Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192000203300MİKROBİYOLOJİ - IIIZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Virüslerin genel özellikleri, virüslerin morfolojik yapıları, virüs aileleri, viral enfeksiyonların tanısında kullanılan laboratuvar yöntemleri, viral enfeksiyonlara karşı savunma ve bakteriyofajlar hakkında bilgi vermek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KARACALI TUNÇ
Öğrenme Çıktıları
1Virüslerin yapısı ve genel özelliklerini öğrenme
2Virüs aileleri hakkında bilgi sahibi olma
3Virüslerin çoğalması hakkında bilgi sahibi olma
4Viral enfeksiyonların tanısında kullanılan laboratuvar yöntemlerini öğrenme ve uygulama
5Virüslere karşı oluşan bağışık yanıt olaylarını öğrenme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Virüslerin yapısı Virüslerin genel özellikleri Virüslerin sınıflandırılması Virüslerin replikasyonu Virüslerin hastalık oluşturma mekanizmaları Virüs enfeksiyonlarına karşı konağın yanıtı Virüslerin üretilmesi Viral enfeksiyonların laboratuvar tanısı Viral interferens ve interferon Viral enfeksiyonlara karşı savunma Bakteriyofajlar DNA ve RNA virüs ailelerinin genel özellikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Virüslerin yapısı
2Virüslerin genel özellikleri
3Virüslerin sınıflandırılması
4Virüslerin replikasyonu
5Virüslerin hastalık oluşturma mekanizmaları
6Virüs enfeksiyonlarına karşı konağın yanıtı
7Virüslerin üretilmesi
8Viral enfeksiyonların laboratuvar tanısı
9Viral interferens ve interferon
10Arasınav
11Viral enfeksiyonlara karşı savunma
12Bakteriyofajlar
13DNA ve RNA virüs ailelerinin genel özellikleri
14Genel tekrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof.Dr.Tuncay ÖZGÜVEN, Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Güneş Tıp Kitabevleri,2008. Prof.Dr.Mustafa BERKTAŞ,Viroloji Ders Notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım155
Laboratuvar31545
Soru-Yanıt31545
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)117
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4244524444334533
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr