Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Organik Tarım İşletmeciliği - Organik Tarım İşletmeciliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz, Organik Tarım İşletmeciliği bölümüyle 2017 yılında öğrenci alımına başlamış olup, Eğitim ve Öğretim faliyetlerine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Organik Tarım İşletmeciliği alanında Lisans Diplomasi" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için ortaöğretim diplomasına sahip olmaları ve yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavından ilgili puan türünde yeterli puan almış olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Dereceye Yönelik Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler Lisans programından 4 akademik yıl (8 yarıyıl) sonunda mezun olurlar.
Program Profili
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma 2 yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir 3 Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yürütme becerisi 4 Bireysel çalışma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 5 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 6 Bilgi ve fikir alışverişine açık, girişimci, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programı bitirenler tarım işletmelerinde, devlete ait laboratuvar, ilgili sektörde yer alan işletmelerde, arazi gibi alanlarda görev yaparlar. Özel girişimcilerin seraları, işletmeleri, arazi ve bağ, bahçelerinde uzman olarak, belediyeler ait kuruluşlarda iş imkânı bulabilirler. Ayrıca kendileri de bu işleri bağlı olmaksızın bilgi ve becerileriyle yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programımızdaki müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan, zorunlu stajlarını gerçekleştiren ve Iğdır Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Full-Time
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır/ Türkiye
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır/Türkiye
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Doç. Dr. BAŞARAN KARADEMİR. Adres: Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır/Türkiye
Bölüm Olanakları
Bölüm Olanakları
Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarı, Derslikler, Konferans Salonu

Program Çıktıları
1Organik tarım ve hayvancılık ve işletmecilik üzerine ilgili bilgi edinir.
2Organik tarım ve hayvancılık ve işletmecilik üzerine problemlerinin çözülmesi için deney tasarımı, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4Organik tarım ve hayvancılık ve işletmecilik üzerine iş hayatındaki karşılaştıkları sorunların çözümü noktasında farkındalık yetkinliği kazanır.
5Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliğ
6Organik tarım, hayvancılık ve işletme ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi ve bu alanlardaki bilgilerini problemlerin modellenmesi ve çözümünde uygulayabilme becerisi kazanır
7Biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar ve çevreyi koruma konularında bilinç kazanır, bu konularda toplumu bilgilendirme beceresine sahip olur
8Organik hayvancılık ile ilgili olarak yetiştirme, hastalıklar ve problemleri çözme yetisi kazanır
9Mezun olan öğrenciler alanları ile ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
10Ulusal ve Uluslararası alanda 0rganik tarım ve hayvancılığın stratejik önemini kavrar.
11Biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar ve çevreyi koruma konularında bilinç kazanır, bu konularda toplumu bilgilendirme beceresine sahip olur
12Alanı ile ilgili olarak etik değerlere uygun olarak hareket eder
13Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini değerlendirme becerisi kazanır
14Organik tarım ve hayvancılık ile ilgili olarak işletme ile finanasal tanımları öğrenir
15Organik tarım, hayvancılık ve işletmecilik için gerekli çağdaş teknik ve araçları etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
122333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170500101104 BOTANİK Zorunlu 3 0 0 5
2 170500101102 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I Zorunlu 2 0 0 5
3 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
4 170500101101 KİMYA Zorunlu 3 0 0 5
5 170500101103 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
6 170500101106 ORGANİK TARIMA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 5
7 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
8 170500101105 ZOOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 19 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170500102104 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
2 180500102100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
3 170500102101 GENEL EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 5
4 170500102106 İKLİM BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 4
5 170500102202 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ II Zorunlu 2 0 0 5
6 170500102103 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
7 170500102105 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
8 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 22 0 0 31
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170500103102 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 5
2 170500103101 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 0 0 4
3 170500103103 İSTATİSTİK I Zorunlu 2 0 0 5
4 170500103106 TARIMSAL MEKANİZASYON Zorunlu 3 0 0 4
5 170500103105 TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Zorunlu 3 0 0 5
6 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
7 170500103104 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 17 0 0 28
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170500104102 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
2 170500104105 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
3 170500104101 GENETİK VE STOGENETİK Zorunlu 3 0 0 5
4 170500104106 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
5 170500104203 İSTATİSTİK II Zorunlu 2 0 0 5
6 170500104104 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
7 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 17 2 0 28
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
2 0500001001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-1 Seçmeli - - - 0
3 170500105103 ORGANİK TARIM UYGULAMALARI -I Zorunlu 2 2 0 5
4 0500001000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-1 Seçmeli - - - 0
5 170500105102 TARIM İŞLETMELERİNDE ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
6 170500105104 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 9 2 0 5
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170500106102 AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 5
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 0500002001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-2 Seçmeli - - - 0
4 170500106103 ORGANİK TARIM UYGULAMALARI - II Zorunlu 2 2 0 5
5 170500106104 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Zorunlu 2 0 0 5
6 0500002000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-2 Seçmeli - - - 0
Toplam 8 2 0 15
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0500003001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-3 Seçmeli - - - 0
2 170500107108 MEZUNİYET ÇALIŞMASI- I Zorunlu 0 2 0 0
3 170500107101 ORGANİK TOHUM VE TOHUMCULUK Zorunlu 3 0 0 3
4 170500107107 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
5 170500107103 TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
6 170500107104 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Zorunlu 3 0 0 0
7 170500107106 TÜRK TARIM MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 3
8 170500107105 YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 3
9 170500107102 ZOOTEKNİ Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 16 4 0 15
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170500108104 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 3
2 170500108106 BİTKİ ISLAHI Zorunlu 3 0 0 4
3 170500108103 BİTKİ KORUMA VE BİYOLOJİK MÜCADELE Zorunlu 2 2 0 0
4 170500108101 MARKA YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
5 0500004001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-4 Seçmeli - - - 0
6 170500108105 MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
7 170500108108 MEZUNİYET ÇALIŞMASI- II Zorunlu 0 2 0 0
8 170500108102 ORGANİK HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 14 6 0 18
 
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170500105105 ET VE SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 170500105106 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
3 170500105107 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 170500105108 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
5 170500105109 LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170500005110 ARICILIK VE TOZLAŞMA Seçmeli 3 0 0 4
2 170500005111 HASAD SONRASI FİZYOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
3 170500005112 SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
5 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170500106105 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
2 170500106106 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 0 0
3 170500106107 TARIM İŞLETMECİLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 0
4 170500106108 SÜRDÜRÜLEBİLİR VE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 0
5 170500106109 MEYVECİLİKTE BUDAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170500106110 MANTARCILIK Seçmeli 3 0 0 0
2 170500106111 FİDE-FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 170500106112 SERACILIK Seçmeli 3 0 0 4
4 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
5 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
7 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170500107109 İŞLETME POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 0
2 170500107110 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULULK Seçmeli 2 0 0 0
3 170500107111 TARIM VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 3
4 170500107112 İŞLETMELERDE YENİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
5 170500107113 GDO'LU GIDALARI BELİRLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170500108109 TARIM İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 170500108110 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 2 0 0 0
3 170500108111 HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI Seçmeli 2 0 0 3
4 170500108112 TARIMSAL SİGORTACILIK Seçmeli 2 0 0 0
5 170500108113 ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr