Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - Tıbbi Laboratuvar TeknikleriProgram Tanımları
Kuruluş
Yüksekokulumuzun Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programına 2009 yılında öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Bu ön lisans programından mezun olanlar “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” ünvanı almaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek Liselerinin “Tıbbi Laboratuar” ve “Laboratuar” ön lisans programlarından birine sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olanlar bu ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar ise Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli puanı almaları koşuluyla sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile yerleştirilebilmektedirler. Ayrıca kaydını yaptırmak isteyen öğrencinin, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydının bulunmaması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir
Program Profili
Programın amacı; analitik düşünme yeteneğine sahip, toplam kalite felsefesini ve etik değerleri benimseyen, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda alanın gereksinimlerini karşılayabilen tıbbi laboratuvar teknikerleri yetiştirmektir. Ayrıca Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, rutin işler yapmaktan sıkılmayan, sorumluluk sahibi, başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp kendilerine verdiği tüm yetkileri kullanmak üzere kamu ve özel sektör bünyesindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alabilmektedirler. Tıbbi laboratuar teknikerleri, devlet hastanelerinde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler. Tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Tıbbi Laboratuvar sektöründe her geçen gün özel ve resmi kuruluşlara ait laboratuvarlar artmaktadır. Geçen yıllarda bu bölümlerde Tıbbi Laboratuvar eğitimi görmüş eleman bulunamadığı için Kimya ve Biyoloji gibi bölümlerden eleman alınmakta idi. Artık özel kuruluşlar kendi işyerlerinde 4 yıllık okul mezunlarına göre daha düşük ücretle çalıştırabilecekleri ve özellikle 2 yıllık Tıbbi Laboratuvar eğitimi görmüş kişileri tercih etmektedirler. Tıbbi Laboratuvar bölümünden mezun olanların büyük bir yüzdesinin bu alanda iş bulmaları da bu durumu teyit etmektedir. Bu nedenle bu bölümün ve mezunlarının gelecekte daha değerli olması beklenmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrenciler KPSS sınavında başarılı olmaları sonucukamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra özel laboratuvarlarda da istihdamları mümkündür. Tıbbi Laboratuar Teknikerleri çalıştığı sağlık kuruluşunda laboratuar sorumlusu olarak çalışabilirler. Belli bir bölümde uzmanlaşmaya gidebilirler. “Tıbbi Laboratuar ve Teknikleri” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde ÖSYM’nin “Tıbbi Laboratuar” ve “Laboratuar” ön lisans mezunları için belirlediği lisans programlarından birine yerleştirilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğretme, öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir.
Mezuniyet Koşulları
Iğdır Üniversitesi ders devam ve sınav yönetmeliği gereğince başarılı olan öğrenciler mezun olmaktadırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Namık KILINÇ, Iğdır Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu E-mail: namik.kilinc@igdir.edu.tr Tel: 90 476 2230010-3151
Bölüm Olanakları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Iğdır Üniversitesi Karaağaç yerleşkesi içinde yerleşmiş 1 bina olarak bulunmaktadır. İçinde 24 derslik, kütüphane, kantin ve yemekhane bölümlerinin yer aldığı bina 4 katlıdır. Üst katta 32 tane idari bürolarımız bulunmaktadır. Alt katta toplam 1161 m2 ’lik ortak kullanım alanı vardır. Bina Aralık 2011 de bitirilerek 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenime açılmıştır. Üniversite ve/veya bölüm kütüphanesi oluşturma çalışmaları sürmektedir. Şu ana kadar bağış ve hibe yoluyla gelen kitaplar kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca üniversitemiz Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı' nın önemli bilimsel veri tabanlarına abonelikleri bulunup, bunun arttırılması için çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Programa gelecek öğrencilerin dinlenme, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yüksekokul Müdürlüğümüz bir adet kantin ve yemekhane yeri hazırlamıştır. Bunun yanında öğrencilerimizin açık alanda da dinlenme ve spor amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli altyapı olanakları oluşturulmuştur. Ayrıca öğrencilerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına bütün öğrencilerimizin kullanımına açık kablosuz internet ağı oluşturulmuş ve bilgisayar odaları kurulmuştur.

Program Çıktıları
1İnsanların temel yapısı (anatomisi, hücre ve dokuları, fizyolojisi, biyokimyası ve bağışıklık sistemi) ve hastalıklarının temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
2Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiye sahip olma
3Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen konusunda bilgiye sahip olma
4Ölçüm yöntemlerini bilme
5Laboratuvar araç ve gereçlerini tanıma
6Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olup, bu evrelerde yapılacakları planlayabilme
7Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklama ve korunmasını sağlama
8 Materyal analizlerini (biyokimyasal, mikrobiyolojik, immünolojik, patolojik, hematolojik vs.) yapma
9Materyal analiz sonuçlarını kontrol etme ve laboratuvar uzmanına ulaştırma
10Laboratuvar cihazların kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırma ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlama
11Mesleki teknolojik gelişmeleri izleme
12Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlayabilme
13Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olma
14Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurabilme
15Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alma, yaralanmalarda ilk müdaheleyi bilme

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111112222333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 245520101000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 24552010100 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 0
3 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
4 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
5 24552010101 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
6 162000201102 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
7 24552010104 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
8 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
9 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 0
10 192000201101 LABORATUVAR KİMYASI Zorunlu 2 2 0 4
11 192000201100 MİKROBİYOLOJİ - I Zorunlu 3 2 0 5
12 24552010102 MİKROBİYOLOJİ I Zorunlu 3 2 0 0
13 192000201103 MİKROSKOP BECERİLERİ Zorunlu 1 2 0 3
14 2000001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
15 24552010103 TEMEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 0
16 192000201102 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
17 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
18 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
19 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
20 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 36 8 0 27
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 245520102000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 162000202102 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 2
3 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
4 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
5 162000202101 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 2
6 24552010203 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 0
7 162000202103 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
8 24552010201 LABORATUVAR KİMYASI Zorunlu 2 2 0 0
9 192000202200 MİKROBİYOLOJİ - II Zorunlu 2 2 0 4
10 24552010202 MİKROBİYOLOJİ II Zorunlu 2 2 0 0
11 2000002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
12 24552010200 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
13 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
14 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
15 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
16 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
17 2000000001 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 0
18 24552010204 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 28 6 0 12
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 245520103000 3.YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 192000203101 HİSTOPATOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
3 24552010305 HİSTOPATOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
4 182000203100 KLİNİK BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 3
5 24552010301 KLİNİK BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 0
6 192000203300 MİKROBİYOLOJİ - III Zorunlu 2 2 0 4
7 24552010300 MİKROBİYOLOJİ III Zorunlu 2 0 0 0
8 192000203102 MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER Zorunlu 2 0 0 2
9 24552010304 MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER Zorunlu 2 0 0 0
10 192000203100 PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
11 24552010303 PARAZİTOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
12 2000003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
13 162000203102 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I Zorunlu 0 6 0 6
14 24552010302 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I Zorunlu 0 8 0 0
Toplam 23 18 0 18
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 245520104000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 192000204101 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
3 24552010405 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 0
4 192000204100 HEMATOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
5 24552010402 HEMATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
6 182000204101 HORMON BİYOKİMYASI Zorunlu 2 0 0 3
7 24552010404 HORMON BİYOKİMYASI Zorunlu 2 0 0 0
8 182000204100 İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER Zorunlu 2 0 0 3
9 24552010401 İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER Zorunlu 2 0 0 0
10 162000204100 LABORATUVARDA GÜVENLİK Zorunlu 2 0 0 2
11 24552010400 LABORATUVARDA GÜVENLİK Zorunlu 2 0 0 0
12 2000004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
13 162000204202 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II Zorunlu 0 6 0 6
14 24552010403 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II Zorunlu 0 8 0 0
Toplam 20 16 0 17
 
1. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 24552010105 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
2 24552010106 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 24552010107 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
4 24552010108 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
5 24552010109 HASTANE ENFEKSİYONLARI VE ENFEKSİYON KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 0
6 24552010110 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
7 24552010111 DOĞAL AFET VE KORUNMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8 24552010112 LABORATUVAR ALETLERİ Seçmeli 2 0 0 0
9 24552010113 ZAMAN YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
10 24552010114 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000201107 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 162000201108 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162000201109 LABORATUVAR ALETLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
5 192000201104 DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 2 0 0 3
6 192000201105 HASTANE ENFEKSİYONLARI VE ENFEKSİYON KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 3
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 3
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 24552010205 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
2 24552010206 POZİTİF PSİKOLOJİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 24552010207 ORGANİK KİMYA Seçmeli 2 0 0 0
4 24552010208 TIBBİ CİHAZ ELEKTRİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
5 24552010209 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 0
6 24552010210 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 0 0 0
7 24552010211 TIBBİ LABORATUVARLARDA BİYOGÜVENLİK Seçmeli 2 0 0 0
8 24552010212 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
9 24552010213 STRES YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
10 24552010214 SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000202106 ORGANİK KİMYA Seçmeli 2 0 0 0
2 192000202100 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 0 0 0
3 192000202101 POZİTİF PSİKOLOJİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 192000202102 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 0
5 192000202103 TIBBİ CİHAZ ELEKTRİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
3.YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 24552010306 KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBI Seçmeli 2 0 0 0
2 24552010307 GEN KLONLAMA VE DNA ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 0
3 24552010308 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 0
4 24552010309 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
5 24552010310 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Seçmeli 2 0 0 0
6 24552010311 BULAŞICI HASTALIKLAR VE KORUNMA Seçmeli 2 0 0 0
7 24552010312 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 0
8 24552010313 TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
9 24552010314 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
10 24552010315 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000203107 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 162000203108 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
3 162000203109 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Seçmeli 2 0 0 3
4 192000203103 GEN KLONLAMA VE DNA ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 0
5 192000203104 BULAŞICI HASTALIKLAR VE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 24552010406 SAĞLIK HUKUKU VE HASTA HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 24552010407 TIBBİ LABORATUVAR ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 0
3 24552010408 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 24552010409 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 0
5 24552010410 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 0
6 24552010411 GENETİK HASTALIKLAR Seçmeli 2 0 0 0
7 24552010412 BİYOKİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 0
8 24552010413 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 0
9 24552010414 KRİMİNAL İNCELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
10 24552010415 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000204107 TIBBİ LABORATUVAR ORGANİSAZYONU Seçmeli 2 0 0 3
2 162000204108 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162000204109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
4 192000204102 SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
5 192000204103 SAĞLIK HUKUKU VE HASTA HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr