Sistemi
12Devlet Borçları
13Devlet Borçlarının Sınıflandırılması
14Maliye Politikası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
PEHLİVAN, Osman: Kamu Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabzon 2008 Yardımcı Kaynak:ERGİNAY, Akif: Kamu Maliyesi, 12. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 1987
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ23             
ÖÇ3              
ÖÇ4              
ÖÇ5              
ÖÇ6     3        
ÖÇ7              
ÖÇ8              
ÖÇ9              
ÖÇ10              
ÖÇ11           5  
ÖÇ12              
ÖÇ13              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr