Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
173315002104KRİZ VE STRES YÖNETİMİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kriz ve stresle ilgili temel kavramların öğrenilmesini sağlamak, karşılaşılacak kriz ortamında ne yapılması ve nasıl yönetilmesi gerektiğini öğretmek, stresi kontrol etme bilincini vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Suzan MOÇ
Öğrenme Çıktıları
1Kriz ve stresle ilgili kavramlar öğrenildi.
2Kriz ve stresle ilgili kavramlar öğrenildi.
3Kriz süreci, krizin yönetimi ve özellikleri hakkında bilgi edinildi.
4Kriz süreci, krizin yönetimi ve özellikleri hakkında bilgi edinildi.
5Kriz dönemi iletişim ve krizin iletişimi öğrenildi.
6Kriz dönemi iletişim ve krizin iletişimi öğrenildi.
7Kriz ortamında stres yönetimi öğrenildi.
8Kriz ortamında stres yönetimi öğrenildi.
9Stresin bireyler üzerindeki etkisi, Stresle başa çıkma yöntemleri öğrenildi.
10Stresin bireyler üzerindeki etkisi, Stresle başa çıkma yöntemleri öğrenildi.
11
12
13
14
15
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
-Tanışma ve Derse Giriş, Krizin Tanımları ve Özellikleri-Analizi, Krizin Kaynakları, Kriz Süreci ve Sonuçları, Kriz Ve Plan Değişimi Yönetimi, Kriz Döneminin Yönetimi Ve Aşamaları, Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Kriz Sonrası Yönetimi, Kriz Ortamında Stres Yönetimi, Stres Türleri ve Örgütsel Stres, Stresle Başa Çıkma, Stresli Bireylerle iletişim, Stresin Bireyler Üzerindeki Etkisi, Kriz ve Stres Yönetiminin Genel Değerlendirmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kriz kavramı, özellikleri, türleri
2 Kriz öncesi süreçler
3Kriz senaryolarının hazırlanması
4 Kriz süreci ve aşamaları
5 Krizin yönetimi
6 Krizin iletişimi
7Kriz sonrası yönetim
8Örnek olay incelemesi
9Stres kavramı ve belirtileri
10Stres faktörleri
11Stresin bireyler üzerindeki etkisi
12Stresle başa çıkma yöntemleri
13Kriz ortamında stres yönetimi
14Örnek olay incelemesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hasan TUTAR, (2000), Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yay. İstanbul 2. Erol EREN (2000), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yay. İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma188
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ15   3    4        
ÖÇ24   4    3        
ÖÇ34   4    5        
ÖÇ4                  
ÖÇ54   5    3        
ÖÇ64   4    4        
ÖÇ75   3    4        
ÖÇ84   4    3        
ÖÇ94   4    5        
ÖÇ104   5    3        
ÖÇ11                  
ÖÇ12                  
ÖÇ13                  
ÖÇ14                  
ÖÇ15                  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr