Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Çağrı Merkezi Hizmetleri - Çağrı Merkezi HizmetleriProgram Tanımları
Kuruluş
Iğdır Meslek Yüksek Okulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ön lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Programın amacı; Türkiye’de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücü yetiştirmektir. Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı birinci ve ikinci öğretimde hizmet veren bir program olup, 50 öğrenci kontenjanına sahiptir. Mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak çağrı merkezleridir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezlerinde çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavına girerek, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygun görülen lisans programına yerleştirilmeleri halinde lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70’ine uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü, Iğdır MYO Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır - Türkiye
Bölüm Olanakları
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programında eğitim öğretim faaliyetleri 13 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Dersler 50 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 1 bilgisayar laboratuarı akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2Karar, uygulama ve davranışlarında Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
8Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9Çağrı Merkezi Hizmetleri alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
11Çağrı Merkezi Hizmetleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12Atatürk İlke ve İnkılâplarını bilir ve bunlara sahip çıkar
13Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
14Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak çağrı merkezi hizmetleri alanındaki bilgileri izleyebilir.
15Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
16Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
17Değişime ve yeniliğe açıktır.
18Temel matematiksel kavramları bilir ve problem çözümlerinde kullanır.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111111111111111111
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 213315001106 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
4 173315001100 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
5 213315001100 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
6 173315001101 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 5
7 213315001101 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 5
8 173315001102 İLETİŞİME GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
9 213315001102 İLETİŞİME GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
10 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
11 213315001104 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
12 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
13 213315001105 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI -I Zorunlu 2 0 0 3
14 173315001103 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
15 213315001103 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
16 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
17 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
18 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
19 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 40 0 0 50
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 213315002105 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
4 173315002102 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ - I Zorunlu 3 0 0 4
5 213315002102 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I Zorunlu 3 0 0 4
6 173315002103 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 3
7 173315002103 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 3
8 173315002100 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Zorunlu 2 1 0 4
9 213315002100 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Zorunlu 2 1 0 4
10 173315002104 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 3
11 213315002104 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 3
12 173315002101 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
13 213315002101 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
14 3300002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
15 213315002106 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Zorunlu 2 0 0 3
16 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
17 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
18 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
19 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 38 6 0 50
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 213315003107 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 1 1 0 3
2 213315003104 İKNA EDİCİ İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
3 173315003101 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 3 1 0 4
4 213315003101 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 4
5 173315003100 KONUŞMA SANATI - I Zorunlu 2 1 0 4
6 213315003100 KONUŞMA SANATI-I Zorunlu 2 1 0 4
7 213315003106 KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
8 9900000125 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 2 2 0 4
9 213315003103 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 2 1 0 4
10 173315003102 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 3 1 0 4
11 213315003102 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 4 1 0 6
12 3300003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
13 213315003105 SÖZEL İLETİŞİM VE HİTABET Zorunlu 1 1 0 3
14 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 26 10 0 54
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 213316004009 ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ORTAK SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 173315004202 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ - II Zorunlu 3 0 0 4
3 173315004100 ÇAĞRI MERKEZLERİ İÇİN TEMEL SATIŞ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 2
4 173315004200 KONUŞMA SANATI - II Zorunlu 2 1 0 4
5 9900000225 MESLEKİ YABANCI DİL-II Zorunlu 2 2 0 4
6 173315004102 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 2 0 0 3
7 173315004101 PAZARLAMA MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 3
8 3300004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 14 3 0 20
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 173315001104 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - I Seçmeli 2 0 0 3
2 173315001105 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 1 0 3
3 173315001107 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE ETİK Seçmeli 3 0 0 3
4 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
5 213300004100 MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ Seçmeli 5 0 0 30
6 213300004101 İSTEĞE BAĞLI STAJ Seçmeli 0 0 0 0
7 213300004102 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 213300004103 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 213300004104 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
10 213300004105 FARSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
11 213300004106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 5
12 213300004107 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
13 213300004108 GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 0
14 213300004109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
15 213300004110 GİTAR BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 0
16 213300004111 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 0
17 213300004112 İNANÇ TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 0
18 213300004113 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 213300004114 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
20 213300004115 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
21 213300004116 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
22 213300004117 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
23 213300004118 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 0
24 213300004119 KONUŞMA SANATI Seçmeli 3 0 0 0
25 213300004120 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
26 213300004121 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
27 213300004122 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
28 213300004123 MEVLANA VE MESNEVİ Seçmeli 3 0 0 0
29 213300004124 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
30 213300004125 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
31 213300004126 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
32 213300004127 R İLE PAZAR ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 0
33 213300004128 R İLE MALİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
34 213300004129 R İLE OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
35 213300004130 R İLE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
36 213300004131 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
37 213300004132 RUSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
38 213300004133 SOSYAL BİLİMLERDE R İLE UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
39 213300004134 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
40 213300004135 SÜRDÜREBİLİRLİK VE EKOTURİZM Seçmeli 3 0 0 0
41 213300004136 ŞEMS-İ TEBRİZİ VE HAYATI Seçmeli 3 0 0 0
42 213300004137 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
43 213300004138 TEMEL HUKUK Seçmeli 3 0 0 0
44 213300004139 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
45 213300004140 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
46 213300004141 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 5
47 213300004142 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 173315002105 TİCARİ MATEMATİK Seçmeli 2 1 0 3
2 173315002106 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 173315002107 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 1 0 3
4 173315002204 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 173315003103 İKNA EDİCİ İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
2 173315003104 SÖZEL İLETİŞİM VE HİTABET Seçmeli 1 1 0 3
3 173315003105 KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 173315003106 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
5 19000000001 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 1 0 3
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ORTAK SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 173315004100 ÇAĞRI MERKEZLERİ İÇİN TEMEL SATIŞ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
2 173315004101 PAZARLAMA MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 3
3 173315004102 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 173315004103 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
5 173315004104 SATIŞ YÖNETİMİ VE TELEFONDA SATIŞ Seçmeli 2 1 0 4
6 173315004200 KONUŞMA SANATI - II Seçmeli 2 1 0 4
7 173315004202 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 4
8 213300004100 MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ Seçmeli 5 0 0 30
9 213300004101 İSTEĞE BAĞLI STAJ Seçmeli 0 0 0 0
10 213300004102 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 213300004103 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 213300004104 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
13 213300004105 FARSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 213300004106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 5
15 213300004107 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
16 213300004108 GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 0
17 213300004109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
18 213300004110 GİTAR BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 0
19 213300004111 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 0
20 213300004112 İNANÇ TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 0
21 213300004113 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
22 213300004114 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
23 213300004115 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
24 213300004116 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
25 213300004117 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
26 213300004118 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 0
27 213300004119 KONUŞMA SANATI Seçmeli 3 0 0 0
28 213300004120 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
29 213300004121 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
30 213300004122 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
31 213300004123 MEVLANA VE MESNEVİ Seçmeli 3 0 0 0
32 213300004124 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
33 213300004125 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
34 213300004126 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
35 213300004127 R İLE PAZAR ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 0
36 213300004128 R İLE MALİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
37 213300004129 R İLE OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
38 213300004130 R İLE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
39 213300004131 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
40 213300004132 RUSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
41 213300004133 SOSYAL BİLİMLERDE R İLE UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
42 213300004134 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
43 213300004135 SÜRDÜREBİLİRLİK VE EKOTURİZM Seçmeli 3 0 0 0
44 213300004136 ŞEMS-İ TEBRİZİ VE HAYATI Seçmeli 3 0 0 0
45 213300004137 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
46 213300004138 TEMEL HUKUK Seçmeli 3 0 0 0
47 213300004139 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
48 213300004140 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
49 213300004141 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 5
50 213300004142 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
51 213315004143 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 2 0 0 0
52 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 173315004103 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
2 173315004104 SATIŞ YÖNETİMİ VE TELEFONDA SATIŞ Seçmeli 2 1 0 4
3 173315004105 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
4 173315004106 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 2 0 0 3
5 173315004107 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 3
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr